Ali bodo stranke glasovale za sporazum CETA in podprle Multilateralno naložbeno sodišče?

Stranke, ki se na letošnjih volitvah potegujejo za vstop v parlament, smo povprašali, kako bodo glasovale, ko bodo na dnevni red za glasovanje prišli zakon o ratifikaciji sporazuma o prosti trgovini med EU in Kanado (t.i. CETA) in o morebitni ustanovitvi Multilateralnega naložbenega sodišča MIC.

Na stranke smo naslovili naslednji vprašanji:

  • Evropska unija je jeseni 2016 sklenila sporazum o prosti trgovini s Kanado (t.i. CETA sporazum). Sporazum bo stopil v veljavo, ko bo ratificiran v vseh članicah EU. Glasovanje o zakonu o ratifikaciji sporazuma med EU in Kanado bo v Sloveniji predvidoma potekalo v mandatu naslednjega parlamenta. Ali bo vaša stranka podprla zakon o ratifikaciji sporazuma o prosti trgovini med EU in Kanado?
  • Evropska komisija je po burni javni razpravi o mehanizmu reševanja sporov med vlagatelji in državo (t.i. mehanizem ISDS, kasneje sistem ICS) pričela s pogajanji o ustanovitvi Multilateralnega naložbenega sodišča. Slednji naj bi predstavljal reformo mehanizma ISDS oz. sistema ICS. Ali bo vaša stranka podprla ustanovitev Multilateralnega naložbenega sodišča?

Na vprašanji odgovorite z DA ali NE.

Vprašanji smo naslovili na vse stranke, v tabeli spodaj pa objavljamo odgovore tistih strank, ki so se odzvale na naši vprašanji. Odgovore objavljamo po vrstnem redu, kot smo jih prejeli na naš elektronski naslov, in v obliki, kot smo jih prejeli.

  Ali bo vaša stranka podprla zakon o ratifikaciji sporazuma o prosti trgovini med EU in Kanado? Ali bo vaša stranka podprla ustanovitev Multilateralnega naložbenega sodišča?
Slovenska nacionalna stranka – SNS NE NE
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije Predvidoma DA

 

Predvidoma NE

 

Slovenska demokratska stranka – SDS Da. CETA je od lanskega septembra že v začasni veljavi. Zaenkrat ni nobenih podatkov, ki bi kazali na to, da se je kakovost življenja v EU zaradi CETE poslabšala. Nasprotno pa je marsikateremu posamezniku olajšala in pocenila življenje, prav tako pa zaradi odstranitve nekaterih ovir, podjetja poslujejo lažje. Podpiramo način reševanja sporov, ki bo pravičen, strokoven in neodvisen. O podpori se bomo odločali, ko bodo podrobneje znana izhodišča delovanja sodišča.

 

Gibanje Zedinjena Slovenija Gibanje Zedinjena Slovenija je proti CETA sporazumu in takšnega zakona ne bo podprla. V tem sporazumu so škodljive pasti, ki jih nikakor ne smemo sprejeti. Gibanje Zedinjena Slovenija bo pripravila Slovence na izstop iz EU in izstop tudi izvedla. Gibanje Slovenija je proti multilaterarnemu sodišču, ker predstavlja oblast globalnih korporacij nad ustavami suverenih ljudstev. To je uzakonjenje krivic, privilegijev in izsiljevanja.

 

Solidarnost, za pravično družbo NE NE
Naprej Slovenija NE DA
Lista Marjana Šarca Stranka se do podpore sporazuma o prosti trgovini med EU in Kanado še ni opredelila. So se pa nekateri naši člani in članice v preteklosti že negativno opredelili do tega sporazuma, predvsem iz vidika omejevanja suverenosti države pri reguliranju trga in glede javnih storitev, ki so sedaj v domeni držav. Takšno sodišče ocenjujemo kot nepotrebno.

 

Levica NE NE
Za zdravo družbo NE NE
Socialistična partija Slovenije NE DA
Andrej Čuš in Zeleni Slovenije V stranki Andreja Čuša in Zelenih Slovenije imamo zadržke glede sporazuma, saj obstajajo številna tveganja za varnost in kakovost hrane, varovanje okolja in javne storitve. Prav tako s predvidenim sistemom reševanja morebitnih sporov hromi zakonodajno funkcijo države. Prav tako nas preseneča dejstvo, da je EK pripravljena v zameno za sprejem CETE oslabiti evropske standarde glede rastnih hormonov, GSO, kloniranja živali in označevanja države porekla. Ne. Glede na to, da gre zgolj za lepotni popravek Evropske komisije, in glede na to, da imamo drugačne načine reševanja sporov, bo stranka Andreja Čuša in Zelenih Slovenije zavrnila tovrsten agresivni poskus v zakonodajno in nenazadnje tudi izvršilno funkcijo države