O projektu

Umanotera je ena izmed partnerskih organizacij pri projektu Onkraj zgodb (Beyond the tales), v katerem bomo naslavljali teme, povezane s podnebnimi migracijami. Splošen cilj projekta je usmerjen k mladinskim delavcem z namenom posredovanja znanja in informacij, usmerjenih v pridobivanje in krepitev kompetenc in kritičnega razumevanja podnebnih migracij. Skozi izobraževalno-osveščevalni projekt želimo spodbujati in krepiti povezovanje in solidarnost med mladinskimi delavci in mladimi ter širiti razumevanje, solidarnost, in spodbujati k aktivaciji za podnebno in socialno pravično družbo. Pomemben projektni cilj pa je tudi izvajanje komunikacijskega načrta, preko katerega bomo s projektnimi vsebinami seznanili širšo javnost in spodbudili javni diskurz o podnebnih migracijah, ki so trenutno spregledana tema.

Aktualno

 • Nekoč je bil dom – knjiga zgodb o podnebnih migracijah

Knjižica Nekoč je bil dom: zgodbe selitev, ki jih piše podnebna kriza je sestavljena iz 17 zgodb z vseh delov sveta, od oddaljenega Čila, Kolumbije in Bolivije do Mjanmara in Filipinov, od Ugande, Irana in Palestine pa vse do Španije, Avstrije, Bosne in Hercegovine ter Slovenije. Knjiga je plod sodelovanja udeležencev in udeleženk projekta »Onkraj zgodb«.

 • Mednarodna konferenca globalnega učenja Podnebne migracije. Razumevanje in izobraževanje o edinstvenem izzivu današnjega časa (Ljubljana, 8.11.2023)
Letošnja nacionalna konferenca globalnega učenja se je med drugim osredotočila na povezavo med podnebnimi spremembami in migracijami ter na vpetost podnebnih migracij v obstoječe globalne neenakosti. V prvem delu je udeležence nagovorila dr. Sarah Walker, podoktorska raziskovalka na Univerzi v Bologni, ki pri svojem delu preučuje presečišča migracij, rase, spola in državljanstva. Poudarila je, da so obstoječi javni diskurzi o podnebnih selitvah velikokrat napačni, saj ne držijo pogosto navajane številke o masovnih selitvah prebivalcev globalnega juga na globalni sever. Večina podnebnih migracij je namreč kratkotrajnih in notranjih – ljudje se selijo znotraj svoje države oziroma regije.
V drugem delu konference so udeleženci sodelovali na delavnicah, na katerih so spoznali nekaj metod, s pomočjo katerih lahko kompleksno temo podnebnih migracij naslavljajo tudi v formalnem in neformalnem izobraževanju ter jo tako približajo mladim. Več o konferenci si preberite na povezavi tukaj.
 • Mednarodni trening o podnebnih migracijah (Maribor, 6.11. – 9.11.2023)
V začetku novembra smo v Mariboru izvedli mednarodni trening, na katerem so se udeleženci iz Španije, Bosne in Hercegovine, Avstrije in Slovenije podrobneje spoznavali s tematiko podnebnih migracij ter integrirali znanja, pridobljena tekom predhodnega spletnega usposabljanja. Med drugim so udeleženci odšli na ogled Maribora z društvom Hiša ter skozi prizmo migracij spoznali njegovo zgodovino, sodelovali v izkustveni predstavi Planet X ter v delavnici pripravljanja uspešnih kampanj na temo podnebnih migracij. Dan treninga pa je predstavljal tudi izlet v Ljubljano, kjer so se udeležili mednarodne konference globalnega učenja o podnebnih migracijah. Več o treningu tudi na povezavi tukaj.
 • Spletni tečaj o podnebnih migracijah

Spletni tečaj temelji na metodah neformalnega izobraževanja ter na kombinaciji spletnih in konvencionalnih metod (videi, naloge, praktično delo v parih, terensko delo z mladimi). Vsi moduli temeljijo na interdisciplinarnosti in združevanju različnih globalnih tem. Metodologija usposabljanja temelji na globalnem izobraževanju, intersekcionalnosti in izkušnjah. Deloma je bila zasnovana v sodelovanju z mladimi aktivisti in aktivistkami, ki predstavljajo svoj pogled na podnebna vprašanja, migracije, zagovorništvo mladih in podnebno pravičnost. Brezplačni spletni tečaj je na voljo na povezavi tukaj.

 • O podnebnih spremembah in migracijah v Ugandi, Boliviji in Palestini

V pomoč pri seznanjanju s podnebnimi spremembami in migracijami v Ugandi, Boliviji in Palestini, pa so pridruženi partnerji iz teh držav pripravili videe, kjer temo naslovijo skozi svoje oči. O razumevanju in ustreznemu naslavljanju podnebnih migracij v Ugandi je govoril dr. David Mfitumukiza z Univerze Makerere v Ugandi (video), o bolivijskem jezeru Poopo ter o tem, kako so s tem področjem povezani požari v Amazoniji, preskrba z vodo in selitve ljudstev, kot so Uruji, Teatro TRONO (video); Anwar Samara pa je v svojem predavanju predstavila, kako posledice podnebne krize že občutijo prebivalci in prebivalke Palestine (video).

 • Podnebne spremembe in migracije: študije primerov [infolisti] 

Za bolj poglobljeno spoznavanje podnebnih migracij in vzrokov zanje so bile v okviru projekta Onkraj zgodb pripravljene študije primerov regij, ki so trenutno močno prizadete zaradi podnebnih sprememb: Bolivija, Mjanmar in Bangladeš, Pacifiška regija, Palestina, Sahel in Uganda.

Za vsako izmed predstavljenih svetovnih regij pripravljeni infolist vsebuje sledeče podatke:

 • Posledice podnebnih sprememb v regiji
 • Podnebne projekcije za regijo
 • Najpomembnejši vplivi podnebnih sprememb v regiji
 • Podnebne spremembe in prisilne migracije v regiji
 • Osebna pričevanja prebivalcev_k predstavljene regije (v pisni ali video obliki)

Več pa na povezavi.

 • Študije primerov učinkov podnebne krize na lokalnih ravneh s perspektive mladih

V okviru spletnega tečaja so mladi iz Slovenije, Avstrije, Bosne in Hercegovine in Španije sami pripravili enega izmed učnih modulov, v katerem so predstavljali lokalne primere vpliva podnebnih sprememb in migracij in te obravnavali z lastne perspektive. Več na povezavi

 • Sporočilo za javnost ob svetovnem dnevu beguncev: Podnebne migracije se že dogajajo, hkrati pa podnebni begunci še vedno niso zaščiteni

Ob svetovnem dnevu beguncev, 20. junija, smo v Umanoteri in Humanitasu opozarili na dejstvo, da je zaradi posledic podnebnih sprememb že danes razseljenih na milijone ljudi, hkrati pa smo poudarili nujnost sprejetja mednarodne definicije podnebnega begunca, ki bi vodila do prepotrebne zaščite vseh, ki so zaradi posledic podnebnih sprememb primorani zapustiti svoje domove. Svoboda gibanja danes namreč ne velja enako za vse na tem planetu, neenakosti pa močno omejujejo selitve in še dodatno ogrožajo najranljivejše. Sporočilo za javnost najdete na povezavi.

 • Fokusna skupina in smernice za mladinsko delo

Aprila 2022 so bile v okviru projekta organizirane fokusne skupine z aktivistkami, begunci, mladinskimi delavkami in učitelji. Beseda je tekla o medpovezanosti podnebnih sprememb, okoljske krize in podnebnih migracij. Udeleženci so razmišljali o tem, kako izredne podnebne razmere in porast okoljskih gibanj vplivajo na njihovo delo in razpravljali o tem, kako vidijo povezavo med podnebno krizo in migracijami.

Podnebne spremembe so tema, ki jo je potrebno nasloviti tudi v mladinskem delu, da bodo mladi opolnomočeni za soočanje z izzivi prihodnosti, ki bodo izhajali iz tega. V fokusnih skupinah, ki so jih organizirali vsi projektni partnerji, so tako nastale Smernice za mladinsko delo: Vključevanje mladih v podnebne migracije. Mladinskim delavcem lahko pomagajo pri naslavljanju kompleksnosti podnebnih migracij pri delu z mladimi.

 • Infolisti s smernicami za bolj zeleno in vključujoče (delovno) okolje 

V sklopu projekta so bili pripravljeni infolisti z oprijemljivimi smernicami za implementacijo principov trajnostnega vodenja, nediskriminacije, participativne demokracije ter digitalnega in globalnega učenja v delovne in organizacijske strukture. Infolisti so naloženi na spletni strani projekta Onkraj zgodb. Namenjeni so tako notranjemu opolnomočenju kot tudi opolnomočenju drugih organizacij v različnih sektorjih (nevladni, javni, zasebni).

Infolisti:

Zeleni sistem delovanja in organizacija trajnostnih dogodkov

Nediskriminacija in naslavljanje družbenih neenakosti

Participativna demokracija in medsektorski dialog

Digitalno učenje in vpliv digitalnih tehnologij na okolje?

Globalno učenje

 • Notranje opolnomočenje in medsebojno izobraževanje partnerskih organizacij

Vsaka izmed petih partnerskih organizacij bo v okviru prve izmed projektnih aktivnosti pripravila in vodila eno usposabljanje oziroma srečanje, s katerim bomo okrepili zmogljivosti sodelujočih organizacij v projektnem konzorciju. Prvo srečanje, na katerem je sodelavka Umanotere Gaja Brecelj pripravila predavanje o zelenem sistemu delovanja organizacij in trajnostni organizaciji dogodkov, se je odvijalo 15. februarja 2022.

Z zelenim sistemom delovanja organizacij tako lahko sprejmemo marsikatero odločitev – na področju mobilnosti zaposlenih, nabave, odpadkov, dogodkov – s katero zmanjšamo ogljični odtis organizacije. Veliko lahko naredimo tudi z notranjo in zunanjo komunikacijo organizacije, ki krepi zavezo k zmanjšanju emisij, hkrati pa motivira druge, da si tudi sami prizadevajo za vzpostavljanje okolju prijaznejših praks znotraj svojih organizacij. Več o predavanju si preberite na povezavi tukaj.

Projektne aktivnosti 

 • Krepitev zmogljivosti organizacij v konzorciju (cikel usposabljanj znotraj projektnega konzorcija ter priprava infolistov)
 • Kvalitativna raziskava o potrebah mladinskih delavcev v Sloveniji, Španiji, Avstriji ter Bosni in Hercegovini (orodja, metodologija, potek in gradiva, ki bi jih mladinski delavci in ostali izobraževalci ob naslavljanju podnebnih sprememb, migracij skozi prizmo globalnega učenja potrebovali pri svojem delu z mladimi)
 • Priprava spletnega usposabljanja s tremi moduli o globalnem učenju, podnebnih migracijah in aktivizmu mladih
 • Izdaja knjižice z zgodbami Onkraj zgodb

Ciljne skupine projekta so mladinski delavci (junior in senior) in ostali izobraževalci, ki bodo gradiva uporabljali pri svojem delu z mladimi, organizacije iz NVO sektorja in aktivisti, ki imajo široko mrežo deležnikov, ki bi jih projektni rezultati zanimali, prostovoljci v sorodnih organizacijah, mladi (študentje novinarstva, okoljskih programov…) in okoljske iniciative (Fridays for future, Mladi za podnebno pravičnost…), migrantske iniciative ter mediji.

Trajanje projekta: 3. 1. 2022 – 2. 1. 2024

Projektni konzorcij: Projekt vodi društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje, poleg Umanotere pa so partnerji še Südwind (Avstrija), LDA Mostar (BIH) in Ceps Projectes Sociales (Španija).

Kontakt: Nika Tavčar, vodja projekta, nika@umanotera.org

Viri financiranja: Erasmus+ (Evropska Komisija)