Globalni trendi podnebnih sprememb, energetske varnosti, konkurence in medsebojne povezanosti človeštva v začetku 21. stoletja predstavljajo izzive, ki jim ne moremo biti kos, če bomo nadaljevali sedanje razvojne vzorce. Hkrati ti globalni procesi prinašajo vrsto gospodarskih priložnosti za Slovenijo, ki jih lahko izkoristimo le z njihovim razumevanjem in ustreznim odzivom nanje.

Plan B  za Slovenijo je mreža 39 nevladnih organizacij za trajnostni razvoj, ki se osredotoča na vplivanje na politike in na izvrševanje ter ocenjevanje dogovorjenih politik. Stremi k učinkovitosti z združevanjem znanja z reprezentativnostjo, aktivno udeležbo svojih članic in grajenjem koalicije. Deluje izključno v dobrobit celotne družbe.

Projekt Plan B za Slovenijo ob sodelovanju partnerskih organizacij koordiniramo v Umanoteri, in sicer že vse od leta 2007. Mreža slovenskih okoljskih nevladnih organizacij je bila vzpostavljena v okviru projekta Plan B za Slovenijo – Pobuda za trajnostni razvoj, ki je v dveh fazah potekal od leta 2009 do 2012. Tretja faza projekta z imenom Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj je potekala med leti 2012 in 2014, četrta pa med leti 2014 in 2015. V aktualnem obdobju kohezijske politike se je zadnja faza projekta Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj pričela izvajati 1.11.2015 in se zaključila 30.4.2019. Več o aktualnem in preteklih projektih si lahko preberete na tej povezavi.

V okviru mreže Plan B za Slovenijo deluje devet delovnih skupin:

  • Podnebna politika
  • Ekološko kmetijstvo in samooskrba
  • Trajnostna energetika
  • Koalicija za trajnostno prometno politiko
  • Zeleni razvojni preboj
  • Okoljevarstveno pravno varstvo
  • Učinkovita raba virov in odpadki
  • Varstvo narave
  • Financiranje nevladnih organizacij

Pomembnejši dokumenti:

Ostali dokumenti mreže so dostopni v arhivu gradiv.

Na podstrani Kronologije procesov mreže se na zbran in pregleden način spremljajo posamezni nacionalni procesi in na ta način prispevajo k transparentnosti in sledljivosti tako dela naše Vlade kot tudi prispevka nevladnih organizacij. S števcem (ne)odzivnosti javne uprave na področju trajnostnega razvoja se meri vpliv NVO na odločevalce z objavo Odprtih pisem, pobud, akcij, kampanj, … in odzivov nanje. Namen števca je spremljanje in spodbujanje kulture odzivanja javne uprave pa tudi predstaviti koliko dela je bilo opravljenega s strani NVO in kakšni so odzivi na strokovne podlage.

V okviru projekta izdajamo tudi mesečne e-novice o delu okoljskih nevladnih organizacij in trajnostnem razvoju, in sicer na tej spletni povezavi. Če se želite naročiti na novice, nam pošljite e-pošto na naš naslov info@umanotera.org oz. se naročite na naš novičnik na tej povezavi.

 Letno srečanje mreže 2015