V okviru naštetega je bilo leto 2012 izjemno tudi za Umanotero:

Prvič, Umanotera je uspela povezati in aktivirati v skupno mrežo številne nevladne organizacije, ki aktivno delujejo v podporo dvigovanja eko zavesti in zelene ekonomije. Kot rezultat tovrstnega povezovanja je Plan B še močnejši, še udarnejši, kot je bil kdajkoli do sedaj.

Drugič, Umanotera je prevzela aktivno vlogo v vsesplošni mobilizaciji slovenskega prostora pri oblikovanju programa zelenega razvojnega preboja, ki je usmerjen v rešitve za dolgoročen izhod iz krize, na temelju zelene ekonomije. Odzivi posameznikov in gospodarstva kažejo na odlično prepoznano potrebo prostora in njegovo pripravljenost na potrebne spremembe.

Tretjič, s programom Krilca je Umanotera že več kot 5 let vztrajno prebijala stereotipe o načinih obdarovanja in jih prefinjeno povezala z družbeno in individualno odgovornostjo ter empatijo. Leto 2012 je bilo še posebej uspešno in je pomembno prispevalo k preoblikovanju družbene zavesti.

Ćetrtič, nadaljevanje vseh ostalih obstoječih programov in novih projektov je dobilo poseben zalet tudi na osnovi zgoraj naštetih vsebin in odzivov javnosti in še podkrepilo strokovnost, vpliv in vidne prispevke Umanotere v slovenskem in mednarodnem prostoru.

A še posebej želim izpostaviti spoznanje, ki je obogatilo Umanoterino zavest in okrepilo temelje njenega notranjega ustroja:

  • trajnostni razvoj JE temeljna usmeritev sodobne družbe; potrebno je ustvarjati, delovati in razmišljati na dolgi rok;
  • Umanotera si je skozi leta sistematičnega dela razvila mreže podpornikov, partnerjev, soustvarjalcev in somišljenikov, ki imajo močno aktivacijsko moč;
  • dokazala je, da je moč v mrežah, ki povezujejo na osnovi pravih vizij in ne na osnovi strankarske pripadnosti.

Zato ima letošnje letno poročilo še posebno težo. Prelomno. Navdušujoče. Obvezujoče. Kaže na korak v smeri nove civilizacijske paradigme bodoče eko civilizacije. Leto 2013 bo vibracije še okrepilo. Bodimo njihov aktivni člen in naj nas pri tem spodbuja geslo »Bolj smo povezani, bolj smo svobodni!«.

mag.Violeta Bulc