Umanotera trajnostni razvoj razume kot dinamično ravnovesje med človekom in naravo, ki omogoča socialno pravičnost in medgeneracijsko solidarnost. Trajnostni razvoj pomeni tudi, da namesto naravnih omejenih dobrin izkoriščamo neomejene zmogljivosti našega razuma, da bomo lahko naše okolje in vire zapustili naslednjim generacijam v čim boljšem stanju.

 

Vizija Umanotere je: Slovenija – trajnostna družba do leta 2030.

 

Poslanstvo

Razvijamo vizijo trajnostnega razvoja. Smo pobudniki potrebnih sprememb in svetilnik trajnostnih praks. Spodbujamo prenos načel trajnostnega razvoja v način življenja.

Smo primer dobro organizirane mreže ustvarjalnih posameznikov, ki z učinkovitim delovanjem dosegajo navdihujoče rezultate. Delujemo v skladu z načeli, ki jih zagovarjamo.

 

Umanotero vodijo organizacijske vrednote:
•    stvari, ki jih govorimo, tudi izvajamo
•    trajnostni razvoj lahko dosežemo samo, če stopimo vsi skupaj
•    verjamemo v nujnost fokusirane uporabe znanja, virov in potencialov
•    naše aktivnosti temeljijo na stvareh, v katere lahko verjamemo
•    transparentnost je način zagotavljanja, da je naše delovanje učinkovito in v javnem interesu
•    imamo iskrene motive
•    želimo uresničevati velike cilje in ambiciozne vizije
•    gojimo globalno zavest v razmišljanju in delovanju
•    skrbimo za svoje zaposlene

 

Več o našem načinu delovanja tukaj.