V sklopu projekta podnebne neenakosti se bomo posvetili povezavi med rastočimi družbenimi neenakostmi, podnebno krizo in njenim reševanjem.

Ozadje in namen projekta

Slovenija je pogosto prikazana kot relativno egalitarna država, vendar študije jasno kažejo na veliko porast družbenih neenakostih v zadnjih desetletjih. Kot posledica politik privatizacije, varčevalnih ukrepov, regresivnih davčnih reform in s tem povezanega krčenja javnih storitev, smo tudi v Sloveniji priča visokim in naraščajočim premoženjskim neenakostim, ki imajo med drugim bistven vpliv na zaostrovanje podnebne krize. Po podatkih Svetovnega poročila o neenakosti iz leta 2022 si je v letu 2021 zgornjih 10 odstotkov najpremožnejših lastilo 57,2 %, spodnja polovica pa zgolj 5,8 % skupnega neto premoženja v Sloveniji.

Najnovejši dostopni podatki kažejo tudi, da v energetski revščini životari več kot 100.000 prebivalk in prebivalcev Slovenije (7.2 % gospodinjstev), da več kot 250.000 ljudi živi pod pragom revščine (12.1 % prebivalstva), še mnogo več pa jih ta prag komaj presega. To pomeni, da visok delež slovenske populacije živi v stalni negotovosti in v materialnih pogojih, ki jim ne zagotavljajo dostojnega življenja.

Obenem vse več raziskav razkriva velike podnebne neenakosti – tako v smislu izrazito neenake odgovornosti za emisije toplogrednih plinov kot v smislu neenakih zmožnosti za prilagajanje na podnebne spremembe in vključevanje v zeleni prehod, zlasti v odvisnosti od premoženja. V zadnjih letih je bilo tako objavljenih mnogo študij o ogljični neenakosti, ki razkrivajo povezavo med velikimi premoženjskimi neenakostmi in podnebno krizo ter soočajo z dejstvom, da brez radikalnega zmanjšanja družbenih neenakosti podnebne krize ni mogoče rešiti. 

Zeleni prehod je lahko priložnost za obrnitev omenjenih trendov in torej zmanjševanje družbenih neenakosti, kar je tudi edina možnost za njegov uspeh, vendar pa obstaja tveganje, da bo od potreb običajnih ljudi oddaljen prehod “od zgoraj” še dodatno prispeval k povečanju družbenih neenakosti. Za uspešno in hitro zeleno transformacijo družbe tako potrebujemo podnebne politike, ki bodo radikalno zmanjšale emisije ogljika, obenem pa bodo vodile v zmanjševanje sistemskih neenakosti in povečevale dobrobit mnogih prebivalk in prebivalcev, ki živijo v (vse večji) materialni negotovosti in slabih življenjskih pogojih. 

Namen projekta je doprinesti k omenjemu cilju in krepitvi prizadevanj za pravični zeleni prehod, k čemur bomo prispevali s poglobljeno analizo ogljičnih in širših podnebnih neenakostih v Sloveniji, ki doslej še ni bila narejena, s snovanjem naprednih politik in ukrepov socio-ekološke transformacije v sodelovanju z identificiranimi deležniki (sindikati, gibanji, organizacijami civilne družbe…) ter z zagovorništvom teh politik in ukrepov (v procesih) na nacionalni ravni.

Glavne projektne aktivnosti

  • Priprava analize o ogljičnih in širših podnebnih neenakosti v Sloveniji
  • Priprava poročila o podjetjih v Sloveniji z največjim vplivom na podnebne spremembe 
  • Priprava in zagovorništvo naprednih in transformativnih ukrepov za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki bodo zmanjševali družbene neenakosti
  • Organizacija dogodka o podnebni neenakosti

 

Trajanje projekta: 1.12.2023 – 30.11.2024

Projektna sredstva: 40.000 €

Kontakt: ajda@umanotera.org

Vir financiranja: European Climate Foundation

 

Projekt finančno podpira European climate foundation.