Idejna zasnova Užitni park muzeja, BIO 50, MAO (Muzej za arhitekturo in oblikovanje), Ljubljana, 2014.

 

Užitni park je predlog za idejni načrt, ki predvideva zasaditev in gojenje samovzdržnega ekosistema ter program namembnosti prostora s pripadajočimi vsebinami in dejavnostmi. Vključuje uporabo trajnostnih, holističnih, izkustvenih in strokovno-raziskovalnih principov.

Lokalni skupnosti ter ostalim obiskovalcem park ponuja izkušnjo, kjer si lahko ogledajo, spoznajo, pripravijo in okusijo rastline, ki jih tu najdejo, ter zanje skrbijo. Njegov namen je etična skrb za zemljo, naravo in ljudi, za pošteno delitev dobrin in kulturno dediščino ter s tem krepitev in ozaveščanje skupnosti z združevanjem obiskovalcev preko izobraževanja, druženja, gojenja in nabiranja rastlin, izmenjave znanj, dobrin…

Revitalizacija prostora omogoča:

 • biotsko raznolikost in pestrost
 • ohranjanje divjih, avtohtonih in starih ter odpornih sort „užitnih“ rastlin s poudarkom na  trajnicah (dišavnice, zelišča…), sadnem drevju, jagodičju…
 • preprosto vzdrževanje
 • javni dostop do lokalne in ekološko pridelane hrane
 • izvajanje in podajanje samooskrbnostnih, senzoričnih, umetniških,… praks za spremljanje (monitoring) in evalvacijo (vrednotenje)
 • z načrtovanimi vsebinami in dogodki spodbujanje ter krepitev socialnih stikov in izobraževanje o ohranjanju kulturne dediščine, trajnostnih okoljskih in družbenih principih
 • aktivno povezovanje različnih strok z lokalnimi skupnostmi oz. specifičnimi interesnimi skupinami
 • medgeneracijsko povezovanje
 • turistično zanimivost
 • prostor za peripatetiko
 • podpiranje in izvajanje načrta Brez odpadkov/Zero Waste
 • uporabo obnovljivih virov
 • nova zelena delovna mesta
 • zadovoljstvo udeleženih

Cilj Užitnega parka je ustvariti platformo za vzpostavitev vrednot in dobrin, ki težijo k zviševanju zavedanja, soodgovornosti in solidarnosti do ljudi in okolja skozi skrb za skupno površino. Vse življenje smo v interakciji s prostorom. Mi oblikujemo prostor in prostor oblikuje nas. Park ustvarja nov prostor za čas, v katerem živimo, in nam na ta način omogoča, da se na praktičnih primerih učimo in raziskujemo pojme, kot so kolektivnost, skupna raba (vprašanje lastništva), etika skrbi, sonaravno bivanje, lokalno in ekološko pridelana hrana in aktivno sodelovanje znotraj skupnosti. Tako oblikovano okolje izboljšuje zdravje, počutje, uspešnost, varnost in zadovoljstvo. Obkroža nas vse življenje in daje okvir vsem našim dejavnostim.

Izvedbena skupina: Leonora Jakovljević (oblikovalka, pedagoginja, permakulturnica (PDC), idejni vodja projekta), Orjana Velikonja Grbac (krajinska arhitektka), Gaja Mežnarič Osole (grafična sistemska oblikovalka), Katarina Dekleva (arhitektka) in Nuša Jelenec (produktna oblikovalka).

Več informacij: Leonora Jakovljević, leonoramark@gmail.com.

 

Projekt Užitni park, ki poteka od maja do oktobra 2015, sofinancira MOL.

MOL_grb