Radikalno in hitro zmanjšati emisije toplogrednih plinov!

Evropska unija se je s Kjotskim protokolom zavezala k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov v obdobju 2008 – 2012 za 8 odstotkov glede na leto 1990. Ta cilj velja za EU15 (stare članice) in je med države članice porazdeljen. Tudi Slovenija se je s Kjotskim protokolom zavezala k 8-odstotnemu zmanjšanju emisij v obdobju 2008 – 2012 glede na leto 1986.

V letu 2007 se je Evropski svet zavezal k ciljem 20-20-20, na podlagi teh političnih zavez pa je bil konec leta 2008 sprejet t.i. Podnebno-energetski paket EU (stopil v veljavo aprila 2009, več lahko preberete tukaj). S tem se je Evropska unija zavezala emisije do leta 2020 zmanjšati za 20 odstotkov glede na leto 1990; doseči 20-odstotni delež obnovljivih virov energije v končni energiji do leta 2020 in doseči 20 -odstotni cilj za učinkovito rabo energije do leta 2020.

Evropski svet je že večkrat potrdil tudi zavezo emisije do leta 2050 zmanjšati za 80 – 95 odstotkov glede na leto 1990. Kako ta cilj doseči, prikazuje v marca 2011 objavljen Kažipot za prehod EU v konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo do leta 2050 – vendar je to za zdaj le nezavezujoč predlog Evropske komisije.

Mednarodni panel za podnebne spremembe (IPPC) poročilu AR4 ugotavlja, da bi morale razvite države zmanjšati emisije v razponu med 25 – 40 odstotkov do leta 2020 glede na 1990, če želimo da je verjetnost, da omejimo dvig globalne temperature pod 2 C, 50-odstotna. Iz tega je razvidno, da trenutno veljaven cilj EU ni zadosten.

Al Gore, Jim Hansen (NASA) in nekateri drugi strokovnjaki so mnenja, da imamo še največ 10 let, da se z drastičnim zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov še izognemo katastrofi, kakršna se je pred 55 milijoni let že zgodila, ko je zaradi močnega segretja ozračja izumrlo na milijone vrst.

James Lovelock (avtor teorije o Gaji, po kateri je Zemlja živ organizem, ki se samostojno uravnava) pa je celo mnenja, da smo že presegli točko, ko podnebja ne moremo več ohraniti v ravnovesju.