Globalni trendi podnebnih sprememb, energetske varnosti, konkurence in medsebojne povezanosti človeštva v začetku 21. stoletja predstavljajo izzive, ki jim ne moremo biti kos, če bomo nadaljevali sedanje razvojne vzorce. Hkrati ti globalni procesi prinašajo vrsto gospodarskih priložnosti za Slovenijo, ki jih lahko izkoristimo le z njihovim razumevanjem in ustreznim odzivom nanje.

Plan B za Slovenijo je mreža 37 nevladnih organizacij za trajnostni razvoj, ki se osredotoča na vplivanje na politike in na izvrševanje ter ocenjevanje dogovorjenih politik. Stremi k učinkovitosti z združevanjem znanja z reprezentativnostjo, aktivno udeležbo svojih članic in grajenjem koalicije. Deluje izključno v dobrobit celotne družbe.

Projekt Plan B za Slovenijo ob sodelovanju partnerskih organizacij koordiniramo v Umanoteri, in sicer že vse od leta 2007. Mreža slovenskih okoljskih nevladnih organizacij je bila vzpostavljena v okviru projekta Plan B za Slovenijo – Pobuda za trajnostni razvoj, ki je v dveh fazah potekal od leta 2009 do 2012. Tretja faza projekta z imenom Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj je potekala med leti 2012 in 2014, četrta v obdobju 2014 – 2015, peta pa v obdobju 2015 – 2019. Aktualna (šesta) faza projekta, poimenovana Plan B za Slovenijo, mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj 2020 – 2024, se je pričela izvajati 18. 5. 2020, trajala pa bo do predvidoma 18. 5. 2024. Projekt je sofinanciran s strani EKO SKLADA, j.s., v okviru Javnega razpisa NVO19 za sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij za področji varstva okolja in urejanja prostora (objavljen v Uradnem listu št. 80/19, z dne 27.12.2019), in sicer v višini 400.000 EUR.

Več o aktualnem in preteklih projektih si lahko preberete na tej povezavi.

V okviru mreže Plan B za Slovenijo deluje deset delovnih skupin:

  • Podnebna politika
  • Ekološko kmetijstvo in samooskrba
  • Trajnostna energetika
  • Koalicija za trajnostno prometno politiko
  • Zeleni razvojni preboj
  • Okoljevarstveno pravno varstvo
  • Učinkovita raba virov in odpadki
  • Varstvo narave
  • Financiranje nevladnih organizacij
  • Okolje – zdravje

Pomembnejši dokumenti:

Ostali dokumenti mreže so dostopni v arhivu gradiv.

V okviru projekta izdajamo tudi mesečne e-novice o delu okoljskih nevladnih organizacij in trajnostnem razvoju, in sicer na tej spletni povezavi. Ob pričetku izvajanja novega projekta Plan B za Slovenijo 2020-2024 smo pri izdajanju novic združili moči v obeh vsebinskih mrežah – Mreži za prostor in mreži Plan B za Slovenijo. Če se želite naročiti na skupne novice vsebinskih mrež, nam pošljite e-pošto na naš naslov info@umanotera.org oz. se naročite na naš novičnik na tej povezavi.