gpp

Primeri ZeJN in kalkulator

V okviru projekta GPP 2020 smo za vsa izvedena ZeJN objavili povzetek okoljskih zahtev z izračunanim ogljičnim odtisom. Poročila o izvedenih ZeJN s pridobljenimi izkušnjami vseh partnerjev ter več kot 100 objavljenih vzorčnih primerov v okviru projekta GPP 2020 si lahko preberete na tej povezavi.

Zelena/nizkoogljična javna naročila v izvedbi Ministrstva za javno upravo, Direktorat za javno naročanje:

– dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali soproizvodnje z visokim izkoristkom (slo / ang)
– nakup in vzdrževanje energijsko učinkovitih fotokopirnih strojev in multifunkcijskih naprav (slo / ang)
– nakup energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov (slo / ang)
– nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov (slo / ang)

– nakup okolju prijaznih vozil (slo /ang)

– dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali soproizvodnje z visokim izkoristkom – 2. del (ponovno odpiranje konkurence) (slo /ang)

Zeleno/nizkoogljično javno naročilo v izvedbi Skupnosti občin Slovenije (SOS):

– nakup energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov (slo / ang)

Zeleno/nizkoogljično javno naročilo v izvedbi Mestne občine Ljubljana (MOL):

– nakup električne energije, ki je v celoti pridobljena iz obnovljivih virov energije – za obdobje treh let (slo / ang)

Zelena/nizkoogljično javna naročila v izvedbi Mestne občine Maribor (MOM):

– nakup avtobusov z nizkimi emisijami za mestni potniški promet (slo / ang)

– energetska obnova vrtca Ivana Glinška Maribor, enota Gledališka  (slo/ ang)

– nakup avtobusov z nizkimi emisijami za mestni potniški promet – drugi del (slo / ang)

Zeleno/nizkoogljično javno naročilo v izvedbi Ljubljanskega potniškega prometa (LPP):

– nakup avtobusov z nizkimi emisijami (slo / ang)

 

 

Kalkulator CO2 – izračun zmanjšanja ogljičnega odtisa in porabe električne energije

Eden izmed ciljev projekta GPP2020 je bil prikaz pozitivnih učinkov zelenih / nizkoogljičnih izdelkov, storitev in gradnje na okolje. Pozitiven vpliv na okolje je prikazan z zmanjšanjem porabe energije in zmanjšanjem ogljičnega odtisa. Da bi izračunali prihranek, smo primerjali porabo energije in količino izpustov CO2 ekv. pri ZeJN – s porabo energije in izpustov CO2 ekv. običajnega javnega naročila.
V okviru projekta so bili razviti štirje kalkulatorji za izračun ogljičnega odtisa (v angleškem jeziku), in sicer za:
– opremo za informacijsko komunikacijsko tehnologijo (IKT opremo) s slovenskimi navodili za uporabo kalkulatorja
vozila
nakup električne energije
ulična razsvetljava
Gre za preprosta orodja, ki omogočajo približno oceno ogljičnega odtisa, saj ne analizirajo vplivov iz celotnega življenjskega kroga storitve / izdelka na okolje, ampak le njihov energijski del.

Untitled2