Bistvene značilnosti koncepta pravične trgovine

 • Enakopravno partnerstvo in spoštovanje (proizvajalci z Juga ter uvozniki, trgovine, organizacije za označevanje in potrošniki s Severa pa tud med različnimi proizvajalci z Juga).
 • Pravična trgovina počloveči proces trgovanja, saj poskrbi, da je trgovska veriga čim krajša in da se potrošnik zaveda kulture, identitete in pogojev v katerih proizvajalci živijo.
 • Vsi udeleženi so zavezani načelom pravične trgovine, potrebi po transparentnosti
 • Vodilna načela oziroma kriteriji so sprejeti sporazumno.
 • Proizvajalci z juga se zavežejo da bodo v organizaciji odločitve sprejemali na demokratičen način;

Partnerji s Severa se zavežejo, da:

 • Omogočijo neposreden dostop to evropskega trga za izdelke partnerskih organizacij in se v največji možni meri izognejo posrednikom in špekulantom.
 • Plačajo pravično plačilo za izdelke, ki vključuje:
  • Ceno proizvodnje, ki mora vključevati tudi socialne in okoljske stroške;
  • Ceno dela, ki zadostuje za preživetje;
  • Premijo, ki omogoča investicije: To premijo proizvajalci namenijo razvojnim projektom v njihovi skupnosti. Lahko gre za izboljševanje pogojev dela, izboljševanju pogojev dela, širitvi kapacitet proizvodnje, ali pa za izboljšanje zdravstvenega varstva skupnosti, okoljskih standardov, izobraževanje, itd.
 • Del stroškov proizvodnje poravnajo vnaprej (40 – 50 %) tako da lahko proizvajalci nakupijo potrebne surovine za dokončanje proizvodnje, ne da bi se morali za to zadolževati.
 • Vzpostaviti dolgotrajno delovno razmerje in stike s proizvajalci.

Dodatni elementi sodelovanja:

 • Dejavnost južnih partnerjev mora biti trajnostna (ekonomsko, socialno in okoljsko)
 • Mora omogočati dostojne pogoje dela
 • Ustvarjati nova delovna mesta, kjer je to le mogoče
 • V primerih dela na plantažah ali v industrijskih proizvodnih enotah morajo biti spoštovani vsaj osnovni standardi ILO (International Labour Organization)
 • Posebna pozornost je namenjena tudi temu, da v primeru, ko gre za izvoz prehranskih izdelkov ni ogrožena lokalna prehranska varnost.
 • Poleg tega morajo proizvajalci iskati ravnotežje med dostopom do lokalnih trgov in izvoznih trgov. Proizvajalci naj bi si prizadevali in iskali pomoč za to, da predelujejo /process čim več v regiji pred izvozom in si s tem zagotovijo večje dobičke (doseganje tega cilja je oteženo zaradi velikih uvoznih tarif držav uvoznic iz razvitega sveta, saj se tarife proporcionalno večajo bolj kot je predelan/procesiran izdelek).

Druge informacije o Pravični trgovini (povezave):