Projekt CEC5 (www.projectcec5.eu/) je strateški evropski projekt, sofinanciran s strani programa transnacionalnega sodelovanja Srednja Evropa. Projekt vključuje 12 partnerjev iz osmih srednjeevropskih držav članic EU, iz Slovenije pa poleg Ministrstva za kmetijstvo in okolje kot partnerja pri projektu sodelujeta tudi Posoški razvojni center in Gradbeni inštitut ZRMK.

Umanotera je med oktobrom 2013 in marcem 2014 opravljala zunanjo Pomoč pri izvajanju aktivnosti projekta CEC5 za naročnika Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

V tem času smo:

organizirali tri delavnice na lokalnem nivoju na področju spodbujanja energetske učinkovitosti v javnem sektorju med 4. in 6. 2. 2014. Kot glavni dokument smo ustvarili Priporočila za uporabo trajnostnih zahtev v postopkih zelenega javnega naročanja stavb, zvrstili pa so se naslednji predavatelji:

pripravili in natisnili brošuro v slovenskem jeziku s ciljem prispevati k povečanju energetske učinkovitosti v stavbah. Njen naslov je Zbornik o zelenem javnem naročanju na področju stavb in vrednotenju trajnostnih stavb (v pdf obliki – kliknite na naslov za ogled zbornika).

organizirali mednarodno konferenco 13. 3. 2014 o energetski učinkovitosti v stavbah v javnem sektorju z namenom multiplikacije rezultatov. Program je na voljo na tej spletni povezavi (v angleščini pa s klikom na to povezavo), fotografije tukaj, sporočilo za javnost na tem spletnem naslovu, predstavitve govorcev (v angleščini) pa so na voljo na Umanoterinem Slideshare računu (kliknite za več) in tu:

Vsebina konference in projekta CEC5 se vsebinsko navezuje na vsakoletno tradicionalno konferenco Zlati kamen, zato predlagamo, da si na tej spletni povezavi ogledate tudi njihove vsebine. Te so bile v letu 2014, prav na dan naše mednarodne konference, med drugim prenova javne razsvetljave v občini Škofljica, upravljanje z energijo – energetski management in podobno.

Glavni cilj projekta CEC5 je sicer spodbuditi energetsko učinkovitost in uporabo obnovljivih virov energije prek demonstracijskih projektov obnove javnih stavb. Na ta način projekt spodbuja nizkoenergijsko gradnjo in obnovo (energetsko sanacijo) stavb v javnem sektorju ob sočasnem upoštevanju načel trajnostne gradnje, kar bi nadalje prispevalo k doseganju cilja 20% energetske učinkovitosti do leta 2020.

V okviru projekta so sredstva zagotovljena za energetsko sanacijo javne zgradbe v vsaki državi partnerjev (v Sloveniji ima sredstva za to predvidena Posoški razvojni center). Hkrati je namen projekta tudi prenos dobrih praks in vzpostavitev sistema zelenega javnega naročanja na področju stavb v javnem sektorju.

Projekt ima tako tri glavna področja dela, na katerih naj bi dosegli naslednje rezultate:

  • vzpostavitev skupnega standarda certificiranja za ekološke javne zgradbe, katerega cilj je pripraviti model za javne zgradbe za povečanje povpraševanja po nič-energijskih objektih v velikem obsegu. Prilagodile so bodo tudi izkušnje in rezultati iz različnih konceptov certificiranja iz drugih EU projektov.
  • vzpostavitev vzorčne stavbe – primera dobre prakse energetsko učinkovite javne stavbe. Po oblikovanju skupnih meril za nizkoenergijske stavbe je cilj na tej podlagi postaviti demonstracijske objekte, ki bodo uporabljali nove tehnike in metodologije, ki se lahko uporabijo tudi v zasebnem sektorju. Na ta način bi projekt spodbudil k večji energetski učinkovitosti v stavbah. Ti objekti so mišljeni tudi kot razstavni prostori za državljane, kjer bi se odvijali obiski, seminarji in druge aktivnosti. Projektni partnerji pripravljajo usklajen koncept promocije demonstracijskih objektov v javnosti.
  • vzpostavitev transnacionalnega omrežja za razvoj in uporabo postopka certificiranja za ekološke gradnje v javnem sektorju vključno s ponudbo storitev overjanja v javnem sektorju. Mreža bo zagotovila stalen razvoj in razširjanje s ciljem povišanja standardov energetske učinkovitosti in trajnostne gradnje. Nadnacionalni konzorcij vključuje 13 organizacij iz osmih držav članic EU iz Srednje Evrope.