Delavnica »Lahko bi delovali tudi… na vrtu!«

V torek, 11. februarja 2020, se je v okviru programa podpore občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti na Ptuju odvijala druga delavnica v sklopu Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti. Delavnice, ki je potekala pod naslovom Lahko bi delovali tudi… na vrtu!, so se udeležili bodoči uporabniki vrta, predstavniki lokalnih nevladnih organizacij in predstavniki Mestne občine Ptuj.

Skupnostno vrtnarjenje ustvarja številne okoljske, socialne in gospodarske koristi; med drugim pospešuje lokalno samooskrbo s hrano ter trajnostno urejanje mestnih zelenih površin, kar prispeva k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. Poleg tega občina preko participatornega procesa pridobi pomemben vpogled v želje in potrebe lokalne skupnosti, ki tako postane opolnomočen akter v lokalnem okolju.

Na srečanju, ki ga je otvoril direktor občinske uprave Mestne občine Ptuj Alen Jevtović, smo z udeleženci v sproščenem duhu razmišljali o aktivnostih, ki bi jih lahko izvajali na skupnostnem vrtičku, ter skupaj prepoznavali priložnosti in pričakovanja, ki bodo občini olajšala načrtovanje skupnostnega vrtičkarstva v nadaljnjih korakih. Idej ni manjkalo, in tako so se na seznamu potencialnih aktivnosti znašle mnoge povezovalne in sodelovalne dejavnosti, ki bodo bivanje na Ptuju naredile še prijetnejše.

S pomočjo igre vlog smo se nato prevpraševali o potrebah bodočih uporabnikov vrta, priložnostih, ki se ponujajo bodočemu koordinatorju ter pričakovanjih, ki jih imajo uporabniki vrta in aktivni NVO glede njegovega dela. Ugotovili smo, da je ključen del uspešne zgodbe ravno jasno definirana vloga koordinatorja, ki poskrbi, da je skupnostni vrtiček resnično prostor vključevanja in sodelovanja celotne skupnosti.

Zaključki delavnice bodo uporabljeni kot izhodišča za načrtovanje nadaljnjih delavnic na to temo v Mestni občini Ptuj, ter kot podlaga za načrtovanje občinskih ukrepov.

Delavnica je potekala v okviru programa Dovolj za vse – Podpora občinam pri izvajanju projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri, ki ga v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE izvajata Focus, društvo za sonaraven razvoj, in Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.