Umanotera je bila v času svojega delovanja članica različnih mednarodnih organizacij:

  • Evropska federacija okoljskih nevladnih organizacij EEB – European Environmental Bureau (www.eeb.org)
  • GENET – European NGO Network on Genetic Engineering (www.genet-info.org)
  • GAIA – Global Anti-Incinerator Alliance (www.no-burn.org)

Na nacionalni ravni je Umanotera članica CNVOS (Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij).

Umanotera je tudi članica Okoljskega centra. Njegov namen je vzpostaviti okvir za delovanje okoljskih NVO ter hkrati postaviti stično točko, ki bo povezovala zainteresirane javnosti, širši javnosti pa omogočila dostop do informacij in publikacij o varstvu okolja ter trajnostnem razvoju. Okoljski center povezuje naslednje organizacije:

  • Focus društvo za sonaraven razvoj (podnebne spremembe, energetika, promet, etična potrošnja),
  • Inštitut za trajnostni razvoj (ekološko kmetijstvo, gensko spremenjeni organizmi),
  • Cipra Slovenija (ohranjanje naravnega, kulturnega in življenjskega prostora Alp),
  • Ekologi brez meja (krožno gospodarstvo in ravnanje z odpadki),
  • Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (podnebne spremembe, trajnostni razvoj, trajnostna potrošnja, odgovorni turizem, mednarodni trgovinski sporazumi).