V sodelovanju z European environmental Bureau (EEB) Umanotera v letu 2022 izvaja projekt Zero Pollution Action Plan – Tackling agricultural pollution of water, air and soil, katerega namen je zmanjševanje onesnaževanja vode, tal in zraka iz kmetijstva v Sloveniji. Gre za prispevek k izvajanju Akcijskega načrta EU za ničelno onesnaževanje. V projektu bo izvedena analiza aktualne ureditve in stanja onesnaževanja in njegovega preprečevanja, ki se nanaša na emisije v vode, tla in zrak iz kmetijstva v Sloveniji. Na podlagi analize stanja bodo oblikovani predlogi za izboljšanje stanja tako na normativni kot na izvedbeni ravni.

Leto 2022 je za zaostrovanje potrebnih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja pomembno posebej zato, ker mora biti do konca leta sprejet Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027. Zdaj je torej čas, da opozorimo na potrebne spremembe, predvsem v kontekstu celovite presoje vplivov načrta na okolje. V okviru projekta se bomo odzvali tudi na druge povezane strateške načrte, kot je denimo načrt upravljanja voda.

Trajanje projekta: 1. februar 2022 – 12. oktober 2022

Vir financiranja: This project is part of the European Climate Initiative (EUKI) of the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK).

Kontakt: Senka Šifkovič, senka@umanotera.org