Zakaj kupovati pravično?

Pravična trgovina je trgovinsko partnerstvo, ki si prizadeva za večjo enakost v mednarodni trgovino. Z vsakim nakupom znotraj sistema pravične trgovine kupec podpira organizacije, ki sodelujejo z deprivilegiranimi proizvajalci, osveščajo javnost in vodijo kampanje za spremembe v pravilih in praksi pravične trgovine.

Naslednji elementi trenutnega sistema trgovanja preprečujejo bolj pravično delitev koristi:
-Bogate države preprečujejo dostop izdelkom iz držav v razvoju z visokimi uvoznimi carinami.
-Bogate države si lahko privoščijo, da subvencionirajo kmetijsko proizvodnjo in s tem umetno znižujejo ceno izdelkov na svetovnem trgu. Kmetje iz revnejših držav, kjer denarja za subvencije ni, tako niso konkurenčni.
-Velika nadnacionalne podjetja, zaradi njihovega monopolnega položaja, postavljajo lastna pravila igre in se ne ozirajo na spoštovanje mednarodne zakonodaje na področju varstva otrokovih pravic, mednarodne standarde dela, okoljske standarde.
-Varstvo intelektualne lastnine.
-Mednarodne institucije silijo države v razvoju v odpiranje trgov in v neprimerne investicije, ki daljnoročno ne prinašajo koristi tistim, ki najbolj potrebujejo pomoč.

Bistvene značilnosti koncepta pravične trgovine so:
-Enakopravno partnerstvo in spoštovanje (proizvajalci z Juga ter uvozniki, trgovine, organizacije za označevanje in potrošniki s Severa pa tud med različnimi proizvajalci z Juga).
-Pravična trgovina počloveči proces trgovanja, saj poskrbi, da je trgovska veriga čim krajša in da se potrošnik zaveda kulture, identitete in pogojev v katerih proizvajalci živijo.
-Vsi udeleženi so zavezani načelom pravične trgovine, potrebi po transparentnosti -Vodilna načela oziroma kriteriji so sprejeti sporazumno. Več o tem….

Višji cilj Pravične trgovine so:
-prispevati k zmanjševanju problema svetovne lakote na Jugu in povrniti dostojanstvo proizvajalcem
-delo z marginaliziranimi proizvajalci in delavci, z namenom nudenja pomoči pri premiku od ranljivosti k varnosti in ekonomski samozadostnosti.
-emancipirati proizvajalce in delavce kot deležnike/udeležence v njihovih lastnih organizacijah, da igrajo večjo vlogo v svetovni areni, za dosego večje enakosti v mednarodni trgovini

Konkreten cilj je povečati dohodek in možnost izbire.

V sistemu pravične trgovine je mogoče kupiti dve vrsti izdelkov:

1. Izdelki, ki so označeni z mednarodno oznako (FLO-I)
Trenutno so z mednarodno oznako, ki jo podeljuje Mednarodna organizacija za označevanje izdelkov pravične trgovine (FLO-I), označeni naslednje vrste izdelkov: kava, čaj, riž, med, banane, kakav, sveže sadje, sokovi, sladkor, oreščki, športne žoge, rože, vino. V postopku pridobitve take oznake pa so poleg drugih tudi izdelki kot na primer bombaž in tekstilni izdelki ter začimbe.

2. Izdelki, pri katerih je določiti skupne kriterije na podlagi katerih se določi pravična cena
Mednarodno oznako pravične trgovine dobijo tisti izdelki, pri katerih je določiti skupne kriterije na podlagi katerih se določi pravična cena. Tega pa ni mogoče storiti pri celi vrsti izdelkov ročne in umetnostne obrti, saj se stroški razlikujejo od države do države, včasih so razlike celo v različnih regijah v posamezni državi. Za take izdelke je zagotovilo to, da jih kupite v tako imenovanih Svetovnih trgovinah (World shops), ki prodajajo izključno izdelke proizvedene v sistemu pravične trgovine. Vendar pa se tudi tu stvari premikajo naprej, saj je pred kratkim Mednarodna zveza za alternativno trgovino (IFAT) oblikovala oznako, ki bi jo podelili tistim organizacijam (bodisi proizvajalcem, uvoznikom, ali trgovcem), ki poslujejo po načelih proste trgovine. Končni cilj, je da bi bil sistem pridobivanja oznake FTO (Fair Trade Organisation – Organizacija pravične trgovine) certificiran pri organizaciji FLO-I.

Ali so izdelki pravične trgovine dražji?

Pravična cena pa ne pomeni vedno višje cene za potrošnika – približno polovica izdelkov pravične trgovine je dražjih, polovica pa cenejših od cen na trgu. Razlog za to je, da v distribucijski verigi ni posrednikov, k temu pa prispevajo tudi številni prostovoljci, ki delujejo v tem gibanju.

Kako lahko z nakupno odločitvijo spreminjaš svet?

Konkreten cilj pravične trgovine je povečati dohodek in možnost izbire revnih proizvajalcev, posredni pa zmanjševanje lakote na Jugu in vračanje dostojanstva nerazvitim družbam.

  1. Zapostavljenim proizvajalcem omogočamo dostop do razvitih trgov.
  2. Šibkejše proizvajalce, predvsem ženske in avtohtona ljudstva, ščitimo pred izkoriščanjem v procesu proizvodnje in vzpodbujamo njihove priložnosti za razvoj.
  3. Sodobnemu potrošniku dajemo možnost, da pozitivno izkoristi svojo nakupovalno moč ne da bi povzročil vrsto negativnih učinkov, ki spremljajo mednarodno trgovino.
  4. S konkretnim primerom kažemo, da je možno trgovati pravično

Kaj mora vključevati cena, da je pravična?

– Ceno proizvodnje, tudi socialne in okoljske stroške;
– Ceno dela, ki zadostujejo vsaj za preživetje;
– Premijo, ki omogoča investicije v razvojne projekte skupnosti. Lahko se vloži v izboljšanje pogojev dela, širitev kapacitet proizvodnje, ali pa za izboljšanje zdravstvenega varstva skupnosti, okoljskih standardov, izobraževalnih možnosti, itd.