gpp

Brezplačna usposabljanja za ZeJN v okviru projekta GPP 2020

Usposabljanje za usposobljevalce za ZeJN

Na usposabljanje 20. maja so bili povabljeni predvsem tisti, ki že usposabljajo ali bi to lahko počeli v okviru javnega naročanja. Gradiva z usposabljanja so dostopna tukaj.

Usposabljanja za javne naročnike za ZeJN

V okviru projekta GPP 2020 so bila izvedena usposabljanja o ZeJN za javne naročnike, in sicer:

– 22. septembra 2015 v Ljubljani

– 6 novembra 2014 v Mariboru

– 12. junija 2014 v Ljubljani

Gradivo z usposabljanj

Učno gradivo je pripravila Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova, v okviru evropskega projekta GPP 2020, ki ga sofinancira Evropska komisija skozi program Intelligent Energy Europe.

Gradivo se lahko uporabi za usposabljanje javnih naročnikov, z namenom povečanja izvedbe nizko ogljičnih javnih naročil v praksi, ter za usposabljanje izvajalcev, da bi lahko sami v bodoče izvajali usposabljanja za nizkoogljično javno naročanje.

Pogoji uporabe

Učno gradivo je prosto dostopno pod pogoji, da:

  • je uporabljeno na pravilen in ne zavajajoč način;
  • se logotipov partnerjev ne uporablja za usposabljanja izven tega projekta;
  • se avtorske pravice spoštujejo v vseh primerih.

Zaradi zagotavljanja spoštovanja avtorskih pravic morajo zainteresirane stranke vključiti GPP logotip na prvo in zadnjo stran prezentacije, vključno s tekstom:

Če je gradivo uporabljeno v celoti: “Gradivo je pripravila UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova, v okviru evropskega projekta GPP 2020 (www.gpp2020.eu) in na podlagi različnih gradiv.”
Če je gradivo uporabljeno le delno: “Gradivo je bilo pripravljeno ob pomoči gradiva, ki ga je pripravila UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova, v okviru evropskega projekta GPP 2020 (www.gpp2020.eu) in na podlagi različnih gradiv.”

Paket usposabljanja GPP 2020 je na voljo tudi v obliki prezentacij in tekstov, ki se lahko dobi tudi na podlagi zahteve poslane na info(at)umanotera.org, pri čemer je treba posredovati informacije o usposabljanju, kjer se bo material uporabljal, kdo bo izvajal usposabljanje, namen usposabljanja ter lokacijo in datum usposabljanja.

V zameno se mora zainteresirana stranka strinjati s tem, da bo poslala poročilo o usposabljanju na info(at)umanotera.org, in v njem poročala o tem katero gradivo je uporabila in na kakšen način bi se gradivo dalo izboljšati.

Izjava o omejitvi odgovornosti
UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova, ne sprejema odgovornosti za kakršnakoli dejanja in/ali odločitve sprejete na podlagi vsebine učnega materiala za usposabljanje, niti za kakršnekoli pravilne ali nepravilne načine uporabe le-tega s strani tretjih oseb.

Pri pripravi učnega gradiva so bili uporabljeni naslednji viri

  • Evropska Komisija, Generalni Direktorat za okolje, Direktorat za zeleno gospodarstvo, Sektor za ekoinovacije in krožno gospodarstvo, Zeleno javno naročanje
  • Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova
  • Ministrstvo za finance, Republika Slovenija, Direktorat za javno naročanje, Sektor za izvajanje javnih naročil
  • Alenka Burja, okoljska svetovalka
  • SEMCo in Ecoinstitut, Delavnica usposabljanja 21-22 november 2013, Barcelona

Untitled2