O podnebnih spremembah in migracijah v Ugandi, Boliviji in Palestini

V okviru projekta Onkraj zgodb so naši pridruženi partnerji pripravili videe, v katerih skozi svoje oči predstavljajo podnebne spremembe in migracije v Ugandi, Boliviji in Palestini.

Read more

Mednarodni trening o podnebnih migracijah

V novembru smo v okviru projekta Onkraj zgodb v Mariboru izvedli mednarodni trening, na katerem so se udeleženci iz Španije, Bosne in Hercegovine, Avstrije in Slovenije podrobneje spoznavali s tematiko podnebnih migracij ter integrirali znanja, pridobljena tekom predhodnega spletnega usposabljanja. Usposabljanje v živo je bilo namenjeno tudi mreženju ter spoznavanju dobrih trajnostnih praks, ki so se dotikale dane teme.

Read more

Kmetijstvo bo moralo hitreje zmanjševati svoj vpliv na podnebne spremembe in se prilagajati nanje

Delovna skupina mreže Plan B za Slovenijo za ekološko kmetijstvo in samooskrbo (v kateri je aktivna tudi Umanotera) se je skupaj z Zvezo potrošnikov Slovenije konec oktobra z novinarji srečala na novinarskem zajtrku, na katerem so bile predstavljene rešitve za podnebno in okoljsko vzdržno pridelavo hrane ter izhodišča za drugačno komuniciranje te teme. Kmetijstvo je namreč, kot so pokazale tudi nedavne katastrofe neurij in poplav, izredno občutljivo na že nastale učinke podnebnih sprememb. Hkrati pa so emisije toplogrednih plinov iz kmetijstva v Sloveniji še vedno znatne – v letu 2021 so predstavljale 11,3 % vseh emisij. Od tega tri četrtine predstavljajo emisije iz živinoreje, ki nastajajo pri enterični fermentaciji v prebavilih rejnih živali ter pri ravnanju z gnojem, ostalo pa predstavljajo emisije iz gnojenja z mineralnimi in živinskimi gnojili. Tudi v kmetijskem sektorju bi bilo treba emisije TGP pomembno zmanjšati. Obstoječi Nacionalni energetski in podnebni načrt predvideva do leta 2030 le 1% zmanjšanje emisij. V procesu prenove je scenarij prenove NEPN iz marca 2023 povečal ambicije na 6% zmanjšanje, vendar pa je prvi osnutek prenovljenega NEPN, ki ga je Slovenija poslala v pregled Evropski komisiji, ohranil obstoječi cilj 1%. To pa bo pomembno oviralo potrebno pospešeno tranzicijo na trajnostno pridelavo hrane.

Read more

Javna sredstva za pravični zeleni prehod so podvržena pritiskom, a bolj potrebna kot kadarkoli prej [SPOROČILO ZA JAVNOST]

Ljubljana, 16. 11. 2023 – Na mednarodni konferenci v organizaciji Umanotere z naslovom “Javne finance za pravični zeleni prehod: tveganja in priložnosti v Sloveniji in EU” so strokovnjaki in strokovnjakinje razpravljali o tem, kako v kontekstu močnih pritiskov na javne finance zagotoviti zadostna sredstva za zeleni prehod ter hkrati zmanjšati naraščajoče družbene neenakosti. Predlogi so segali od izjem za zelene naložbe v fiskalnih pravilih EU do progresivne obdavčitve najpremožnejših in dobičkov ter bolj zelenega proračunskega načrtovanja obstoječih virov. Read more

Podnebne migracije: Selitve, ki jih piše podnebna kriza [SPOROČILO ZA JAVNOST]

Ljubljana, 8. 11. 2023 – “Podnebne spremembe so problem, migracije niso. Problem pa je njihovo upravljanje,” je na že 8. nacionalni konferenci globalnega učenja izpostavila glavna govorka dr. Sarah Walker. Na konferenci, ki sta jo v okviru projekta Onkraj zgodb (Beyond the tales) organizirala društvo Humanitas in Umanotera, je bila predstavljena tudi knjižica Nekoč je bil dom. V njej so zbrane zgodbe oseb, ki so se soočile s selitvijo zaradi podnebnih sprememb, ali pa se s tem trenutno soočajo.

Da gre pri podnebnih migracijah za temo, ki je v tem trenutku res relevantna, dokazuje udeležba na konferenci. Med več kot 60 udeleženci so bili izobraževalci, ki delujejo v formalnem in neformalnem izobraževanju, ter predstavniki civilnodružbenih organizacij in državnih institucij. Read more

Nekoč je bil dom – knjiga zgodb o podnebnih migracijah

Predstavljamo knjižico Nekoč je bil dom: zgodbe selitev, ki jih piše podnebna kriza. Gre za 17 zgodb iz vseh delov sveta, od oddaljenega Čila, Kolumbije in Bolivije do Mjanmara in Filipinov, od Ugande, Irana in Palestine pa vse do Španije, Avstrije, Bosne in Hercegovine ter Slovenije. Knjiga je plod sodelovanja udeležencev in udeleženk projekta »Onkraj zgodb«, v katerem smo iskali povezave med podnebno krizo in selitvami ljudi. Read more

Konferenca Javne finance za pravični zeleni prehod: tveganja in priložnosti v Sloveniji in EU

Umanotera in Climate Action Network Europe vabita na konferenco z naslovom Javne finance za pravični zeleni prehod: tveganja in priložnosti Sloveniji in EU. Ta bo potekala 16. novembra 2023 med 9.00 in 12.30 v Mestnem muzeju Ljubljana. Read more

Predlog Podnebnega zakona predstavlja pomembne korake podnebne politike Slovenije [SPOROČILO ZA JAVNOST]

Ljubljana, 18. 10. 2023 – Predlog Podnebnega zakona, ki ga je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo za javno razpravo objavilo 16. 10. 2023, v mreži Plan B za Slovenijo pozdravljajo in menijo, da predstavlja pomemben korak k učinkovitejšemu podnebnemu ukrepanju. Slovenijo postavlja na zemljevid držav, ki to vsebino že urejajo z zakoni. Zakon vsebuje nekaj pomembnih in potrebnih konkretnih ukrepov. Obenem pa je tudi priložnost, da se nacionalni podnebni cilji postavijo višje, na raven, ki bo zagotovila doseganje ciljev Pariškega sporazuma, podrobneje opredeljeni cilji pa bi morali postati pravno zavezujoči.

Read more

GLASOVI AMBASADORJEV IN AMBASADORK PRIHODNOSTI

Kriza, ki jo prinašajo podnebne spremembe, je največji izziv, s katerim se je človeštvo kadarkoli soočilo. Vplivajo na življenja milijard ljudi po vsem svetu, najbolj pa prizadenejo skupnosti, ki najmanj prispevajo k podnebnim spremembam, ter seveda prihodnje generacije, ki bodo morale v svetu porušenih ekosistemov tudi preživeti. Ravno zato smo prav prihodnjim generacijam namenili izobraževalni projekt Otok X, v katerem smo povezali posledice podnebnih sprememb, migracije in nujnost ukrepanja na sistemski ravni ter spodbudili družbeno aktivacijo mladih s kreativno kampanjo Ambasadorji in ambasadorke prihodnosti

Read more

Podnebna politika med teorijo in prakso: Čakamo čudežno rešitev, ki je ne bo [SPOROČILO ZA JAVNOST]

Ljubljana, 17. 10. 2023 – “Ko smo pred slabe pol leta razmišljali o temi letošnjega podnebnega posveta, je v ospredje stopil razkorak med potrebnimi ukrepi in ukrepi obstoječih politik, ki se še poglablja,” je v uvodnih besedah poudarila Gaja Brecelj, direktorica Umanotere. Kako je možno, da nam znanstveniki že tako dolgo nedvoumno sporočajo, kaj prihaja, a hkrati se zdi, da se nič ne spremeni? Da je to vprašanje še kako relevantno, je potrdilo več kot 150 udeležencev nacionalnega posveta “Vse vemo, a zakaj se nič ne spremeni? Podnebna politika med teorijo in prakso” mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor. Read more