Tekom projekta Zeleni razvojni preboj smo prepoznali potencial zelenega gospodarstva in zaznali njegove težave pri pridobivanju finančnih sredstev za izvedbo projektov. V številnih državah Evropske unije to problematiko rešujejo pravične oz. etične banke. Takšnih institucij v Sloveniji še nimamo, zato smo se odločili razširiti koncept etičnega bančništva. V ta namen smo v prvi polovici leta 2014 postavili informativno spletno stran, kjer so na enem mestu zbrana gradiva na temo pravičnega bančništva (spletna stran je ukinjena), 10. junija 2014 v sodelovanju z razvojno zadrugo eTRI gostili prvo srečanje deležnikov, ob pomoči Mediane opravili javnomnenjsko raziskavo, 19. junija 2014 organizirali tiskovno konferenco, kjer smo predstavili koncept etične banke, opravljeno delo, rezultate javnomnenjske raziskave in načrte za vzpostavitev pravične banke v Sloveniji. Operativno vzpostavljanje pravične banke v Sloveniji je junija 2014 prevzela razvojna zadruga eTRI.