Trajnostni razvoj: od formalnih zavez k vplivnim dejanjem

Nekatere ideje so za prihodnost pomembnejše od drugih. Trajnostni razvoj je ena takšnih idej.

V več kot 20 letih po konferenci v Združenih narodov v Riu de Janeiru sta izraza »trajnostni razvoj« in »trajnosten« postala široko uporabljana, a redko pravilno opredeljena in razumljena, pogosto celo zlorabljena.

Pri našem delu v Umanoteri smo v zadnjih letih opažali vse večje povpraševanje po jasnem in razumljivem konceptualnem okviru trajnostnega razvoja: kaj pomeni, kaj so temeljna načela in pravila, kaj so pogosti miti v zvezi s trajnostnim razvojem ter kako je povezan našim vsakdanjim življenjem in našimi poklicnimi vlogami.

Zato smo oblikovali projekt Trajnostni razvoj: od formalnih zavez k odločnim dejanjem. Namen programa je omogočiti udeležencem, da ovrednotijo svoj odnos do TR in jih spodbuditi k dejavnosti ali k povečanju dejavnosti.Sestavljen je iz dveh modulov, ki ju je moč izvesti skupaj ali samostojno:

Mulitimedijsko predavanje o trajnostnem razvoju (60 minut):

Kaj je verjetno največja zakladnica Slovenije? Lahko izračunamo vrednost ekosistemskih storitev in nosilno sposobnost okolja? Kakšna spoznanja izhajajo iz tragedije skupnega pašnika? Kaj se lahko naučimo iz značilnosti ekosistemov za uravnoteženje naše civilizacije z okoljem? Katere so največje globalne nevarnosti porušenega ravnovesja? Kako smo se znašli na tej točki? Kaj so znanilci prihodnosti in koliko nas bo stal prehod na trajnostne vzorce? Kje je polje našega vpliva? In končno: kaj nam največ pomeni?

Interaktivna delavnica za motivacijo za doseganje sprememb vedenja udeležencev (90-120 minut).

Projekt je namenjen:

  • Odločevalciem in izvajalcem: tisti, ki sprejemajo pomembne dolgoročne strateške razvojne odločitve in tisti, ki te odločitve izvajajo, na državni, regionalni in lokalni ravni
  • Podjetjem: podjetja, ki že delujejo v skladu z načeli trajnostnega razvoja, pa se tega sploh ne zavedajo in tisti, ki začenjajo delati na teh temah.
  • Medijskim hišam.
  • Mladim in posredovalcem znanj.

Uspešno so bili izvedeni naslednji dogodki:

  • Okoljski center, Ljubljana, 30. januar in 14. februar 2013
  • Toyota Adria, 15. februarja 2013
  • Visoka šola za dizajn, 15. februarja 2013
  • Državna uprava, 19. februarja 2013
  • Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, 7. marca 2013

Multimedijsko predavanje je nastalo s finančno podporo Toyota Fund for Europe.

Za vse informacije pokličite 01 439 71 00 ali pišite na iva@umanotera.org .