Pri svojem delovanju izvajamo tudi vsebine, ki niso vezane na naše tekoče projekte ali pa so hkrati vezane na več projektov.