Spoštovani!

Naša tehnološko in avtokratsko naravnana civilizacija je izzvana s temeljnimi vzvodi, ki jih je sama razvila kot naslednji korak v svojem razvoju. Globalno povezovanje, pretok informacij in prilagajanje dinamičnim razmeram z vedno novimi inovativnimi rešitvami, je hkrati začelo vzpostavljati nova razmerja med akterji (nosilci finančnega kapitala, nosilci znanja in nosilci filozofskih ustrojev). Viri in nosilci moči se tako menjajo veliko bolj dinamično kot v preteklosti, vzpostavljajo se nove strukture mrež, ki so veliko bolj raznolike; mreže, ki vse bolj razumejo pomen tako človeškega kot strukturnega kapitala. Podobni vzorci obnašanja so vidni tako na globalni, kot na lokalni ravni; vse pogosteje se lokalno uspešen projekt prelije na globalni nivo in postane deleček nove globalne zavesti.

Umanotera v svojem bistvu razume globalno in lokalno dinamiko. Uspešno jo preliva v svoje strateške usmeritve in projekte, ki puščajo konkretne sledi v družbi.

Tako je tudi v letu 2013 ustvarila pomemben družbeni kapital v slovenskem prostoru v podporo odprte, okolju prijazne zavesti: na nivoju posameznika, skupin, organizacij in družbe kot celote. Vse bolj se njena aktivna drža odraža v smernicah, strategijah in projektih, ki jih, zaenkrat še sramežljivo, integrira v svoje aktivnosti tudi država Slovenija.

Še več, Umanoterin vse vidnejši prispevek je v razvoju mehanizmov (Tretji Člen), orodij (Čista zmaga, Evropska zelena pisarna) in konkretnih predlogov politik (zelena davčna reforma, zelena delovna mesta), ki jih, skupaj s svojimi partnerji, prepoznava kot pomembne gradnike sodobne, odprte, bodočim generacijam naklonjene družbe.

Z vse konkretnejšimi projekti, ki nagovarjajo iskrene potrebe družbe in njenih deležnikov (gospodarstvo, javni sektor, organizatorji športnih prireditev, strokovne javnosti), Umanotera tudi nakazuje novo obnašanje nevladnih organizacij, ki poleg ljubiteljske in aktivistične drže lahko veliko dobrega prinesejo družbi tudi s prepoznavanjem vrzeli in vzpostavljanjem pogojev za postopno prehajanje v novo družbeno zavest in posledično v nove strukture za njen trajnostni razvoj.

Hvala vsem, ki soustvarjate prostor, v katerem delujemo. Hvala vsem, ki nas aktivno podpirate oziroma integrirate Umanoterina prizadevanja ter rezultate njenega dela v svoja razmišljanja in projekte. Čestitke ekipi za odlično izpeljan program v  zahtevnem letu. Naj se še naprej rojevajo prave pobude, odprte vizije in iskreni odnosi.

Ošti jarej, Violeta