Umanotera je od oktobra 2013 do decembra 2014 izvajala projekt Spodbujamo zelena delovna mesta. Namen projekta je bil:

  • izboljšati razumevanje in poznavanje zelenih delovnih mest ter dvigniti osveščenost o tem, kaj sploh so zelena delovna mesta in kakšne razvojne priložnosti prinašajo;
  • celostno predstaviti problematiko zelenih delovnih mest v povezavi z zelenim gospodarstvom;
  • spodbuditi povezovanje različnih akterjev na področju zelenih delovnih mest s ciljem spodbujanja oblikovanja pogojev za ustvarjanje zelenih delovnih mest.

Temeljni dokumenti projekta:

Spoznajte nagrajence nagradnega natečaja:

  • Hiša zelišč (video)
  • Nizkoogljičnost kot razvojna priložnost regije (video)
  • Zavezništvo za celovito energetsko obnovo javnih stavb (video)
  • predstavitev vseh treh izbranih dobrih praks (video)

Preberite si sporočila za javnost in ostala gradiva za medije.

Oglejte si fotografije s seminarjev in obeh konferenc.

Preglejte zanimive in koristne povezave s področja zelenih delovnih mest.

Oglejte si gradivo in rezultate s prve in druge nacionalne konference:

Dodatne informacije o projektu:

Gaja Brecelj, vodja projekta
Iva Gruden, vodja komuniciranja, iva@umanotera.org, 01 439 7100

Projekt “Spodbujamo zelena delovna mesta” izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Medijski partner projekta je Dnevnik, d.d. Projekt je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije, Vlade Republike Slovenije ali Evropskega parlamenta.