Analiza: zelena delovna mesta kot odgovor na podnebno, gospodarsko in socialno krizo

V Sloveniji imamo lahko do leta 2020 250 tisoč zelenih delovnih mest, na področju socialnega podjetništva pa še dodatnih 80 tisoč. Tako potencial razvoja novih zelenih delovnih mest, pa tudi ozelenjevanja obstoječih, ocenjujejo avtorji nove Analize stanja, potencialov in dobrih praks na področju zelenih delovnih mest v Sloveniji. 

Slutnja potenciala zelenih delovnih mest v Sloveniji je navdihujoča. Ekološko kmetijstvo, učinkovita raba naravnih virov, gozdno-lesna veriga, proizvodnja energije iz obnovljivih virov, povečanje energetske učinkovitosti ter trajnostni turizem so gospodarske dejavnosti, ki svojo konkurenčnost trajnostno gradijo na lokalnih naravnih in človeških virih, hkrati pa dejavno prispevajo k doseganju ambicioznih podnebnih in zaposlitvenih ciljev, ki jim je Slovenija kot članica Evropske unije zavezana. Z analizo, ki se osredotoča na navedena prednostna področja, kot presečno temo pa vključuje še socialno podjetništvo, želimo spodbuditi načrtno uresničevanje potenciala za ustvarjanje zelenih delovnih mest v
Sloveniji,” je povedala Renata Karba, urednica analize in članica strokovne skupine.

Več o analizi na spletni strani Spodbujamo zelena delovna mesta.

Celotna analiza je dostopna na tem spletnem naslovu.