AKTUALNO

Problemska konferenca o naročanju ekoloških živil

V okviru projekta GPP 2020 je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Mestno občino Ljubljana v okviru Zelene prestolnice Evrope 2016 organizirala problemsko konferenco o naročanju ekoloških živil 12. aprila 2016, ki se jo je udeležilo več kot 80 udeležencev.

Program konference

Predstavitve govorcev:

Alenka Burja: Uvod, Projekt GPP 2020

Jože Podgoršek, Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano: Dajmo priložnost slovenski hrani

Maja Koković, MJU: Posebna ureditev javnega naročanja živil po ZJN-3

Sonja Jurcan, Andrej Potočnik, MKGP: Pomen lokalno in ekološko pridelanih živil v sistemu javnega naročanja hrane

Jana Ramuš, GZS, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij: Živila v sistemu javnega naročanja

Anamarija Slabe, ITR in predstavnik Platforme za ekološko kmetijstvo (PEK): Ponudba ekoloških živil v Sloveniji in izkušnje ekoloških kmetov dobaviteljev

Marjeta Bizjak, MOL, Služba za javna naročila in Petra Osterman, Viški vrtci: Praktični vidiki javnega naročanja ekoloških živil na primeru MOL

Foto utrinki s konference

Priporočila odločevalcem

Rezultati evalvacije problemske konference o naročanju ekoloških živil

Zeleni zajtrk: Zeleno javno naročanje na razpotju (GPP at the Crossroad)

V okviru projekta GPP 2020 je Umanotera 21. januarja organizirala nacionalni posvet na temo Uredbe o ZeJN. V svetovni kavarni so udeleženci, ki so se odzvali vabilu, tvorno sodelovali v odprti in iskreni razpravi o problematiki zelenega javnega naročanja v Sloveniji. Osnovni namen posveta je bil pripraviti jasna in nedvoumna priporočila Vladi RS, kakšne korake zastaviti pri nadaljnjem razvoju politike ZeJN v Sloveniji. Priporočila iz posveta si lahko preberete tu, mnenja udeležencev pa tukaj.

Rezultati internetnega vprašalnika o ZeJN (Opinion Pool about GPP)

Čeprav je bil odziv na anketni vprašalnik, ki smo ga v začetku januarja poslali na okrog 1600 e-naslovov, izredno skromen – 16 odgovorov, pa odgovori vendarle jasno kažejo na dobre in slabe strani obstoječe Uredbe in njenih prilog. Rezultate, o katerih si lahko preberete več tukaj, bomo poslali pristojnim odločevalcem.

Analiza trga za elektronsko pisarniško opremo (Market Analysis for IT)

Umanotera je v okviru projekta GPP 2020 izvedla analizo trga za elektronsko pisarniško opremo (Priloga 4 Uredbe o ZeJN), in sicer maja in junija lani. Ker objavljamo rezultate s precejšnim časovnim zamikom, opozarjamo na to, da je bil julija 2014 objavljen Energy Star 6.0 kot najnovejša verzija standarda za energijsko učinkovitost, ki velja za osebne in prenosne računalnike. Celotna analiza je dostopna tukaj.

E-NOVICE

Problemska konferenca o naročanju ekoloških živil
Umanotera v okviru projekta GPP 2020 pripravlja še zadnji nacionalni dogodek. Tako bo 12. aprila med 9. in 13. uri problemska konferenca o naročanju ekoloških živil v prostorih FURSa na Šmartinski cesti v Ljubljani. Dogodek organiziramo v sodelovanju z MJU, MKGP in v okviru Ljubljane, zelene prestolnice Evrope 2016. Vabljeni so tako javni naročniki kot ponudniki. Program preberete tu. V prvem delu programa nastopajo tako državni uradniki, varuh prehranske verige, predstavnica gospodarstva kot predstavnik ekoloških kmetov in civilne pobude ekološkega kmetijstva, nato sledi odprta razprava. Prosimo vas, da se prijavite s to spletno prijavnico čim hitreje, saj je število mest omejeno, tako da bomo morali upoštevati načelo »tistega, ki se prej prijavi«.

Spletna anketa
V okviru EU projekta GPP 2020 je Umanotera v zadnjih treh letih izvedla vrsto podpornih aktivnosti za boljše izvajanje ZeJN. Tako obstaja spletna stran skupaj s ponujeno tehnično pomočjo, izvedli smo brezplačna usposabljanja in nacionalni dogodek, posredujemo občasne aktualne novice povezane z ZeJN, posredujemo vam Novičnik, itd. Projekt se izteče konec aprila 2016. Zato želimo od vas izvedeti, koliko ste se teh vsebin sploh posluževali in kakšne se vam zdijo ter kaj bi v bodoče še potrebovali oziroma kaj najbolj pogrešate pri izvajanju ZeJN. Prosimo, da izpolnite ta kratek spletni vprašalnik. Hvala v naprej. Vaše odgovore pričakujemo najkasneje do 25. marca.

Zunanja razsvetljava je potratna
Zunanja razsvetljava ulic, stez za pešce in parkirišča porabijo znatne količine energije. Na Finskem, na primer, zunanja razsvetljava pomeni približno 1% porabe električne energije v državi (v letu 2010).
V EU so od leta 2015 energijsko neučinkovite HPM (visokotlačno živo srebro) svetilke prepovedane. Glede na to, da so bile vse do sedaj množično uporabljane za zunanjo razsvetljavo, morajo mesta in lokalne skupnosti zamenjati okoli 18 milijonov HPM žarnic z energijsko učinkovitejšimi tehnologijami; tudi v Sloveniji.
Nedavna študija stroškov življenjskega kroga je ponudila zanimive podatke o novih tehnologijah. Tako naj bi bile natrijeve visokotlačne (HPS) žarnice stroškovno bolj učinkovite od svetlečih-diod (LED) tehnologij, čeprav raziskovalci pravijo, da bi LED tehnologija lahko postala bolj ekonomična v prihodnosti. Več pa na tej povezavi: http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/comparing_life_cycle_cost_road_l

Spletni seminar o javni razsvetljavi
Umanotera je konec februarja organizirala webinar o javni razsvetljavi, kjer so strokovnjaki in naročniki predstavili in ponudili okoljsko najučinkovitejše rešitve pri oblikovanju tehničnih okoljskih zahtev, ko gre za projekte prenove/zamenjave javne razsvetljave ali pa novo gradnje. Predvsem pa so opozorili, na kaj je treba najbolj paziti, da zmanjšamo tako porabo energije kot vplivov na okolje, ljudi in živali. Posamezne predstavitve si lahko preberete na tej povezavi, lahko pa tudi poslušate celoten posnetek.

Torino na poti “car sharing-a” električnih avtomobilov 
Torino bo začel marca 2016 s floto približno 15 do 20 avtomobilov in 30 stolpcev namenjenih polnjenju baterij. Leta 2017 bo projekt razširjen z uporabo 400 avtomobilov in 700 polnilnih točk. V novembru je zaključil razpis, ki ga je objavil septembra lani. Avti so proizvedeni v provinci Torino.
http://www.comune.torino.it/trasporti/pianomobilitaeventi2015/a-torino-il-nuovo-servizio-di-car-sharing-elettric.shtml

EU GPP: Posodobitev okoljskih zahtev za vozila in prevozne storitve
Evropska komisija je začela postopek zelo potrebne revizije / posodabljanja okoljskih zahtev za zelena javna naročila za vozila in transportne storitve. Če ste zainteresirani lahko do 19. februarja 2016 svoje mnenje o sedanjih okoljskih zahtevah ponudite v vprašalniku tukaj, skupaj s s prilogo. Izpolnjen vprašalnik pošljite na naslova: JRC-IPTS-GPP-TRANSPORT@ec.europa.eu in ian.skinner@tepr.co.uk.
Glavni izvajalec revizije – Inštitut Skupnega raziskovalnega centra za perspektivne tehnološke študije (JRC-IPTS) išče aktivne udeležence pri reviziji. Če želite, da se registrirate kot deležnik morate izpolniti priložen obrazec, ki ga pošljete na JRC-IPTS-GPP-TRANSPORT@ec.europa.eu. Registrirani deležniki bodo redno obveščeni o poteku študije, bodo imeli dostop do predhodnih rezultatov in osnutkov dokumentov in bodo povabljeni, da odgovorijo na dodatna vprašanja, pošljejo pripombe na delovne dokumente in sodelujejo na srečanjih deležnikov.

EU GPP: Posodobitev okoljskih zahtev za ulično razsvetljavo in prometno signalizacijo
Začel se je tudi postopek revizije okoljskih meril za ulično razsvetljavo in prometno signalizacijo. Tudi tokrat glavni izvajalec revizije – Inštitut Skupnega raziskovalnega centra za perspektivne tehnološke študije (JRC-IPTS) vabi k aktivni udeležbi pri reviziji. Če želite, da se registrirate kot deležnik morate izpolniti priložen obrazec, ki ga pošljete na JRC-IPTS-STREETLIGHTING@ec.europa.eu. Registrirani deležniki bodo redno obveščeni o poteku študije, bodo imeli dostop do predhodnih rezultatov in osnutkov dokumentov in bodo povabljeni, da odgovorijo na dodatna vprašanja, pošljejo pripombe na delovne dokumente in sodelujejo na srečanjih deležnikov.

Povečanje učinka naročil javnega sektorja za zeleno elektriko
Javni organi EU potrošijo približno 6-7 % celotne porabljene električne energije v Evropi. Sedanje okoljske zahteve za zelena javna naročila za elektriko se nanašajo prvenstveno na potrdilu o izvoru za preverjanje rabe električne energije iz obnovljivih virov energije. To je najpogosteje uporabljen pristop javnih naročnikov, v praksi pa ni zagotovil zadostnih spodbud za proizvajalce zelene elektrike, da bi vlagali v dodatne proizvodne energetske zmogljivosti obnovljivih virov. V tej luči je Evropska komisija začela s pripravljalnimi deli za revizijo okoljskih zahtev za zelena javna naročila za električno energijo v oktobru 2015 s pomočjo spletne ankete, namenjene zbiranju izkušenj javnih naročnikov na tem področju. Rezultati ankete, skupaj z nadaljnjimi raziskavami in preiskavami, bodo sintetizirani v tehničnem poročilu, ki bo podlaga za predvideno posodobitev niza priporočil za zelena javna naročila za to nabavno blago. Nov dokument naj bi izšel v juliju 2016. S tem naj bi evropski javni organi skozi njihovo kupno moč dobili novo prepotrebno orodje, s katerim bodo lahko učinkovito prispevali k povečani proizvodnji zelene električne energije.

Okvirni program za zeleno gospodarstvo (OPZG)
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo z Akcijskim načrtom izvajanja in Akcijskim načrtom aktivnosti ministrstev in vladnih služb 2015–2016 je Vlada RS sprejela 29. oktobra. Osnovni namen programa je čim hitreje aktivno podpreti proces prehoda v zeleno gospodarstvo ter povezati ukrepe in dejavnosti sektorskih politik. Med sklope okvirnega programa sodi tudi “Spodbujanje povpraševanja po zelenih izdelkih in storitvah, zeleno javno naročanje”, kjer je kot ukrep predlagana reforma sistema zelenega javnega naročanja. Več v dokumentu na strani 28.

Ustanovljena medsektorska skupina za ZeJN
Iz MJU smo prejeli naslednjo informacijo:
“Zeleno javno naročanje je področje, ki že po svoji naravi oziroma vsebini urejanja terja sodelovanje več resorjev, vsled stalnemu tehnološkemu napredku in spremenjenim razmeram na trgu pa tudi nenehno posodabljanje in prilagajanje. Slednje je bilo, predvsem v smislu širitve nabora prioritetnih skupin izdelkov in storitev in zaostrovanja obstoječih okoljskih zahtev zamišljeno že ob sprejemu Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14; v nadaljevanju: Uredba o ZeJN). Za namen celovite prenove Uredbe o ZeJN je bila tako v septembru 2015 oblikovana posebna medresorska delovna skupina, ki si bo primarno prizadevala ugotoviti postopkovne in vsebinske težave pri zelenem javnem naročanju, zaradi česar se namerava izvesti celovita analiza stanja izvajanja Uredbe o ZeJN, katere izsledki pa bodo tudi podlaga za nadaljnje odločitve in izbiro pristopa in načina prenove zelenega javnega naročanja. Predmetna delovna skupina pa bo zadolžena tudi, da v prihodnje tekoče spremlja izvajanje zelenega javnega naročanja in za sprotno posodabljanje in prilagajanje okoljskih zahtev morebitnem tehnološkem napredku in spremenjenim razmeram na trgu, ter po potrebi za oblikovanje drugih ukrepov za izboljšanje stanja na tem področju.”

Nov sveženj EU o krožnem gospodarstvu
Prvotni sveženj o krožnem gospodarstvu iz julija 2014, ki je nastal še pod vodenjem komisarja Potočnikom, je nova Komisija konec prejšnjega leta umaknila z argumenti, da želi oblikovati boljšo zakonodajo in ambicioznejši program. Toda novi sveženj predlogov za prehod v krožno gospodarstvo, ki ga je Evropska komisija objavila 3. decembra, je precej šibkejši od prvotnega; med drugim vsebujejo nižje cilje na področju odpadkov in recikliranja. Zanimivo primerjavo predlogov pri obeh svežnjih lahko preberete na tejle strani.

Nov globalen podnebni sporazum
Po skoraj četrt stoletnih prizadevanjih od sprejetja Okvirne konvencije združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) so pogodbenice 12. decembra v Parizu zbrale dovolj politične volje za sprejetje sporazuma. Gre sicer za prvi univerzalni sporazum o zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov in krepitvi obrambe proti posledicam podnebnih sprememb. Dolgoročni cilj sporazuma je čim hitreje omejiti dvig globalne temperature pod dve stopinji Celzija, prizadevanja pa naj bi šla v smeri omejitve na 1,5 stopinje. Neto ničelne izpuste – sporazum navaja razmerje med izpusti, za katere je odgovoren človek, in obsegom, ki ga vsrkajo ponori – naj bi dosegli v drugi polovici stoletja. Sporazum bo v veljavo vstopil, ko ga bo sprejelo najmanj 55 držav, ki so skupaj odgovorne za najmanj 55 odstotkov globalnih izpustov toplogrednih plinov. Sporazum bo prihodnje leto odprt za podpis, nato bodo sledile ratifikacije. V veljavo bo stopil leta 2020. Več na tej povezavi.
Spletne conference o ZeJN
Generalni direktorat za okolje EK pripravlja letno dve spletni konferenci in organizira srečanje formalne posvetovalne skupine EK za zeleno javno naročanje, v kateri so predstavnik držav članic. V letu 2015 sta bili spletni konferenci namenjeni dialogu s trgom in pa stroškom v življenjskem krogu pri javnem naročanju. Informativni in poučni prispevki na:

http://ec.europa.eu/environment/gpp/webinars_en.htm in http://ec.europa.eu/environment/gpp/expert_meeting_en.htm

Delovni program za ZeJN
Na spletni strani generalnega direktorata za okolje evropske Komisije je objavljen program dela za zeleno javno naročanje za leto 2015/16, iz katerega je razvidno, katere kriterije (za določeno izdelek, storitev ali gradnjo) prenavljajo ali pripravljajo na novo in kdaj bodo novi kriteriji predvidoma na voljo. Možno si je tudi pogledati predloge novih kriterijev in spremljajočo tehnično dokumentacijo. Predvidoma bodo novi kriteriji za stavbe objavljene januarja in za gradnjo cest februarja 2016. Več si lahko preberete tukaj.

Projekt GreenS v Sloveniji
V projekt GreenS je vključenih 14 partnerjev iz 8 držav članic (Italija, Slovenija, Bolgarija, Nemčija, Švedska, Ciper, Španija in Latvija); v Sloveniji sta partnerja Skupnost občin Slovenije in Lokalna energetska agencija Pomurje. Namen projekta je spodbujati večjo uporabo zelenega oziroma energijsko učinkovitega javnega naročanja in promovirati SEAP (trajnostni energijski akcijski načrt). Med nalogami pa zasledimo ugotovitve o uspešnosti izvajanju ZeJN in predstavitev uspešnih praks, izvedbo usposabljanj, nudenje tehnične podpore, izdelavo vzorčnih primerov zelenih javnih naročil ter oblikovanje političnih priporočil za ZeJN. Projekt poteka tri leta (junij 2015 – maj 2018). Več informacij na spletni strani ali pri sasa.kek@skupnostobcin.si in stefan@lea-pomurje.si.

Brezplačno usposabljanje o ZeJN
22. septembra 2015 bomo v okviru projekta GPP 2020 izvedli tretje in hkrati zadnje brezplačno usposabljanje za javne naročnike. Usposabljanje traja med pet in sedem ur (odvisno od potreb naročnikov) in okvirno zajema splošen pregled stanja na področju ZeJN, prepoznavanje okoljskih vplivov posameznih izdelkov, storitev ali gradnje, izračun CO2 prihranka iz konkretnega zelenega javnega naročila ter konkretne primere izvedenih ZeJN. Več o preteklih usposabljanjih preberite tukaj. Prosimo, da se prijavite čim prej preko te spletne prijavnice.
Opažamo pa, da je interes za usposabljanj izredno nizek. Veseli bi bili, če nam sporočite, kakšni so razlogi, da se takšnih brezplačnih usposabljanj ne udeležite in kaj pravzaprav pričakujete od tovrstnega usposabljanja (ne glede na to, ali se boste prijavili na to usposabljanje ali ne). Prosimo sporočite nam vaše pripombe, mnenja in predloge najkasneje do 4. septembra na e-naslov info@umanotera.org, da morebiti kakšno vsebino še lahko vključimo v naše septembrsko usposabljanje.

Možnost za sodelovanje na konferenci Ecovation v Gradcu s povračilom stroškov!
Pri evropskem projektu Public Procurement of Innovation Platform Regionalni okoljski center (REC) vodi modul o izmenjavi izkušenj. Modul je namenjen javnim naročnikom, da odpotujejo k naprednejšim organizacijam, kjer pridobijo bolj poglobljeno razumevanje inovativnih pristopov pri javnem naročanju (PPI). Z učenjem od drugih udeleženci razvijajo sposobnosti za izvajanje PPI ter izkusijo tudi nove načine razmišljanja o problemih in rešitvah.
Po doseženem dogovoru z organizatorjem (Avstrijski center PPPI) se je projektna skupina PPI platforme odločila financirati udeležbo na konferenci v okviru programa izmenjave izkušenj. Projekt lahko krije potne in nastanitvene stroške, vendar le za omejeno število prosilcev.
Jezik konference je nemščina, kar pomeni, da morajo prijavljeni govoriti zadovoljivo nemščino. Več informacij o konferenci 30. septembra 2015 je na voljo na http://www.ioeb.at/leistungen/vernetzung-und-veranstaltungen/news-detail/ecovation-3009-01102015/. Iščejo predvsem udeležence iz novih držav članic.
Če bi se želeli udeležiti tega srečanja, prosijo da izpolnite obrazec (application form) in ga pošljete projektnemu timu (send it to the PPI Platform team). Za več informacij kliknite tukaj.

Izračun stroškov v življenjskem krogu pri javnem naročanju
Evropska komisija, ekipa za zeleno javno naročanje, vas vabi, da se udeležite spletnega seminarja (webinar) o “stroških v življenjskem krogu pri javnih naročilih”, ki bo potekal v torek, 9. junij 2015 od 14: 30 do 16: 00. Jezik seminarja je angleščina. Udeležba je brezplačna. Registrirate se tako, da pošljete e-pošto na gpp-helpdesk@iclei.org. Več informacij vam bodo poslali po registraciji.
Stroški v življenjskem krogu (LCC) se šteje za koristno orodje, ki lahko prinesejo finančne prihranke kakor tudi zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje ob nakupih, ki jih izvajajo javni naročniki. Evropska komisija želi spodbuditi in olajšati širšo uporabo orodja LCC ter omogočiti uporabo skupnih metod LCC med evropskimi javnimi organi. Koncept LCC Evropske komisije je trenutno v procesu razvoja.
Priporočeno nadaljnje branje:
– LCC and green public procurement – http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
– Swedish Tool – http://www.kkv.se/upphandling/hallbar-upphandling/stall-hallbarhetskrav/Livscykelkostnader-LCC/
– Danish Tool – http://csr-indkob.dk/compra/totalomkostninger/
– SMART SPP Tool – http://www.smart-spp.eu/index.php?id=7633

Kako zagotoviti oskrbo z obnovljivo energijo in energijsko učinkovitostjo v javnih naročilih?
S tem vprašanjem se dnevno soočajo tako oblikovalci politik kot tudi menedžerji, ki so zadolženi za doseganje trajnostnih ciljev v občinah, regijah in državah.
Zato je v okviru projekta GPP 2020 organiziran spletni seminar , in sicer v ponedeljek, 15. junij 2015 med 15:30 in 17:00. Seminar bo potekal v angleškem jeziku. Predstavil bo praktična znanja in izkušnje z nabavo zelene električne energije in energetske učinkovitosti v mestih in regijah. Predstavljeni primeri kažejo, kako premagati ovire pri naročanju in kako uspeti pri zagotavljanju trajnostne oskrbe z energijo in energetsko učinkovitost.
Če se želite pridružiti dogodku se prijavite tako, da pošljete e-pošto na: Inge.kraft@rvo.nl
Subject: Registration Webinar June 15 Name, organisation and email address.

Politična priporočila projekta Clean Fleets ob spreminjanju direktive o čistih vozilih – kaj menite vi?
Direktiva o čistih vozil, ali formalno direktiva o spodbujanju čistih in energijsko učinkovitih vozilih v cestnem prevozu (2009/33 / ES), se bo spremenila in je trenutno v pregledovanju. Kot veste smo direktivo o čistih vozilih v slovenski pravni red prenesli preko Uredbe o zelenem javnem naročanju.
Projekt Clean Fleets (http://www.clean-fleets.eu/ ) je že razvili vrsto političnih priporočil
(policy recommendations) za evropske in nacionalne oblikovalce politik. Namen teh priporočil je povečati prevzem vozil na alternativna goriva. Priporočila so osredotočena predvsem na javna naročanja čistih vozil, vendar se dotikajo tudi širših vprašanj kot so finančne spodbude in kakovost podatkov o emisijah.
Projekta skupina vas vabi, da posredujete tudi vaša mnenja in predloge in sicer na naslov info@clean-fleets.eu najkasneje do petka 26. junija.

Zaključena javna obravnava osnutka predloga zakona o javnem naročanju (ZJN-3)
Ministrstvo za javno upravo je pripravilo in dne 24.4.2015 posredovalo v javno razpravo osnutek predloga Zakona o javnem naročanju ZJN-3, katerega pravno podlago predstavljata dve evropski direktivi (Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta in Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev). Rok za posredovanje pripomb je bil do 25.5.2015. Poleti ga bo predvidoma sprejela vlada, do konca leta pa naj bi ga tudi državni zbor.
Direktor direktorata za javno naročanje, Sašo Matas je v intervjuju za sobotno izdajo Dela povedal, katere težave naj bi ZJN-3 reševal. Med drugim bo v njem dan večji poudarek okoljskemu in trajnostnemu naročanju, skrbi za inovativna naročila in urejanju pogodbenih razmerij. Namen prenove je zagotoviti večjo učinkovitost in gospodarnost javnega naročanja ter informatizacijo postopkov. Gre za povečanje transparentnosti javnega naročanja in omejitev korupcijskih tveganj. Intervju je bil objavljen v časniku DELO v soboto, 25.4.2015 in si ga lahko preberete tukaj (165 KB).

Vzorčni primeri zelenih / nizkoogljičnih javnih razpisov
Na spletni strani evropskega projekta GPP 2020 je mogoče najti kratke opise – vključno z izračunom prihrankov pri energiji in CO2 – številnih zelenih / nizkoogljičnih javnih naročil za najrazličnejše blago, storitve in gradnje. Več si lahko preberete na http://www.gpp2020.eu/low-carbon-tenders/. Vzorčne primere zelenih javnih naročil, izvedenih v Sloveniji v okviru projekta, pa je mogoče najti in prebrati tudi v slovenskem jeziku na spletni strani Umanotere.

Začetek prenove okoljskih zahtev EU za živila in gostinske storitve
V imenu Generalnega direktorata Evropske komisije za okolje, je Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies (JRC-IPTS) začel z revizijo EU okoljskih zahtev za živila in gostinske storitve. JRC-IPTS vidi vključevanje interesnih skupin kot ključnega pomena za uspešno delo in
vabi vse zainteresirane, da se registrirajo kot deležniki. Tisti, ki ste zainteresirani za sodelovanje v posvetovalnem procesu lahko to storite tako, da pošljete e-pošto na naslov: JRC-CATERING-SERVICES@ec.europa.eu. Sicer pa je na njihovi spletni strani že objavljen vprašalnik, ki ga lahko izpolnite in s tem prispevate in izrazite svoje mnenje in izkušnje glede dosedanje uporabe okoljskih zahtev: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Food_Catering/stakeholders.html. Izpolnjen vprašalnik pričakujejo do 10. aprila.

EU projekt »Čista vozna flota«
Pri projektu Clean Fleets (http://www.clean-fleets.eu/) so objavili vrsto zelo uporabnih informacij, vključno z navodili in orodjem za izračun stroškov življenjskega kroga (LCC) vozil. Orodje LCC omogoča javnim naročnikom izmeriti stroške vozila skozi celotno življenjsko obdobje z vidika okoljskih vplivov in finančnih stroškov. Projekt tudi nudi brezplačno službo za pomoč (Help Desk) uporabnikom pri pripravi javnega naročila z vsebinami, povezanimi z izboljšanjem učinkovitosti in / ali zmanjšanjem okoljskega vpliva vozil.

EU okoljske zahteve za obnovljivo električno energijo
Generalni direktorat Evropske komisije za energijo je objavil javni poziv za zbiranje ponudb za prenovo oz. izdelavo novih okoljskih zahtev za obnovljivo električno energijo. Ponudba je na voljo na strani: http://ec.europa.eu/energy/en/funding-and-contracts/calls-tender. Rok za oddajo ponudb je 15. aprila. Za vprašanja v zvezi z razpisom se obrnite na: ENER-C1-TENDERS@ec.europa.eu. Nove okoljske zahteve naj bi pripravili v letu dni in bodo nadomestile dosedanje o nakupu električne energije.

Kalkulator za izračun stroškov v življenjskem krogu
Inštitut za management na Scuola Superiore Sant’Anna v Pisi, (http://www.sum.sssup.it/) in Studio Fieschi, vodja projekta, (http://www.studiofieschi.it/) vas vabita, skupaj z Evropsko komisijo, GD za okolje, da izpolnite vprašalnik o stroških v življenjskem krogu (LCC). Za izpolnitev vprašalnika boste porabili kakih 15 minut, prosijo pa, da ga vrnete do 14. aprila 2015. Anketa je anonimna. Vprašalnik je na voljo v 5 različnih jezikih. Spodaj so povezave (prosijo, da kopirate povezavo in jo prilepite v vrstico brskalnika):
Angleški: https://it.surveymonkey.com/r/language_En
Italijanski: https://it.surveymonkey.com/r/language_It
Francoski: https://it.surveymonkey.com/r/language_Fr
Španski: https://it.surveymonkey.com/r/language_Es
Nemški: https://it.surveymonkey.com/r/language_De
Cilj projekta Stroški v življenjskem krogu (LCC) je oblikovati orodje za lažje izračunavanje stroškov življenjskega kroga pri javnih razpisih. Namen vprašalnika je zbrati podatke iz javne uprave za izdelavo preprostega in učinkovitega računala, s pomočjo katerega bo podprta praksa javnega naročanja v okviru prenovljenega normativnega okvira javnega naročanja (novi direktivi).

GPP 2020 webinar o nizkoogljičnih javnih naročilih za storitve
Na zadnjem webinarju konec marca v okviru projekta GPP 2020 (GPP 2020 webinar on Low Carbon Service Contracts) so bile predstavljene različne rešitve v povezavi s storitvami v javnem sektorju. Še posebej sta zanimiva dva projekta. Prvi je, s kakšnimi ukrepi so na Švedskem drastično zmanjšali dostavne poti za javne naročnike v mestu Vaxjo, drugi pa je pristop v mestu Kopenhagen pri 100 % javni nabavi sezonskih ekoloških živil za javni sektor http://www.gpp2020.eu/events-and-training/webinar-series/.

Zeleni zajtrk: Zeleno javno naročanje na razpotju
V okviru projekta GPP 2020 je Umanotera 21. januarja organizirala nacionalni posvet na temo Uredbe o ZeJN. V svetovni kavarni so udeleženci, ki so se odzvali vabilu, tvorno sodelovali v odprti razpravi o problematiki zelenega javnega naročanja v Sloveniji. Osnovni namen posveta je bil pripraviti jasna in nedvoumna priporočila Vladi, kakšne korake zastaviti pri nadaljnjem razvoju politike ZeJN v Sloveniji. V nasprotnem primeru bo treba razmišljati o moratoriju na Uredbo o ZeJN. Priporočila Vladi RS, ki so iz posveta izšla in smo jim poslali predsedniku vlade in vsem ministrom, si lahko preberete tu.

Rezultati vprašalnika o ZeJN
Čeprav je bil odziv na anketni vprašalnik, ki smo ga v začetku januarja poslali na okrog 1600 e-naslovov, izredno skromen – 16 odgovorov , pa odgovori vendarle jasno kažejo na dobre in slabe strani obstoječe Uredbe in njenih Prilog. Rezultate, o katerih si lahko preberete več tukaj, bomo poslali pristojnim odločevalcem. Škoda le, da nismo z večjim številom izpolnjenih anket dosegli večjo statistično zanesljivost, ki seveda tudi bolj prepriča o izraženih mnenjih. Zato razmišljamo, da bi anketiranje ponovili v naslednji polovici leta. Težko je urediti sistem zelenega javnega naročanja, če ni povratnih informacij od tistih, ki se jih to najbolj tiče, in to so javni naročniki.

Zadnje usposabljanje javnih naročnikov v jeseni
Ker je bilo prijav na brezplačno usposabljanje premalo, bomo le-to prestavili na jesen, o čemer vas bomo še obvestili. Vsekakor pa nas zanima, zakaj je odziv tako skromen. Zato vas vabimo, da nam sporočite vaše zadržke; morda ne dobite vabila, morda ne dobite dovoljenja za udeležbo, ste preveč zasedeni, vas ne zanima, bi potrebovali zgolj zelo specifično informacijo, ali kar koli drugega. Pišite na info@umanotera.org ali pokličite na 041 943 358 (Alenka Burja).

Analiza trga za elektronsko pisarniško opremo
Umanotera je v okviru projekta GPP 2020 izvedla analizo trga za elektronsko pisarniško opremo (Priloga 4), in sicer maja in junija lansko leto. Ker objavljamo rezultate s precejšnim časovnim zamikom, opozarjamo na to, da je bil julija 2014 objavljen Energy Star 6.0 kot najnovejša verzija standarda za energijsko učinkovitost, ki velja za osebne in prenosne računalnike. Celotna analiza je dostopna tukaj.

Srečanje partnerjev GPP 2020 v Ljubljani
V sredini januarja sta slovenska partnerja projekta GPP 2020 na tridnevnem delovnem srečanju gostili 28 strokovnjakov za zeleno javno naročanje iz 8 držav članic EU. Ko smo med drugim poročali o izvedenem delu, smo ugotovili, da ima večina podpornih partnerjev še največ težav pri pridobivanju partnerjev projekta. Tem ponujamo pomoč pri pripravi okoljskih zahtev, izdelavo vzorčnega primera izvedenega zelenega javnega naročila in izračun energijskih prihrankov ter ogljičnega odtisa, kar je vse objavljeno na slovenski in angleški spletni strani projekta kot primer dobre prakse. Gre pa predvsem za nabavo predmetov, ki so energijsko učinkoviti. Če vas zanima takšno sodelovanje, nam prosim pišite na info@umanotera.org.

Sejem Green v Gornji Radgoni
Sejem GREEN, drugi mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga, bo od 26. – 29. 3. 2015 v Gornji Radgoni. Za sejem pripravlja program tudi Ministrstvo za okolje in prostor. Med drugim sta predvideni okrogla miza o celoviti prenovi stavb in strokovni posvet o ZeJN v organizaciji ZRMK. Zato spremljajte obvestila neposredno na spletni strani sejma.

Prestižni naziv “Evropsko inovativno javno naročilo leta”
Javni naročniki, ki so delali z zasebnim sektorjem za nakup inovativnih, boljših in učinkovitejših izdelkov ali storitev, so vabljeni, da se prijavijo za nagrado za inovativno javno naročilo za 2015. Prijavijo se lahko javni organi iz nacionalne, regionalne in lokalne ravni. Če želite sodelovati, izpolnite prijavni obrazec in ga do 27. marca pošljite na info@innovation-procurement.org. Za več informacij obiščite spletno stran Award page.

Statistika o ZeJN
Iz statističnega poročila o oddanih javnih naročilih v letu 2013, ki ga pripravlja Direktorat za javno naročanje na Ministrstvu za javno upravo, je razvidno, da so naročniki v letu 2013 oddali 5698 javnih naročil oziroma 9889 sklopov, ki jih je treba objaviti na portalu javnih naročil oziroma v Uradnem listu evropske Unije, in sicer v vrednosti 2.711.373.505 evrov. Najmanj en okoljski vidik je 699 naročnikov vključilo v 1910 sklopov v 1066 naročilih, kar pomeni 18,71 % vseh naročil. Tako je bilo oddanih 1160 sklopov, za katere določa okoljske zahteve Uredba o zelenem javnem naročanju. Skupna vrednost je bila 218.071.679 evrov. Delež teh pomeni 11,73 % v številu in 8,04 % v vrednosti vseh oddanih sklopov. Poleg teh naročil so javni naročniki prostovoljno upoštevali okoljske zahteve še pri 750 sklopih, kjer predmet naročanja ni zajet v eni izmed prilog Uredbe o ZeJN. Vrednost teh naročil znaša 211.912.739 evrov. Naročniki so pri sklopih, kjer je predmet naročanja zajet v vsaj eni izmed prilog Uredbe o ZeJN, najpogosteje oddajali sklope za predmete gradnje (362 sklopov v vrednosti 157.828.998 evrov), živil in gostinskih storitev (338 sklopov v vrednosti 9.897.330 evrov), čistil in storitev čiščenja ter pranja perila (210 sklopov v vrednosti 23.783.522 evrov) in tudi vozil (65 sklopov v vrednosti 9.861.302 evra).

Spremembe in dopolnitve Uredbe o ZeJN
V Uradnem listu RS, št. 89/2014 12. 12. 2014 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju. Med drugim navaja, da se ob upoštevanju predpisov EU o označevanju posameznih vrst proizvodov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki o proizvodu opredeljujejo okoljske zahteve za sušilne stroje, sesalnike ter električne sijalke in svetilke, in sicer z dopolnitvijo Priloge 6 in novo Prilogo 13. S to uredbo se zaradi obsega in vsebine ponudbe na trgu spreminjajo tudi okoljske zahteve za pnevmatike. Spremembe oz. dopolnitve so tudi v Prilogah 7, 8 in 10 Uredbe.

Brezplačno usposabljanje za javne naročnike
Umanotera bo 16. januarja 2015 izvedla tretje brezplačno usposabljanje o zelenem / nizkoogljičnem javnem naročanju. Potekal bo v prostorih Ministrstva za finance v Ljubljani. Število udeležencev je omejeno, zato je nujna pravočasna prijava na nina@umanotera.org. Program bo objavljen po novem letu.

Nacionalni dogodek: ZeJN na razpotju
V okviru projekta GPP2020 organiziramo 21. januarja 2014 nacionalni dogodek o ZeJN, na katerega bomo vabili predvsem odločevalce. Na njem se bomo seznanili s tem, kaj smo z ZeJN dosegli v zadnjih treh letih (Uredba je bila sprejeta 8.12.2011), kakšne koristi in pomanjkljivosti ter težave so se v tem obdobju pokazale in kako politiko ZeJN začrtati za naprej.

Načelna podpora MOP projektu GPP2020
Prejšnji četrtek, 11. 12. 2014, se je Umanotera srečala s predstavniki MOP. Predstavili smo projekt GPP2020 in vlogo projekta v slovenskem prostoru, še posebej v povezavi z izvajanjem Uredbe o ZeJN. Pokazali smo na možnosti za vsebinsko sodelovanje in se pogovarjali o finančnih vidikih projekta. Opozorili smo na to, da je ZeJN zapisan v 1. fazi projekta iz koalicijske pogodbe, kar nedvomno kaže na velik pomen tega instrumenta. Poudarili smo, da je v vladnem sklepu ob sprejemu Uredbe o ZeJN izpred treh let MOP zapisan kot vsebinski nosilec politike ZeJN. Predstavniki MOP pa so predstavili svoje poglede na ZeJN in izpostavili, da so že določili uradnico, ki naj bi prevzela politiko ZeJN, in da za začetek načrtujejo aktivnosti za stavbe in vozila.

Vzorčni primeri zelenih javnih naročil
Eden izmed ciljev projekta GPP2020 je prikaz pozitivnih učinkov zelenih / nizkoogljičnih javnih naročil za okolje, predvsem pa prihranka izpustov CO2 ekvivalenta. Ti se izrazijo v nižji porabi električne energije ali pa goriva in posledično v nižjem računu. Opis ZeJN in izračun prihranka je zbran v vzorčnih primerih zelenih / nizkoogljičnih javnih naročil. Namen vzorčnih primerov je prikazati konkreten postopek ZeJN in dosežene prihranke, zato lahko služi kot pomoč drugim javnim naročnikom, ko pripravljajo ZeJN za enak predmet. Do sedaj smo pripravili 6 vzorčnih primerov (IKT naprave, nakup elektrike). Vsi so v slovenskem in angleškem jeziku dostopni na spletu. Sicer so (za različne predmete naročil, kot so vozila, gradnja, papir, bela tehnika) http://www.gpp2020.eu/low-carbon-tenders/ objavljeni tudi primeri ostalih partnerjev v projektu.

Podpora javnim naročnikom
V okviru projekta GPP 2020 Umanotera kot nacionalni podporni partner nudi podporo javnim naročnikom pri izvedbi ZeJN. Poleg informacij, ki so dostopne na naši spletni strani o ZeJN ter storitve tehnične pomoči, se lahko pri izračunih prihranka izpustov CO2 ekvivalenta in električne energije obrnete tudi neposredno na nas. Pišite na info@umanotera.org.

Objavljene nove okoljske zahteve EU za grelnike vode
30. oktobra je EU objavila nove okoljske zahteve za grelnike vode, skupaj s spremno tehnično dokumentacijo. Te delno nadomeščajo okoljske zahteve za so-proizvodnjo toplote in električne energije (Combined Heat and Power). Glavni cilj novih okoljskih zahtev je spodbujanje nakupa energijsko visoko učinkovitih grelcev z nizkimi izpusti v zrak (vključno s toplogrednimi plini). Z njimi je mogoče doseči visoke prihranke energije in stroškov (odvisno od tehnologije in velikosti naprav). Na primer, za bojlerje bi lahko uporaba temeljnih okoljskih zahtev EU prinesla prihranek energije približno 40 % za manjše velikostne razrede, in 50 % za največje velikosti. Za toplotne črpalke bi ti prihranki energije lahko znašali 45 % oziroma 55 %. Merila so trenutno na voljo le v angleškem jeziku; druge jezikovne različice bodo na voljo v kratkem.

Krožno gospodarstvo
Evropska Komisija je julija sprejela predloge, s katerimi želi Evropo preoblikovati v bolj krožno gospodarstvo in v državah članicah pospešiti recikliranje odpadkov. Z uresničitvijo novih ciljev glede odpadkov bi nastalo 580.000 novih delovnih mest, obenem pa bi Evropa postala konkurenčnejša, njene potrebe po dragih redkih virih pa bi se zmanjšale. Poleg tega bi z izvajanjem predlogov zmanjšali učinke na okolje in izpuste toplogrednih plinov. V skladu z načrtovanimi ukrepi so Evropejci pozvani, da do leta 2030 reciklirajo 70 % komunalnih odpadkov in 80 % odpadne embalaže, od leta 2025 naprej pa bi bilo odpadke, ki se lahko reciklirajo, prepovedano odlagati na odlagališčih.
Več na strani EU.

Raziskava Eurobarometer
Najnovejša raziskava Eurobarometer o okolju je bila objavljena tri leta po zadnjem poročilu o isti tematiki. Izvedena je bila med 26. aprilom in 11. majem 2014 v 28 državah članicah Evropske unije, da bi ocenili, kako državljani EU dojemajo okolje, kakšen odnos imajo do njega in kakšne okolju prijazne prakse so uveljavljene. V raziskavi, ki so jo izvedli v imenu Generalnega direktorata za okolje, so opravili intervjuji s 27.998 osebami iz različnih družbenih slojev in demografskih skupin, s katerimi so se izpraševalci osebno pogovarjali v njihovem maternem jeziku. Rezultati kažejo, da Evropejci kljub gospodarski krizi varstvu okolja dajejo enak pomen. Velika večina, kar 95 %, je izjavila, da jim varstvo okolja osebno veliko pomeni. Poleg tega so mnogi menili, da je na tem področju mogoče storiti še več. Tedanji evropski komisar za okolje Janez Potočnik je ob tem povedal: »Veseli me, da je celo v težkih časih podpora za varstvo okolja tako trdna in razširjena. Največjo zaskrbljenost povzročajo onesnaženost zraka in vode ter kemikalije in odpadki. Vprašani menijo, da se moramo za varstvo okolja vsi še bolj truditi.« Več na strani Evropske komisije.

Okoljske zahteve za infrastrukturo in čiščenje odpadnih voda
Evropska Komisija je lansko leto oblikovala, pravkar pa tudi objavila v vseh jezikih Skupnosti, okoljske zahteve za infrastrukturo za čiščenje odpadnih voda. Kohezijska politika zagotavlja znatno finančno podporo državam članicam, ko vlagajo v infrastrukturo za čiščenje odpadnih voda. Da bi povečali okoljske učinke tovrstne infrastrukture ter zmanjšali stroške teh naprav med njihovo življenjsko dobo, se je GD za regionalno in mestno politiko v sodelovanju z GD za okolje odločil izdelati okoljske zahteve za to področje. Te okoljske zahteve tako lahko pomagajo javnim organom pri načrtovani gradnji ali izboljšanju obstoječe infrastrukture za čiščenje odpadnih voda ob črpanju sredstev v novem programskem obdobju 2014-2020.

Okoljske zahteve Evropske Komisije
Javni naročniki, ki želijo uporabiti okoljske zahteve tudi za tiste predmete, ki niso vključeni v Uredbi o ZeJN, si lahko pomagajo z okoljskimi zahtevami, ki jih je objavila evropska Komisija. Gre za 21 skupin izdelkov/storitev/gradnjo, ki so vsi prevedeni v slovenski jezik (opozarjamo pa na pazljivost zaradi delne nerodnosti pri prevodu). Če izpostavimo nekaj tistih, ki bi lahko bili zanimivi za uporabo: cestna razsvetljava, notranja razsvetljava in najnovejši (2014), oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik ter električna in elektronska oprema, ki se uporablja v zdravstvenem sektorju.

Zeleno javno naročanje v koalicijskem sporazumu
Vlada RS izkazuje ZeJN pomembno vlogo, saj ga je uvrstila v prvi koalicijski projekt. To naj bi bilo tudi zagotovilo, da se bo področje ZeJN pri nas uredilo. Več v koalicijskem sporazumu, stran 57.

Brezplačno usposabljanje za javne naročnike
Umanotera bo 6. novembra izvedla drugo brezplačno usposabljanje za javne naročnike v severovzhodnem delu države. Usposabljanje bo potekalo v sodelovanju in v prostorih Mestne občine Maribor. Več o usposabljanju.

Mestna občina Maribor partner projekta GPP2020
Z veseljem sporočamo, da je Mestna občina Maribor postala pridruženi partner projekta GPP2020. Občina ima, ob podpori Umanotere, v načrtu izvedbo nizkoogljičnih naročil na področju električne energije, IT pisarniške opreme in vozil.

Kratka raziskava o evropskem mreženju na področju ZeJN
Generalni direktorat za okolje Evropske komisije izvaja študijo o vzpostavitvi podporne evropske mreže za ZeJN. Razvoj takšne mreže za izmenjavo dobrih praks je eden od ukrepov v okviru Evropske platforme za učinkovito rabo virov. Študija bo opredelila in ocenila obstoječe dejavnosti mreženja na področju ZeJN, rezultat pa bo predlog aktivnosti za mreženje na evropski ravni. V ta namen so pripravili kratko anketo (10 vprašanj, 10 min za izpolnitev). Vabimo vas k sodelovanju!

Untitled2