Želimo si trajnostno Ljubljano 2020, zato smo v Umanoteri maja in junija 2014 izvedli istoimenski projekt. Z novinarskim spoznavanjem nekaterih izbranih dobrih praks v Mestni občini Ljubljana in nato javnim dogodkom Trajnost je lepa čednost smo izpostavili trajnostne tehnologije in prakse, ki naj bi prevladovale v urbanih okoljih v letu 2020 glede na evropske in nacionalne cilje ter ambicije.

Pomen poznavanja dobrih praks na področju trajnostnega razvoja urbanih območij:

  • v neformalnem osnutku Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 (stran 145) je za Slovenijo predvidenih 86 milijonov evrov za celostne ukrepe za trajnostni razvoj urbanih območij v okviru ESRR na nacionalni ravni
  • trajnostni razvoj urbanih območij ima poleg okoljskih tudi pozitivne družbene učinke: spodbuja skupnostno identiteto, povezuje vse družbene skupine, na splošno dviguje kakovost življenja v mestu in hkrati ustvarja nova (zelena) delovna mesta
  • le s poznavanjem pristopov in ukrepov za trajnostni razvoj, ki so že tu, lahko civilna družba ustrezno sodeluje z lokalnimi oblastmi pri pripravi strategij za trajnostni razvoj urbanih območij

Predstavljene dobre prakse na novinarski ekskurziji Po poteh trajnostne Ljubljane:

  • projekt urbanih gredic Onkraj gradbišča: oživljanje skupnosti na degradiranih površinah. Kontakt: Polona Lovšin.
  • Snaga: družbenoodgovorna iniciativa Enkratno je večkratno. Kontakt: Nina Sankovič.
  • Javni stanovanjski sklad MOL: nizkoenergijska gradnja in obnova neprofitnih stanovanj ter energetska revščina. Kontakt: Tonka Grgič.
  • Ljubljanski potniški promet: uporaba čistejših pogonskih tehnologij (metan) in njihov prispevek h kvaliteti zraka v MOL. Kontakt: Andrej Osterman.

LJ2020_LPP.jpg

Vizija Ljubljane 2020 (ali še kasneje):

Cilj projekta je seznaniti širšo javnost z obetavnimi rešitvami in jo spodbuditi k uporabi teh rešitev ter spodbujanje ljudi k spreminjanju svojih življenskih navad (mobilnost, potrošnja, bivanje…). Trajnostne vsebine smo želeli predstaviti na duhovit, sproščen način in vključiti javnost, ki prvenstveno ne izkazuje zanimanja za področje trajnostnega razvoja.

Fotografije z novinarske ekskurzije Po poteh trajnostne Ljubljane so na voljo na tej spletni povezavi, z dogodka Trajnost je lepa čednost pa na tem naslovu.

Projekt Ljubljana 2020 sofinancirata MOL in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO.
MOL_grb.jpgnatcom_slovenia_sl.jpg