Umanotera je s septembrom 2023 pričela z izvajanjem projekta Evropske volitve 2024. V okviru projekta bomo delovali v smeri:

 • povečanja volilne udeležbe na prihajajočih volitvah v Evropski parlament,
 • ozaveščanja o pozitivnih zelenih premikih, ki jih je Sloveniji prinesla priključitev EU, in s tem posredno motiviranja ljudi k udeležbi na volitvah,
 • večjega zastopanja zelenih tem v predvolilnih kampanjah,
 • grajenja močne koalicije organizacij civilne družbe in drugih zainteresiranih deležnikov, ki bo še naprej zagovarjala boljši in bolj vključujoč državljanski prostor ter spodbujala dialog,
 • opolnomočenja novinarjev pri poročanju o zelenih temah, predvsem v navezavi z evropskimi volitvami.

Projektne aktivnosti:

 • Priprava dokumentov:
  • Priprava vizionarske razlage »Kaj pomeni živeti v ogljično nevtralni in pravični družbi?« z močnim poudarkom na zeleni komponenti. V pripravljenem dokumentu bo jasno navedeno, na kaj se vpliva/odloča na ravni EU – npr. katere politične odločitve vplivajo na določene vidike prehoda k ogljični nevtralnosti.
  • Priprava dokumenta “Katere zelene premike je Sloveniji doslej prineslo članstvo v EU?” v luči 20. obletnice priključitve Slovenije EU.
  • Priprava dokumenta “Pomembne okoljske odločitve na ravni EU v zadnjih 20 letih”, ki vključuje časovnico z zelenim razvojem na ravni EU in obrazlago pomena le-tega za nacionalne ravni.
  • Niz vsaj 5 zahtev, ki jih morajo evropski poslanci zagovarjati v Evropskem parlamentu
 • Priprava in zagon spletne kampanje v podporo pripravljenim dokumentom.
 • Delo z mediji, med drugim priprava medijskega priročnika, ki bo v pomoč pri poročanju o zelenih temah (tudi v kontekstu prihajajočih EU volitev), ter izvedba novinarskega zajtrka.
 • Priprava in udeležba na dogodkih, ki obravnavajo teme v zvezi z evropskimi volitvami:
  • Priprava nacionalnega dogodka, na katerem bodo obravnavane teme, povezane z EU volitvami 2024.
  • Sodelovanje na državnih in lokalnih dogodkih, ki jih organizirajo drugi (okrogle mize, debate s komentatorji ipd.).
 • Vzpostavljanje močnega zavezništva za zagovarjanje boljšega in bolj vključujočega državljanskega prostora in za spodbujanje dialoga (v kontekstu volitev v EU):
   • Sodelovanje z organizacijami civilne družbe iz različnih sektorjev, ki delajo na evropskih volitvah 2024.

Primarna ciljna skupina projekta so prebivalci_ke Slovenije z volilno pravico. Sekundarna ciljna skupina so predstavniki_ce medijev, organizacije civilne družbe in predstavniki_ce političnih strank, ki bodo kandidirali na prihajajočih volitvah.

 

Trajanje projekta: 1 .9. 2023 – 30. 6. 2024

Kontakt: Nika Tavčar, nika@umanotera.org

Vir financiranja: European Climate Foundation