Z našimi storitvami podpiramo različne deležnike pri naslavljanju izzivov sodobnega sveta ter pri udejanjanju trajnostnih rešitev v praksi.

Za ceno storitev in ostale informacije se obrnite na info@umanotera.org ali na 01 439 7100.

Ponujamo storitve na naslednjih področjih:

  • Izobraževalne delavnice in predavanja za mlade, izobraževalce, podjetja, občine, nevladne organizacije itd., na katerih izpostavljamo izzive sodobnega sveta in skupaj iščemo rešitve zanje (ponudba tukaj).
  • Izračun ogljičnega odtisa delovanja podjetja ali organizacije in priprava ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Več o tem, zakaj se odločiti za izračun ogljičnega odtisa, si preberite tukaj.
  • Zelena pisarna – svetovanje pri uvajanju zelene pisarne v podjetja in organizacije
  • Izvajanje participatornih procesov (npr. delavnice v lokalni skupnosti).
  • Podpora pri pripravi komunikacijskega in participacijskega načrta za komuniciranje z deležniki v lokalni skupnosti.
  • Usposabljanja za izvajanje participatornih procesov.
  • Podpora lokalnim skupnostim pri izvajanju skupnostnih projektov (analiza virov, evidenca potencialnih projektov, zasnova procesa, podpora pri izboru potencialnih projektov, podpora pri načrtovanju in izvedbi projektov).
  • Analiza ranljivosti turističnih destinacij zaradi podnebnih sprememb in priprava ukrepov prilagajanja podnebnim spremembam.
  • Izvedba vključujočega procesa priprave turistične strategije destinacije.