Na območju krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v Ljubljani se število obiskovalcev vsako leto povečuje. Poudarjena je rekreacijska vloga gozda, v zadnjem času pa postaja vse pomembnejša tudi vzgojno-izobraževalna. Nekaj tovrstne infrastrukture je na območju že prisotne (Jesenkova gozdna učna pot, table Zavoda za varstvo narave), vendar pa so na območju potrebne izboljšave.

Cilj projekta je priprava idejnega načrta naravoslovne učne poti. Umanotera bo s pomočjo prostovoljcev (mladi strokovnjaki s področja biologije, gozdarstva in lesarstva) pripravila idejni načrt do takšne mere, da bo možna njegova takojšna izvedba.

Načrt bo izdelan na podlagi sodobnih principov, ki bodo pot naredili zanimivo in privlačno za obiskovalce, hkrati pa ne bo preveč motila podobe gozdnega prostora ter ogrožala ranljivih in zaščitenih ekosistemov. Naravoslovna učna pot bo sestavljena iz naravoslovno-biološkega in gozdno-lesnega kraka.

Projekt poteka od marca do novembra 2013. Večina dela bo opravljenega v pomladnih in poletnih mesecih.

Na blogu lahko preberete več o projektu, spremljate aktivnosti ipd…

Kontakt: Nina Tome, nina@umanotera.org