Otok X

Projekt bo povezoval vprašanja posledic podnebnih sprememb, migracij in življenjskih slogov posameznikov, eden izmed glavnih ciljev pa je spodbujanje aktivacije mladih.

Mladi so družbena skupina, katere glas se premalo (ali sploh ne) upošteva ob sprejemanju odločitev, ki se tičejo predvsem njihovega preživetja v prihodnosti. Ko gre za okoljske spremembe, pa mladi po vsem svetu s protesti jasno izražajo, da si želijo in potrebujejo ukrepe.

V sklopu projekta bodo tako nastale interaktivne gledališke predstave, v katerih bodo mladi na izkustveni način spoznavali različne scenarije o stanju sveta in prihodnosti, ki jo bodo »pisali« sami v predstavi. S pomočjo gledališke predstave bodo povečali svoje zavedanje o globalnih vprašanjih, ki bodo močno vplivala na njihovo prihodnost in kakovost življenja.

Mladi bodo motivirani, da postanejo aktivni globalni državljani_ke in ambasadorji_ke prihodnosti ter da pridobljene kompetence in znanja prenesejo na svoje vrstnike_ce in v družinski krog. Prek predstav, delavnic in kreativne kampanje bodo spoznavali t.i. »artivizem«, uporabo novih tehnologij in umetniških praks v namene ozaveščanja ter globalno učenje in aktivno globalno državljanstvo. Okrepili bodo zavedanje, da morajo biti del enotnega – in zato močnejšega – sporočila odločevalcem o potrebnih ukrepih za varno podnebno prihodnost.

Izobraževalci, vključeni v projekt, bodo spoznali inovativne učne metodologije za globalna vprašanja, kot so izobraževalne delavnice in interaktivna gledališka igra, kampanja osveščanja, osebne zgodbe, ki stimulirajo glavo, srce in roke – tj. vedeti, čutiti in delovati. Medsektorska narava ciljev trajnostnega razvoja predstavlja izziv za pedagoge in pedagoginje, saj zahteva obravnavanje tradicionalno ločenih vprašanj na medsebojno povezan in medpredmetni način, s čimer se preoblikuje njihov način pristopa h globalnemu učenju. Pridobili pa bodo tudi dobro zasnovana in prilagojena pedagoška orodja na teme projekta Otok X.

Trajanje projekta: 2022-2023 (18 mesecev)

Projektni konzorcij: Društvo Matafir (Slovenija), Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje (Slovenija), Umanotera (Slovenija) in Anthropolis (Madžarska)

Kontakt: Gaja Brecelj, gaja@umanotera.org

Vir financiranja: Erasmus+ (Evropska Komisija)