Gradnja šestega bloka Termoelektarne Šoštanj je projekt, ki določa razvojno pot Slovenije v naslednjih petdesetih letih. V Umanoteri in ostalih nevladnih organizacijah smo pred dokončno odločitvijo o gradnji vseskozi opozarjali, da bi morala biti pred takšno odločitvijo opravljena široka javna obravnava. Na tej strani je pregled aktivnosti v zvezi s projektom TEŠ 6 od začetka leta 2010.

MAREC

Po tem, ko sta EIB in EBRD 8. marca nakazali obljubljenih 650 milijonov evrov za 6. blok Termoelektrarne Šoštanj, so Focus, društvo za sonaraven razvoj, CEE Bankwatch Network in 96 drugih nevladnih organizacij (tudi Umanotera) na omenjeni banki naslovili pismo, v katerem jih pozivajo, da se nikoli več ne zavežeta k tako spornim posojilom.

Več.

JUNIJ, JULIJ

SKUPNI JAVNI POZIV PROTI POROŠTVU ZA TEŠ 6,

Poziv posameznikov in organizacij z razlogi proti odobritvi državnega poroštva lahko preberete tukaj.

POBUDA “ŠE JE ČAS!”

Če poslanci odobrijo državno poroštvo za TEŠ 6, bodo morali nase prevzeti tudi osebno odgovornost za razvojne in okoljske posledice te naložbe. Pobuda »Še je čas!« je poziv poslancem, naj ne podprejo državnega poroštva za najbolj zgrešeno naložbo stoletja, in poziv k odgovornejšemu odločanju o naši prihodnosti in prihodnosti naše države.

MAREC, APRIL

PISMO JAMESA HANSENA

“Gradnja novih termoelektrarn na premog je nemoralna, ker bodo posledice nosili mladi, bodoče generacije in narava, ki nimajo možnosti za zaščito svoje prihodnje blaginje,” je v pismu predsedniku državnega zbora Gregorju Virantu in poslancem zapisal direktor Nasinega Inštituta za vesoljske študije (NASA Goddard Institute for Space Studies) in svetovno priznani klimatolog James E. Hansen.

Hansen je Virantu pisal glede državnega poroštva za gradnjo TEŠ 6. V pismu Hansen poudarja, da je zaustavitev gradnje TEŠ 6 bistvenega pomena, če naj Slovenija prispeva svoj delež k rešitvi globalnega problema podnebnih sprememb. “Izbira med alternativnimi viri energije je lokalna zadeva. Moratorij na nove premogovne elektrarne in postopna opustitev uporabe premoga pa je nujni globalni cilj, če želimo ohraniti čudesa narave, naše morske obale ter našo družbeno in gospodarsko blaginjo,” opozarja Hansen.

Pismo v celoti. (slo, eng)

JANUAR, FEBRUAR

POZIV VLADI IN POSLANCEM TER  KOALICIJA USTAVIMO TEŠ 6

Koalicija nevladnih organizacij, civilnih iniciativ, gibanj, političnih strank in posameznikov Ustavimo TEŠ6 je v odprtem pismu pozvala vlado in parlamentarne stranke, naj se zavzamejo za šestmesečni moratorij na odločanje o nadaljevanju gradnje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj. V tem času naj bi neodvisno etično razsodišče ovrednotilo projekt z vidika ekonomske, okoljske, družbene ter medgeneracijske sprejemljivosti. Pobudniki kampanje so vlado pozvali, naj v času moratorija pripravi trajnostni energetski scenarij in ga obravnava kot enakovredno alternativo razvoja slovenske energetike.

Odprto pismo.

Koalicija Ustavimo TEŠ 6.

Državljanke in državljani so lahko podporo pozivu k etični odločitvi o TEŠ 6 podprli prek spletnega orodja Tretji člen.

EVLADNE ORGANIZACIJE POZDRAVLJAMO ODLOČITEV ODBORA DZ ZA FINANCE O ZAVRNITVI ZAKONA O POROŠTVU

Odbor za finance Državnega zbora je z glasovanjem proti predlogu zakona o državnem poroštvu za šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6) ustavil akcijo skupine poslancev, da mimo ustaljenega načina sprejemanja tovrstnih odločitev izsili državno poroštvo za ta okoljsko, ekonomsko in družbeno sporen projekt. Nevladne organizacije Greenpeace v Sloveniji, Focus, Umanotera, Ekologi brez meja, Slovenski E-forum in Brez izgovora Slovenija ter Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije takšen razplet pri obravnavi zakona pozdravljamo.

Sporočilo za javnost.

PRIJAVA KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Nevladne organizacije Greenpeace v Sloveniji, Focus, Umanotera, Ekologi brez meja, Slovenski E-forum in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC smo 29. septembra 2011 vložile prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije. Podlaga za prijavo je sum kršenja Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v navezavi na predlog zakona o poroštvu za TEŠ 6.

Sporočilo za javnost.

POZIV K ZAVRNITVI PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU ZA TEŠ 6

Nevladne organizacije smo 27. septembra 2011 poslancem Državnega zbora RS, ki so na izredni seji odločali o zakonu o državnem poroštvu za projekt TEŠ 6, poslale pismo, v katerem smo jih pozvale k zavrnitvi zakona.

Pismo lahko preberete tukaj.

SKUPNI POZIV NEVLADNIH ORGANIZACIJ VLADI RS

Okoljevarstvene organizacije smo 9. marca 2011 na vlado naslovile poziv pred odločanjem o TEŠ 6: Ne zaklenite nam prihodnosti! V pozivu smo opozorile, da je TEŠ 6 gospodarsko, družbeno in okoljsko sporna investicija, zaradi katere utegne Slovenija izpustiti razvojne priložnosti na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Poziv Vladi RS.

STALIŠČE UMANOTERE DO REFERENDUMSKIH POBUD GLEDE GRADNJE TEŠ 6

Ob pobudah za posvetovalni referendum o gradnji šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj, ki so se pojavile v začetku leta 2011, je Umanotera pozvala k bolj celovitemu pristopu. Državljani bi po mnenju Umanotere morali izbirati med celovitimi alternativami scenarijev energetske prihodnosti Slovenije, ne pa se ločeno opredeljevati »za« ali »proti« posamezni investiciji. Več.

STALIŠČE NEVLADNIH ORGANIZACIJ DO PROJEKTA TEŠ 6

Umanotera, Focus in Slovenski E-Forum so svoja ključna stališča v zvezi s projektom 6. bloka Termoelektrarne Šoštanj poslale Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD) v okviru bankine javne obravnave poročila o vplivih na okolje. Vse tri nevladne organizacije so pozvale EBRD, da zaprošenega posojila ne odobri za takšen projekt, kot je predstavljen v postopku zdaj. Ključni argumenti za takšen poziv so: neskladnost s podnebnimi cilji, odsotnost alternativnih rešitev, ekonomika in viri financiranja ter netransparentnost procesa.

Podrobnosti v povzetku ključnih stališč.

Organizacije so pisale tudi predsedniku vlade Borutu Pahorju, v katerem v zvezi s TEŠ 6 predlagajo moratorij, alternativne scenarije ter verodostojnost, odgovornost in transparentnost projekta.

Pismo predsedniku vlade Borutu Pahorju.

Stališča Umanotere lahko preberete tukaj.

POTREBA PO ALTERNATIVNEM ENERGETSKEM SCENARIJU

»Glavno vprašanje o energetski prihodnosti Slovenije ne sme biti, ali šesti blok Termoelektrarne Šoštanj ali drugi blok Nuklearne elektrarne Krško. Dolžnost slovenske vlade je, da izdela tretji scenarij, ki ne bo vključeval nobene od teh možnosti,« je 25. januarja 2010 ob predstavitvi stališča nevladnih organizacij do gradnje TEŠ 6 poudarila direktorica Umanotere Vida Ogorelec Wagner.

Povzetek tiskovne konference.

RAZVOJNI FORUM TEŠ 6: SLOVENSKA PRIHODNOST?

Na razvojnem forumu z naslovom »TEŠ 6: slovenska prihodnost?«, ki ga je 26. januarja v Ljubljani pripravila Umanotera, je direktor Termoelektrarne Šoštanj dr. Uroš Rotnik predstavil radikalno spremenjen načrt prenove Termoelektrarne Šoštanj. Ta se temeljito razlikuje od dokumentacije, ki je javno dostopna in objavljena na svetovnem spletu.

Povzetek foruma lahko preberete tukaj. (celotno poročilo s foruma).
Povzetek v angleškem jeziku (summary eng).

Predstavitve sodelujočih na forumu:

Uroš Rotnik, direktor Termoelektrarne Šoštanj (projekt, postopki)
Rudi Vončina, odgovorna oseba priprave poročila o vplivih na okolje TEŠ, Elektroinštitut Milan Vidmar (vplivi na okolje)
Janez Kopač, direktor direktorata za energetiko na Ministrstvu za gospodarstvo (pomen projekta, sprejete odločitve, umestitev v nacionalno energetsko strategijo)
Jernej Stritih, direktor Službe vlade za podnebne spremembe (odnos do nove podnebne strategije in podnebne politike EU)
Stane Merše, vodja Centra za energetsko učinkovitost, Inštitut Jožef Stefan (strokovne podlage za podnebno-energetsko politiko)
Mihael Tomšič, častni predsednik, Slovenski E-Forum (skica alternativnega scenarija)
Nina Štros, predstavnica Greenpeace v Sloveniji (energetska (re)volucija)
Andrej Mohar, Društvo Temno nebo Slovenije (potencial učinkovite rabe energije na primeru zunanje razsvetljave)
Boris Sučić, Center za energetsko učinkovitost, Inštitut Jožef Stefan (potencial decentraliziranih plinskih soproizvodnih enot)
Dag Kralj, član uprave, Bisol d.o.o. (potencial son
čne električne energije)
Božo Dukić, direktor, Geosonda d.o.o. (potencial geotermalne energije)

SPLETNO POSVETOVANJE O TEŠ 6

O projektu TEŠ 6 je na http://www.evropske-volitve.si/potekalo tudi spletno posvetovanje. Poročilo spletnega posvetovanja lahko prebete tukaj.
Povzetek v angleškem jeziku (summary eng).