V letu 2016, ko je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, je večina promocijskih aktivnosti MO Ljubljana namenjena promociji trajnostnega delovanja. Komuniciranje, ozaveščanje in spodbujanje sprememb navad so ključnega pomena, zato je pomembno, da s temi sporočili nagovorimo najširši krog ljudi, med njimi predvsem mlade. Ozaveščeni in aktivni mladi so ključni, če želimo, da prehod v trajnostno družbo uspe.

Projekt Usposabljanje izobraževalcev v letu Zelene prestolnice Evrope odgovarja na izkazano potrebo izobraževalcev po razjasnitvi vseh dimenzij pojma trajnostni razvoj ter povezanih vsebin, kot so podnebne spremembe, zelena delovna mesta ipd. Osrednji dogodek je usposabljanje z delavnico za izobraževalce na različnih ravneh v Mestni občini Ljubljana. Namen dogodka je, da udeleženci spoznajo, ozavestijo in osvojijo koncept trajnostnega razvoja, lokalne in globalne vzroke ter posledice vsakodnevnega delovanja in rešitve, poleg tega pa da pridobijo znanja, kako to znanje v obliki delavnic izvajati s svojimi učenci. Dogodek je namenjen opismenjevanju o trajnostnem razvoju in interaktivnemu razvoju pedagoških metod za doseganje vedenjskih sprememb preko usposabljanja izobraževalcev.

Brezplačno usposabljanje za trajnostni razvoj za učitelje osnovnih in srednjih šol ter druge izobraževalce: 21. april, od 9. do 15. ure, v Rdeči dvorani Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.

ZARADI OMEJENEGA ŠTEVILA MEST SE PRIJAVITE PREKO SPLETNE PRIJAVNICE TUKAJ.

Prvi del usposabljanja vključuje interaktivno multimedijsko predavanje o trajnostnem razvoju, ki je namenjeno celostnemu razumevanju koncepta trajnostnega razvoja in osvetlitvi nekaterih izzivov – podnebnih sprememb, upadanja biotske raznovrstnosti in degradacije ekosistemov, pomanjkanja in onesnaževanja vode, zraka in zemlje, potrošništva, izgube suverenosti ter razpada skupnostnih vrednot.

Drugi del usposabljanja se osredotoča na raziskovanje priložnosti za zelena delovna mesta in trajnostni razvoj Slovenije. Po predstavitvi navdihujočih dobrih praks bomo skupaj pregledali naravne, človeške in druge vire ter priložnosti, ki iz njih izvirajo. V tem delu bodo že predstavljene vsebine in metodologije, ki jih izobraževalci lahko uporabijo pri delu z učenci.

Tretji del usposabljanja je izkustven – izobraževalci se seznanijo z delavnicami, ki jih bodo lahko izvajali s svojimi učenci. Vsebine delavnic pokrivajo področja, s katerimi se srečujemo v vsakodnevnem življenju in so mladim blizu. Za prikaz globalnih ekonomskih, okoljskih in družbenih vplivov naših potrošniških izbir in ravnanja bomo uporabili primere:

  • življenjski cikel mobilnega telefona;
  • globalna proizvodnja tekstila;
  • voda kot skupna dobrina;
  • energija človeka in energija kot vir, s katerim moramo varčevati, da ohranimo naše podnebje.

Pri vsakem področju bomo predstavili načela in koristi trajnostne potrošnje.

Udeleženci bodo prejeli gradivo za izvajanje delavnic, v podporo pa jim do konca tekočega šolskega leta zagotovimo tudi mentorstvo v obliki vsebinske in procesne podpore.

Usposabljanje bosta izvedli Renata Karba in Gaja Brecelj (obe Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj), ki sta v zadnjih 2 letih izvedli več kot 30 seminarjev in delavnic po vsej Sloveniji na teme trajnostnega razvoja.

Udeleženci ob koncu usposabljanja prejmejo potrdilo o udeležbi.

Več informacij: gaja@umanotera.org, 01 439 7100

 

Projekt Usposabljanje izobraževalcev v letu Zelene prestolnice Evrope, ki poteka od marca do junija 2016, sofinancira

MOL_grb