Tretji člen je spletna skupnost državljank in državljanov, ki želijo imeti vpliv na odločitve širšega javnega pomena. Skupnost aktivnih državljanov smo poimenovali po 3. členu naše ustave, ki pravi, da je Slovenija država vseh svojih državljank in državljanov. Država, v kateri ima oblast ljudstvo in kjer se ljudska oblast izvršuje neposredno in z volitvami.

Spletna skupnost Tretji člen je orodje za izvrševanje neposredne demokracije. Njeno poslanstvo je združiti in aktivirati državljane Slovenije, da bi skupaj oblikovali državo in družbo, kakršno si želimo. Da bi se zavzemali za poštenost in socialno pravičnost, varovali našo naravo in okolje ter krepili demokracijo.

Organiziranost v spletnem okolju skupnosti omogoča, da šibke glasove posameznikov učinkovito združimo v močna in vplivna sporočila civilne družbe, ki jih odločevalci ne morejo preslišati. Kampanje so namenjene vplivanju na delo javnih služb in vlade ter velikih podjetij, katerih delovanje zadeva vse nas. Z  akcijami Tretji člen zahteva odgovornost vplivnih ljudi in organizacij.

Navdihujejo nas dosežki in vpliv, ki so ga že dosegle podobne spletne skupnosti aktivnih državljanov po svetu, npr. 38 Degrees v Veliki Britaniji, GetUp v Avstraliji in globalna skupnost Avaaz. Z uporabo podobnih modelov, tehnologij in tehnik so k sodelovanju v kampanjah o vsebinah, ki so pomembne za njihove člane, pritegnili že več kot 10 milijonov ljudi in z uspešno izpeljanimi akcijami vplivali na številne pomembne odločitve.

Spletna stran www.tretjiclen.si