DRESNIKOVE IGRE
Skupnostna delovna akcija

Kot zrcalo trenutnega odnosa družbe do okolja se kaže pojav invazivnih rastlin, torej rastlin brez naravnega sovražnika. S težnjo po učinkovitih, poceni in neekoloških načinih delovanja človek rastline nenadzirano širi po urbanih kot ruralnih soseskah. Posledično se ruši ravnovesje in raznolikost ekosistemov.  Na kakšen način bi lahko na lokalnem nivoju opozorili in spodbudili ljudi, da bi aktivno prisluhnili spremembam v okolici in na podlagi njih oblikovali nove etične načine delovanja?

Dresnikove igre so večkraten okoljevarstven dogodek, namenjen izobraževanju o strategijah odstranjevanja ter odlaganja japonskega dresnika, možnih uporabah rastline v vsakdanjem življenju ter ustvarjanju novih povezav med prebivalci lokalne skupnosti in ostalo zainteresirano publiko.

Delavnice odstranjevanja japonskega dresnika pozivajo k skupnostni akciji, ki udeležence skozi aktivnosti ozavešča o načinih odstranjevanja dresnika in uporabi užitne rastline. Predstavljeni so bili načini za ustvarjanje dresnikovih barvil, papirja, jedi in homeopatskih pripravkov. Skozi igre so bili udeleženci spodbujeni tudi k učenju timskega dela, sodelovanja pri skupnem reševanju problemov in rekreaciji na prostem.

Projekt Dresnikove igre izvaja multidisciplinarna skupina. Sestavljajo jo produktni, grafični sistemski ter storitveni oblikovalci, arhitekti, okoljevarstveniki in facilitatorji, skupaj s strokovno pomočjo diplomiranega biologa in ostalih strokovnih sodelavcev.

Dresnikove igre so potekale 10. maja, 24. maja in 6. junija.

Slike:

1. Dresnikove igre

2. Dresnikove igre

3. Dresnikove igre

START: ogrevanje: spoznavanje ‘prijaznega sovražnika’
1. POSTAJA: trganje, sekanje, izkopavanje in zastiranje japonskega dresnika
OKUŠEVALNICA: pokušina jedi iz japonskega dresnika
2. POSTAJA: izdelava receptov, papirja, barvila ali homeopatskega pripravka

LOKACIJA: PST med Trpinčevo ulico in Litijsko cesto

 

Povezave do tujih in domačih dobrih praks

– Izdelava papirja iz japonskega dresnika
– Kreativne uporabe invazivnih rastlin
– Japonski dresnik kot paša za koze (stran 9)
– Recepti iz užitnih invazivnih rastiln
– Uporaba žuželke (naravni sovražnik japonskega dresnika) za nadzor nad razrastom rastline
– Oblikovalsko-aktivistični projekt, ki se ukvarja z invazivnimi vrstami
– Raziskava ali lahko kompostiranje ubije japonski dresnik

 

Brošura Dresnikov zvezek

 

Dresnikove igre organizirajo Re-generacija – skupina oblikovalcev, permakulturnikov in arhitektov, ki se ukvarja s trajnostnimi praksami, Umanotera in Servis8.

Več informacij: www.re-generacija.si, Nuša Jelenec, nusa.jelenec@gmail.cominfo@re-generacija.si.

Projekt Dresnikove igre sofinancira MOL.

MOL_grb

4 replies

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Več o projektu Dresnikove igre tukaj. […]

  2. […] Več o projektu Dresnikove igre tukaj. […]

  3. […] Več o projektu Dresnikove igre tukaj. […]

  4. […] Več o projektu Dresnikove igre tukaj. […]

Comments are closed.