Namen projekta je z izvedbo aktivnosti, s poudarkom na varovanju okolja, enakosti spolov in ciljih trajnostnega razvoja, prispevati k ozaveščenosti ter usposobljenosti izobraževalcev in jih opremiti z gradivi za izvajanje aktivnosti globalnega učenja.

Aktualno

Umanotera je v okviru projekta izvedla usposabljanje Poučevanje o (pre)hrani v času podnebnih sprememb za izobraževalce_ke, ki so se udeležili 3. regijskega srečanja vodij timov Zdravih šol v ljubljanski regiji. 84 udeležencem sta sodelavki Umanotere Gaja Brecelj in Nika Tavčar predstavili nabor konkretnih aktivnosti, ki jih lahko uporabijo pri svojem delu, eno izmed pripravljenih delavnic pa so preizkusili tudi v praksi. Več o usposabljanju tudi na povezavi tukaj

Pripravila je tudi tretji novičnik s področja transformativnega učenja za izobraževalce. V njem so zbrana zanimiva vabila na dogodke ter izobraževanja, predlogi novih orodij, ki jih lahko izobraževalci uporabljajo pri delu ter zanimiva branja.

O projektu

V sklopu projekta bo Umanotera sodelovala pri izvedbi projektnih aktivnosti:

  • V sklopu desetih tradicionalnih dogodkov (Kulturni bazar, Tedni vseživljenjskega učenja, Teden globalnega učenja, Evropski teden trajnostnega razvoja) bo za izobraževalce izvedeno 20 delavnic, predavanj in predstavitev,
  • Izvedba 27 usposabljanj po Sloveniji, ki bodo prek globalnega učenja naslovila različne aktualne teme, tudi skozi prizmo enakosti spolov in varovanja okolja,
  • Izdana tri promocijska e-gradiva za izobraževalce,
  • Priprava strokovnega priročnika globalnega učenja za izobraževalce, s poudarkom na varovanju okolja in enakosti spolov ter ciljih trajnostnega razvoja, v tiskani in e-obliki,
  • Izvedba promocijske spletne kampanje,
  • Priprava dvomesečnega e-novičnika globalnega učenja za izobraževalce.

Ciljne skupine: strokovni delavci na področju vzgoje in izobraževanja, vključno z izobraževalci ter vzgojitelji v neformalnem sektorju in izobraževalci odraslih.

Trajanje projekta: 1. 4. 2023 – 15. 10. 2025

Projektni konzorcij: Projekt vodi Platforma SLOGA s partnerji Zvezo prijateljev mladine Slovenija in Svetilko d.o.o; poleg Umanotere pa so izvajalci projekta tudi Zveza prijateljev mladine Slovenija, Humanitarno društvo ADRA Slovenija, Amnesty International Slovenije, Društvo Focus, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Mirovni inštitut, Društvo za Združene narode za Slovenijo, Zavod Voluntariat, Zavod Povod, Slovenska karitas, Zavod Tri, EPEKA, Forum za enakopraven razvoj – FER

Kontakt: Nika Tavčar, vodja projekta, nika@umanotera.org

Viri financiranja: SLOGA, Zveza prijateljev mladine Slovenija, Svetilka d.o.o. Projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenija.