Podnebni meni: Spodbujanje trajnostnega in zdravju prijaznejšega prehranjevanja

Globalnega segrevanja ni mogoče zadržati pod 1.5 °C brez sprememb v načinu proizvodnje in potrošnje hrane. Povečanje deleža hrane rastlinskega izvora ter zmanjšanje potrošnje mesa in mlečnih izdelkov je eden izmed najučinkovitejših in najpreprostejših ukrepov, s katerim lahko vsak od nas zmanjša svoj ogljični odtis in spodbudi prehod v bolj trajnosten sistem oskrbe s hrano. Da bi bil naš način prehranjevanja čim bolj okolju prijazen in koristen za naše zdravje, je poleg tega priporočljivo, da je hrana lokalna, pridelana na ekološki način, sezonska ter čim manj predelana in zapakirana, in da ne pristane med odpadki. 

Projekt vsebinsko gradi na že izvedenih Umanoterinih vsebinah, med drugim na vsebinah projekta Podnebni meni – spodbujanje nizkoogljične pridelave in potrošnje hrane, med drugim na publikacijah:

V vodniku Podnebni meni so nanizana in utemeljena osnovna vodila podnebju prijaznejše prehrane; v pomoč pri prvih korakih do podnebju prijaznejšega prehranjevanja pa je opisano, kako se s tako hrano oskrbeti. Zbrane so tudi različne pobude, ki so nam lahko pri tem v pomoč, ter predlogi za bolj trajnostna družabna srečanja.

Babičina podnebna kuharica je knjižica receptov za podnebju prijaznejše različice tradicionalnih slovenskih jedi. Recepti temeljijo na smernicah podnebju prijaznega prehranjevanja, kuharica pa nudi mnoge namige in nasvete posameznikom, ki se odločajo za okolju bolj prijazno kuhinjo.

V okviru projekta Podnebni meni smo pripravili tudi infografiko Podnebju prijaznejša hrana je …


CIKEL KONFERENC

V okviru projekta je Umanotera pripravila konferenco in 3 spletne seminarje (1,5 ure vsak), v okviru katerih so obravnavani določeni aspekti sistema oskrbe s hrano; preostali seminarji so bili v spletni obliki izvedeni v sodelovanju s projektnimi partnerji.

Podnebne krize ne moremo nasloviti v zadostni meri, če ne udejanjimo sprememb tudi v našem sistemu oskrbe s hrano – tako na strani potrošnje kot na strani proizvodnje. Pri tem je za zmanjšanje ogljičnega odtisa v prvi vrsti nujno zmanjšati pridelavo in potrošnjo hrane živalskega izvora, t.j. mesa in mlečnih izdelkov. Ponudba rastlinskih nadomestkov mesa se hitro povečuje, prav tako raste povpraševanje po njih. Da le-ti ne spadajo več med nišne izdelke in predstavljajo eno od možnih alternativ, je potrdilo tudi več kot 150 udeležencev spletnega dogodka v organizaciji Umanotere, ki se je odvijal 6. oktobra 2022.

>>> Predstavitve govorcev:

 • Nika Tavčar, Umanotera: (Pre)hrana v času podnebnih sprememb (PPT)
 • Andreja Vezovnik, Fakulteta za družbene vede: Mesni nadomestki: perspektiva potrošnikov (PPT)
 • Nika Kremić, Zveza potrošnikov Slovenije: Tržni pregled rastlinskih burgerjev(PPT)
 • Žiga Vraničar, Narayan: Podnebju in okolju prijaznejša hrana: Rastlinske alternative mesu (PPT)

>>> Posnetek spletnega dogodka

>>> Sporočilo za javnost

>>> Vabilo

»Nujno je že danes sprejeti trajnostne ukrepe za zagotovitev oskrbe s kakovostno in varno hrano po dostopnih cenah za vse, ki ima hkrati najmanjši možen vpliv na podnebje in okolje,« je bilo sporočilo okrogle mize, ki je v organizaciji Umanotere 26. septembra 2022 potekala v Hiši EU v Ljubljani. Brez spremembe v načinu proizvodnje in potrošnje hrane ne moremo v zadostni meri nasloviti podnebne krize, ki po drugi strani močno vpliva na pridelavo in ceno hrane.

O ključnih dejavnikih ranljivosti, predvsem pa o spremembah na strani potrošnikov in na sistemski ravni, potrebnih za zagotovitev oskrbe s kakovostno in varno hrano po dostopnih cenah za vse ter za zmanjšanje vpliva na podnebne spremembe, so razpravljali dr. Janez Potočnik (UNEP International Resource Panel), Breda Kutin (Zveza potrošnikov Slovenije), dr. Matjaž Turinek (Ekološko kmetijstvo in izobraževanje Zlate misli), dr. Andreja Sušnik (Agencija republike Slovenije za okolje), dr. Aleš Kuhar (Biotehniška fakulteta) in Senka Šifkovič (Umanotera). Okroglo mizo je moderirala Maja Prijatelj Videmšek.

>>> Posnetek okrogle mize

>>> Sporočilo za javnost

>>> Vabilo

>>> Fotografije z dogodka

Spletni dogodek je v sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije Umanotera organizirala 31. maja 2022. Več kot 100 udeležencev spletnega dogodka se je strinjalo, da je »za naslavljanje podnebne in okoljske krize nujno, da potrošniki sprejemamo bolj trajnostne prehranske odločitve, hkrati pa je ključno, da se s problemom zelenega zavajanja soočimo tudi na sistemski ravni.«

>>> Predstavitve govorcev:

 • Nika Tavčar (Umanotera): Vloga hrane v času podnebnih sprememb (ppt) (video)
 • Boštjan Okorn (Zveza potrošnikov Slovenije): Raziskava dojemanja trajnosti med potrošniki in Trajnostne oznake: katerim zaupati? (ppt) (video)
 • Nika Kremić (Zveza potrošnikov Slovenije): Ekološke oznake in Ponudba izbranih skupin ekoloških živil v trgovinah (ppt) (video)
 • Camille Perrin in Patrycja Gautier (BEUC): Ensuring trustworthy information on food environmental impacts (ppt) (video s slovenskim prevodom) (video v angleščini)
 • Celoten posnetek dogodka (skupaj z vprašanji in odgovori na koncu) je na voljo tukaj

>>> Sporočilo za javnost 

>>> Vabilo s programom

Nacionalno konferenco o podnebju prijaznejši pogostitvi na dogodkih smo 31. marca 2022 v Grand Hotelu Union organizirali v sodelovanju s Convento, Kongresnim uradom Slovenije in Turizmom Ljubljana. Na njej so nam domači in tuji predavatelji predstavili pomen in koristi podnebju prijaznejše pogostitve na dogodkih ter delili svoje praktične izkušnje s tem, kako prek ponujene hrane zmanjšati vpliv dogodkov na podnebje.

>>> Predstavitve govorcev:

 • Nika Tavčar, Umanotera: Vloga hrane v času podnebnih sprememb (ppt) (video)
 • Magnus Hallberg in Filip Eklund, Kongresni urad Göteborg: Trajnostni dogodki kot gonilo prehoda v podnebno nevtralno družbo (video)
 • Jan Oršič, Turizem Ljubljana: Kulinarika, trajnost in destinacija Ljubljana (ppt) (video)
 • Aleksander Bohinc, Borbona catering: Veganske catering pogostitve (ppt) (video)
 • Polona Abram, Zavod za turizem in kulturo Kranj: Kranjska dolga miza – zeleni kulinarični dogodek (ppt) (video)
 • Okrogla miza: Podnebju prijazna pogostitev na dogodkih – kdaj, če ne zdaj? (video)
 • Celotna konferenca je dostopna na povezavi tukaj

>>> Povzetek delavnice »Kaj so ključni vzvodi za razmah podnebju prijaznejših pogostitev na dogodkih v Sloveniji?« 

>>> Sporočilo za javnost 

>>> Vabilo s programom

>>> Fotografije z dogodka

Konferenco pod tem naslovom je 9. maja 2022 pripravila vodilna partnerska organizacija na projektu, Fundesplai. Posnetek dogodka z angleškim prevodom je na voljo na povezavi tukaj. Konferenca se je odvijala v Barceloni, v sklopu sestanka partnerskih organizacij pa sta se je v imenu Umanotere udeležili direktorica Umanotere in strokovna sodelavka na projektu Podnebni meni, Gaja Brecelj in vodja projekta Podnebni meni, Nika Tavčar.

Spletni dogodek je 28. aprila 2022 pripravila vodilna partnerska organizacija na projektu, Fundesplai. Na njem smo skozi primere različnih držav pogledali odzivanja na skupne izzive v zvezi s programi šolske prehrane: zmanjšanje količine odpadkov, zmanjšanje porabe živalskih beljakovin in povečanje porabe sveže in lokalno pridelane hrane.

Na dogodku so s svojimi predstavitvami sodelovali Donald Bundy ( Global Research Consortium for School Health and Nutrition), Geraldine Gilbert (Forum For the Future) in Cecilia Rocha (International Panel of Experts on Sustainable Food Systems); zadnji del dogodka pa je bil namenjen okrogli mizi z naslovom “Lokalne perspektive za globalne probleme”.

Posnetek z angleškim prevodom je na voljo na povezavi tukaj.

>>> Vabilo s programom

Prvo konferenco z naslovom “Vloga civilne družbe pri oblikovanju trajnostnih prehranskih sistemov” je 26. januarja 2022 pripravila vodilna partnerska organizacija na projektu, Fundesplai. Na dogodku smo raziskovali pomembnost vloge civilne družbe pri oblikovanju trajnostnih prehranskih sistemov. Deležniki z različnih področij so na konferenci izpostavili nujnost krepitve vezi med pridelovalci in potrošniki, pomembnost promocije ekološke pridelave hrane in vlogo lokalnih ekonomij pri ustvarjanju bolj trajnostnih prehranskih sistemov.

>>> Vabilo s programom 


ZBIRKA UČNIH ORODIJ O HRANI V ČASU PODNEBNIH SPREMEMB

Zbirka učnih orodij o hrani v času podnebnih sprememb vsebuje:

 • Priročnik z devetimi predlogi za delavnice na temo podnebju in zdravju prijaznejše (pre)hrane, ki jih izobraževalci lahko izvajajo v razredu in ki lahko služijo kot navdih pri snovanju razrednih dejavnosti. Priročnik z aktivnostmi najdete na povezavi tukaj. Priloge za aktivnosti v PPT obliki najdete tukaj.
 • Sodelovalno igro na temo podnebju in zdravju prijaznejše (pre)hrane, ki jo lahko izobraževalci izvajajo v razredu in s pomočjo katere učenci na zabaven način prek lastnega raziskovanja spoznajo 7 načel podnebju prijaznejšega prehranjevanja. Sodelovalno igro lahko po navodilih v dokumentu izdelate sami. Dokument z navodili in opisom najdete na povezavi tukaj. Priloge za sodelovalno igro najdete v PPT obliki tukaj. V kakšni obliki smo igro pripravili v Umanoteri, si lahko ogledate na povezavi tukaj.


SPLETNA SOBA POBEGA V OBLIKI SODELOVALNE IGRE

V Umanoteri smo v sodelovanju s partnersko organizacijo Fundesplai pripravili digitalno sobo pobega Upor paradižnikov, z igranjem katere se lahko mladi na igriv način spoznavajo z bolj zdravo in trajnostno hrano. Pridružite se nam pri iskanju rešitve spora, ki so ga “zakuhale” naše netrajnostne prehranjevalne navade!

Začel se je upor. Živila so se naveličala, da jih ponižujemo zaradi naših nezdravih prehranjevalnih navad, ki izjemno škodljivo vplivajo na stanje planeta. Poleg tega se po spletu širi toliko memov o paradižnikih, da ti ne vedo več, kaj bi naredili, da bi se umaknili iz oči javnosti. Posledica vsega tega je val nezadovoljstva med paradižniki. V zadnjem tednu so druge vrste živil, kot so sadje, zelenjava, oreščki, semena, žita in stročnice, v našem mestu organizirale deset demonstracij, na katerih so izrazila podporo paradižnikom ter obljubile, da ne bodo prenehale, dokler ta problem ne bo rešen.

V spletni igri morajo igralci_ke razrešiti spor in ponovno vzpostaviti ravnovesje v prehranskem sistemu – s pripravo manifesta z argumenti, s katerimi se človeštvo zaveže k bolj trajnostnemu načinu proizvodnje in porabe hrane. Manifest tekom igre nastaja z reševanjem različnih testov in ugank.

Digitalna soba pobega je namenjena mladostnikom, starim od 13 do 16 let. Igra se lahko posamično ali v skupinah po 3 do 4 osebe. Igra traja približno eno uro.

Več o digitalni sobi pobega tudi na povezavi tukaj.

SODELOVALNA IGRA

Umanotera je v sklopu projekta razvila sodelovalno igro na temo podnebju in zdravju prijaznejše prehrane, katere namen je na poučen in interaktiven način opolnomočiti učence in dijake o povezavi med tem, kar jemo, in podnebnimi spremembami.

Sodelovalna igra je primarno namenjena starejšim učencem osnovnih šol in dijakom, tako da smo jo konec šolskega leta 2021/2022 otvorili na podnebnem dnevu Tretje gimnazije v Mariboru in na Waldorfski šoli Naklo. V okviru projekta smo s sodelovalno igro gostovali na 11. šolah po vsej Sloveniji.

Več o premisi igre ter nekaj fotografij njene izvedbe najdete na povezavi tukaj.


USPOSABLJANJA ZA IZOBRAŽEVALCE

Veliko izobraževalno in motivacijsko moč na področju bolj trajnostnega načina prehranjevanja imajo tudi izobraževalci, ki mlade seznanjajo s podnebju in zdravju prijaznejšo hrano, in tako na dolgi rok spreminjajo vsakodnevne prehranske navade ter s tem prispevajo k zmanjšanju negativnih vplivov na naravo in podnebje.

V Umanoteri smo v okviru projekta izvedli dve usposabljanji za izobraževalce, na katerih je beseda tekla o poučevanju o (pre)hrani v času podnebnih sprememb.

Prvo usposabljanje smo izvedli v okviru Humanitasovega Kluba učiteljev globalnega učenja 24. maja 2022 v Park Hotelu v Ljubljani. Usposabljanja se je udeležilo več kot 20 izobraževalcev, ki smo jim predstavili nabor konkretnih aktivnosti, ki jih lahko uporabijo pri svojem delu, eno izmed pripravljenih delavnic pa smo preizkusili tudi v praksi. Fotografije z usposabljanja si lahko ogledate na povezavi tukaj.

Drugo usposabljanje smo izvedli v Grand Hotelu Union v Ljubljani 28. septembra 2022. Fotografije z usposabljanja si lahko ogledate na povezavi tukaj. Krajšo novico o usposabljanju lahko preberete tukaj. Vabilo na usposabljanje najdete tukaj.

V Umanoteri smo septembra 2021 pričeli z izvajanjem projekta Podnebni meni: Spodbujanje podnebju in zdravju prijaznejšega prehranjevanja, katerega primarni namen je spreminjanje prehranjevalnih navad Slovencev, Špancev in Grkov v smeri bolj trajnostnih vsakodnevnih prehranskih odločitev in ozaveščanje o problematiki trenutnega prehranskega sistema ter o tem, zakaj so potrebne spremembe – tako na individualni kot na sistemski ravni. Projekt bo vsebinsko gradil tudi na že izvedenih Umanoterinih vsebinah, med drugim na vsebinah projekta Podnebni meni – spodbujanje nizkoogljične pridelave in potrošnje hrane.

Z izvajanjem ozaveščevalnih aktivnostmi želimo podnebju prijaznejše prehranjevanje karseda približati posameznikom ter ga spremeniti v »novo normalo«. S sodelovanjem v projektnih aktivnostih bodo glavni projektni deležniki na participatoren način opolnomočeni na področju sistemov oskrbe s hrano, kar bo vodilo do bolj informiranih in odgovornih vsakodnevnih prehranskih izbir.

Projektne aktivnosti

V okviru projekta bomo prehranske tematike obravnavali s pomočjo sledečih aktivnosti:

 • Priprava sodelovalne igre po vzoru sobe pobega, v kateri bodo udeleženci reševali vprašanja, povezana z netrajnostjo trenutnega prehranskega sistema in se tako izobrazili o problemih in možnih rešitvah v smeri bolj trajnostnih sistemov (oskrbe s hrano). Soba pobega bo pripravljena tudi v spletni obliki. Obe bosta namenjeni predvsem učencem in dijakom.
 • Priprava sklopa 14 izobraževalnih dogodkov o temah, povezanih z obravnavano problematiko (npr. Prehrana in turizem, Alternative izdelkom živalskega izvora, (Zavajajoče) oglaševanje (ne)trajnostnih izdelkov …). Umanotera v Sloveniji organizira konferenco in 3 spletne seminarje (1,5 ure vsak); preostali pa bodo v spletni obliki izvedeni v sodelovanju s projektnimi partnerji.
 • Priprava sklopa orodij/nabora aktivnosti (9), ki bodo izobraževalcem v pomoč pri poučevanju o trajnostnih sistemih oskrbe s hrano ter izvedba dveh usposabljanj za izobraževalce, na katerih bomo naslovili teme trajnostnega prehranjevanja.

Ciljne skupine v projektu so otroci (3-12 let), mladi (13-18 let), izobraževalci ter mladinski delavci in okoljsko ozaveščeni odrasli; seveda pa bomo o temah komunicirali tudi precej širše in tako temo razširili še dlje.

Trajanje projekta: 1. 9. 2021 – 31. 5. 2023

Projektni konzorcij: Projekt vodi Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai) (Španija), poleg Umanotere pa je partner še Institute for Social Innovation and Cohesion (Fifty-Fifty) (Grčija).

Kontakt: Nika Tavčar, vodja projekta, nika@umanotera.org

Viri financiranja: Vodnik Podnebni meni in Babičina podnebno kuharico sta bila izdana v okviru projekta Podnebni meni – spodbujanje nizkoogljične pridelave in potrošnje hrane, ki sta ga sofinancirala ProVeg International in VegFund.

Projektne aktivnosti v projektu Podnebni meni: Spodbujanje trajnostnega in zdravju prijaznejšega prehranjevanja pa izvajamo v okviru programa EUKI, ki ga financira nemško ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost. Več na www.euki.de.

This project is part of the European Climate Initiative (EUKI). EUKI is a project financing instrument by the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU). The EUKI competition for project ideas is implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. It is the overarching goal of the EUKI to foster climate cooperation within the European Union (EU) in order to mitigate greenhouse gas emissions.