Na nacionalni ravni je Umanotera članica

CNVOS (Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij), Mreže za prostor in SLOGE – Platforme za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. 

                                 

Umanotera je tudi ena izmed članic Okoljskega centra. Njegov namen je vzpostaviti okvir za delovanje okoljskih NVO ter hkrati postaviti stično točko, ki bo povezovala okoljske NVO ter zainteresirani javnosti omogočila dostop do informacij in publikacij o varstvu okolja ter trajnostnem razvoju.                  

 

Okoljski center povezuje naslednje organizacije:

  • Focus društvo za sonaraven razvoj (podnebne spremembe, energetika, promet, etična potrošnja),
  • Cipra Slovenija (ohranjanje naravnega, kulturnega in življenjskega prostora Alp),
  • Ekologi brez meja (krožno gospodarstvo in ravnanje z odpadki),
  • Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (podnebne spremembe, trajnostni razvoj, trajnostna potrošnja, odgovorni turizem, mednarodni trgovinski sporazumi).

 

Umanotera je članica in koordinatorka nacionalne vsebinske mreže Plan B za Slovenijo, mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj. Plan B  za Slovenijo je mreža 37 nevladnih organizacij za trajnostni razvoj, ki se osredotoča na vplivanje na politike in na izvrševanje ter ocenjevanje dogovorjenih politik. Stremi k učinkovitosti z združevanjem znanja z reprezentativnostjo, aktivno udeležbo svojih članic in grajenjem koalicije. Deluje izključno v dobrobit celotne družbe.

 

 

Na mednarodni ravni je Umanotera članica

 

 

 

V preteklosti je bila Umanotera članica