gpp

GPP 2020 je bil evropski projekt, ki je potekal v osmih državah članicah. Spodbujal je izvajanje zelenega oz. nizkoogljičnega javnega naročanja (ZeJN). Namen projekta GPP 2020 je bil izvesti večje število zelenih/nizkoogljičnih javnih naročil in ob tem predstaviti ogljične in energijske prihranke ter krepiti usposobljenost javnih naročnikov pri izvajanju zelenih/nizkoogljičnih javnih naročil. Podrobneje o projektu.

V Sloveniji sta kot partnerja v projektu sodelovala:

– Umanotera kot nacionalni podporni partner. Izvajala je  vrsto nalog za podporo izvajanja ZeJN.
– Ministrstvo za javno upravo RS kot izvajalec ZeJN. Ena izmed nalog Direktorata za javno naročanje, ki deluje znotraj Ministrstva za javno upravo, je bila izvajanje postopkov skupnega javnega naročanja. Postopke skupnega javnega naročanja je ministrstvo izvajalo v skladu z Uredbo o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije. V okviru projekta je Ministrstvo za javno upravo izvedlo 7 zelenih / nizkoogljičnih javnih naročil.

V treh letih so partnerji projekta GPP 2020 z izvedenimi nizkoogljičnimi javnimi naročili skupaj prihranili 905.573 t CO2e in 145.038 t energije. Več o izbranih doseženih rezultatih projekta si lahko pogledate v tem letaku.

V obdobju trajanja projekta GPP 2020 sta kot pridružena partnerja projekta sodelovala Mestna občina Maribor in Skupnost občin Slovenije.

Umanotera je ves čas projekta nudila tudi tehnično pomoč (Help desk).

Od maja 2016 je vzpostavljena podatkovna baza portal javnih naročil, ki vključuje tudi ZeJN.

Untitled2