Umanotera trajnostni razvoj razume kot dinamično ravnovesje med človekom in naravo, ki omogoča socialno pravičnost in medgeneracijsko solidarnost. Trajnostni razvoj pomeni tudi, da namesto naravnih omejenih dobrin izkoriščamo neomejene zmogljivosti našega razuma, da bomo lahko naše okolje in vire zapustili naslednjim generacijam v čim boljšem stanju.

Vizija Umanotere

Slovenija bo leta 2030 zgled trajnostno usmerjene družbe.

Slovenija bo izpolnila svojo odgovornost za globalno okoljsko ravnotežje, predvsem na področjih podnebnih sprememb in biotske raznovrstnosti. Aktivno si bo prizadevala za družbo trajne blaginje za vse na lokalni in globalni ravni. Osnovne potrebe Slovenije, predvsem oskrba s hrano, vodo in energijo, bodo leta 2030 pokrite z lokalnimi viri v okviru njihove nosilne sposobnosti. V Sloveniji bo uveljavljena participatorna demokracija. Procesi odločanja bodo odprti, temeljili pa bodo na enakopravnem vključevanju civilne družbe. 

Poslanstvo

Trajnostni razvoj iz vizije spreminjamo v resničnost, tako da predlagamo transformativne rešitve, ozaveščamo in izobražujemo, vplivamo na procese sprejemanja ključnih odločitev in gojimo strateška partnerstva.

Vrednote

Celostno razmišljanje

K temam in aktivnostim pristopamo holistično in delujemo povezovalno; v ospredje postavljamo skupno dobro in pravičnost.  

Kompetentnost

Izhajamo iz strokovnega razmisleka, predlagamo utemeljene rešitve in jih dobro artikuliramo.

Vodenje z zgledom

Kar govorimo, tudi delamo: od sebe in drugih pričakujemo neodvisnost, integriteto in iskrenost.

 

Več o naših aktualnih projektih, kampanjah in programih si preberite tukaj.

Več o našem načinu delovanja si preberite tukaj.