10 let Okoljskega centra!

20. decembra 2017 smo v Okoljskem centru praznovali 10. obletnico delovanja.

Okoljski center predstavlja dom okoljskim nevladnim organizacijam, povezuje zainteresirane deležnike, širši javnosti pa omogoča dostop do informacij in publikacij o varstvu okolja ter trajnostnem razvoju.

V prostorih Okoljskega centra so se rodili bogati in inovativni projekti ter aktivnosti s področja podnebnih sprememb, trajnostne mobilnosti, trajnostne energetike, krožnega gospodarstva, upravljanja z odpadki, zelenih delovnih mest, ekološkega kmetijstva, šolskih ekovrtov, varstva in ohranjanja narave, etične potrošnje, od-rasti, zelenega turizma, skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri itd. Okoljski center je organizacijam civilne družbe ponudil možnost tesnejšega in trajnejšega povezovanja in sodelovanja, kar se kaže tudi v uspešno izvedenih partnerskih projektih, ki prinašajo v slovenski prostor pomembne modele za prehod v sonaravno družbo na družbeno in gospodarsko vzdržne ter vključujoče načine.

V desetih letih je tako Okoljski center postal pomemben del »slovenske okoljske scene«, ki ima poleg implementacije naprednih trajnostnih vsebin v naš prostor tudi pomembno vlogo pri informiranju in ozaveščanju javnosti o pomembnih okoljskih temah. V teh letih so v Okoljskem centru našle prostore številne organizacije, med drugim Focus, društvo za sonaraven razvoj; Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj; CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp; Inštitut za trajnostni razvoj; Ekologi brez meja; Slovenski E-forum; Ljubljanska kolesarska mreža; Greenpeace Slovenija; Društvo Dinaricum; in Zavod Rodna zemlja.

 

Ob 10. obletnici, smo pripravili video, v katerem smo predstavili naše delo, uspehe in izdali kaj nas žene naprej. Na še naslednjih 10 let! 

 

Delovanje Okoljskega centra že od leta 2007 podpira Ministrstvo za okolje in prostor.

 

10 let Okoljskega centra skozi fotografije si lahko ogledate tukaj.

 

Pogostitev na praznovanju obletnice.

 

ITR: Projekt EaThink

 

Ekologi brez meja: Star papir za novo upanje