Rezultati projekta, v sklopu katerega je Umanotera spremljala vključevanje civilne družbe v procese priprave vladnih gradiv, kažejo na to, da pripravljalci zakonov javnost redko vključujejo v svoje procese. Tako imamo v Sloveniji zelo nizko raven demokratičnih procesov, ki jih je za večjo učinkovitost zakonodaje in povečano blaginjo družbe potrebno občutno izboljšati.

Rezultati tega v Sloveniji in tujini edinstvega pilotnega projekta razkrivajo nasprotujočo si sliko: glede na proučevane sklope raziskave lahko ugotovimo, da je praksa vključevanja civilne družbe v procese priprave vladnih gradiv po posameznih ministrstvih precej raznolika. Skupna končna ocena pa kaže na slabo stanje glede vključevanja civilne družbe v Sloveniji. Vendar posamezna ministrstva v nekaterih primerih dosegajo obetavne rezultate. Končna zbirna ocena ˝prav dobro˝ gre dvema ministrstvoma, in sicer Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvu za kulturo.

Vključevanje civilne družbe so sodelavci Umanotere skupaj s prostovoljci spremljali po vnaprej pripravljeni metodologiji od 1. 5. 2006 do 31. 12. 2006. Metodologija, ki je poleg pridobljenih rezultatov ena ključnih prednosti sedaj objavljenega poročila, je bila skrbno pripravljena v skladu s svetovnimi trendi vključevanja javnosti. Po tej metodologijo na podlagi 10 indikatorjev tudi merjeno vključevanje civilne družbe v pripravo aktov vlade v okviru vseh 15 ministrstev Vlade RS in 3 vladnih služb (Urad za narodnosti, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj) ter na primeru 45 predlogov vladnih aktov.

Sklepno poročilo projekta Ogledalo vladi 2006, ki je v celoti objavljeno na spletni strani Umanotere, pripravljalcem aktov ne nastavlja le ogledala sedanjega stanja, ampak vsebuje tudi priporočila za boljše delovanje. Priporočila so pripravljena z namenom povečanja kulture dialoge in stopnje vključevanja javnosti v procese priprave zakonodaje, da bi se ta raven dvignila na nivo, kot ga poznajo v tujini.

Pri izvedbi projekta je sodeloval Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC), ki je skupaj z državnim sekretarjem na Ministrstu za javno upravo mag. Roman Repom tudi sodeloval na novinarski konferenci v Cankarjevem domu. Umanotera je pripravila novinarsko konferenco v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, ker je ta resor zadolžen za spodbujanje procesov za vključevanje javnosti v postopke priprave vladnih gradiv v Sloveniji.

Projekt Ogledalo vladi 2006 je neodvisno delo Umanotere, saj je bil financiran v sklopu programa Dobra družba, ki ga financira Trust for civil society in CEE.

Celotno poročilo si lahko ogledate tukaj.

The summary of Umanotera report Mirror to the government 2006 – če želite prejeti tiskan izvod povzetka poročila ali dodatne informacije, pokličite na 01/439-71-00 .

Podrobne informacije: