Podnebni meni – spodbujanje nizkoogljične pridelave in potrošnje hrane

V Umanoteri smo januarja 2021 pričeli z izvajanjem projekta Climate Menu – Encouraging Low-carbon Food Production and Consumption, katerega namen je ozaveščanje o netrajnosti trenutnih prehranskih sistemov in prehranskih navad (s poudarkom na učinkih pridelave in uživanja hrane živalskega izvora), ozaveščanje o potrebnih sistemskih spremembah na tem področju ter o potrebnih spremembah prehranjevalnih vzorcev posameznikov. V sklopu projekta bomo prek izboljšanja znanja o pripravi rastlinskih obrokov (vključno z izboljšanjem kulinaričnih sposobnosti posameznikov) promovirali prehranjevanje, ki temelji na rastlinski prehrani ter tako spodbujali k uživanju več rastlinskih obrokov doma.

V okviru projekta bomo pripravili poročilo o vplivu trenutno netrajnostnih vzorcev prehranjevanja na podnebje, trenutnem političnem in zakonodajnem ozadju na tem področju ter nizkoogljičnih alternativah za prehranske odločitve posameznikov in za organizacije ter izvedli kavč festival (5 manjših dogodkov s po minimalno 6 udeleženci na dogodek). Glavni namen dogodkov, ki bodo izvedeni na privatnih domovih, je ozaveščanje o bolj trajnostni pridelavi in uživanju hrane, vse skozi prizmo priprave rastlinske hrane. Drugi poudarek bo predstavitev in priprava “tradicionalne slovenske hrane” na nov okolju prijazen način. Poleg priprave hrane bo čas dogodka namenjen skupinski razpravi o nekaterih vidikih veganstva / trajnosti prehranskih sistemov itd., ki vodijo k potrebnim spremembam življenjskega sloga posameznikov. Osnova za razpravo bo pripravljeno poročilo.Trajanje projekta: Projekt poteka od 1. 1. 2021 do 31. 9. 2021

Kontakt: Nika Tavčar, vodja projektov, nika@umanotera.org

Projekt podpira ProVeg International