Pri svojem delovanju se srečujemo s trajnimi vsebinami, na katerih gradimo naše projekte. To so ogljični odtis, trajnostni športni dogodki, trajnostni razvoj, podnebne spremembe.