Čista zmaga

V Umanoteri smo stopili na novo – športno – polje in začeli z izvajanjem projekta »ČISTA ZMAGA – Trajnostni športni dogodki«.

V okviru projekta bomo med drugim svetovali pri organizaciji in izvedbi treh pilotnih trajnostnih športnih dogodkov v različnih slovenskih regijah. Namen projekta je prek športnih dogodkov doseči spremembe v delovanju posameznikov in organizacij ter tako prispevati k doseganju ciljev trajnostnega razvoja.

Projekt ČISTA ZMAGA, ki je sofinanciran iz sredstev t.i. Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji, je namenjen spodbujanju trajnostnih praks pri širokem naboru ciljnih skupin, ki so neposredni in posredni deležniki športnih dogodkov: organizatorji dogodkov, udeleženci in obiskovalci dogodkov, podjetja – sponzorji in dobavitelji, vlada in občine, lokalne skupnosti, mediji in splošna javnost. Projekt bo trajal 17 mesecev.

Več.