Demonstracijski projekt Livada LAB – edinstven trajnostni učni poligon

Livada LAB je skupnostni prostor na zeleni javni površini praktično v središču glavnega mesta in ima velik potencial – za lastni razvoj in za prenos te dobre prakse v druga območja po Sloveniji.

Umanotera in društvo Focus v sodelovanju z Zavodom BOB na Livada LAB razvijamo edinstven trajnostni učni poligon, ki spodbuja aktivacijo mladih za naslavljanje podnebne krize. Zelena javna površina v Ljubljani (Livada LAB), kjer Zavod BOB program z mladimi izvaja že od leta 2015, bo postala demonstracijski skupnostni prostor trajnostnih rešitev, s poudarkom na energetski samooskrbi, trajnostni infrastrukturi za druženje, lastni ekološko pridelani hrani ter ozaveščanju in pomenu preživljanja časa v naravi ter gradnji skupnosti kot primer dobre prakse.

Načrtovanje na Livada LAB. Fotografija: Carina Sylvie Leone

Namen demonstracijskega projekta Livada LAB je prikazati vse koristi takega projekta – od okoljskih (zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in negativnih vplivov na okolje) in družbenih (kot je npr. razvoj lokalnega gospodarstva) pa do nematerialnih koristi, s katerimi se krepi sama skupnost (povezanost, solidarnost, strpnost, kreativnost in pa tudi skupinska modrost). Hkrati pa želimo z izvedbo takega demonstracijskega projekta spodbuditi vzpostavitev takih prostorov tudi drugod po Sloveniji, kar bo tudi širše pripomoglo k prehodu v trajnostno družbo.

Gaja Brecelj, Umanotera: »Za Livado smo se odločili, ker ima sam prostor velik potencial, predvsem pa zato, ker za njo stoji srčna ekipa – in prav to je ključno. Za vsakim uspešnim skupnostnim projektom namreč stojijo predani ljudje in v primeru Livade to vsekakor drži. Poleg tega Zavod BOB dela z mladimi in mladi so pri naslavljanju podnebne krize ključni za prehod v trajnostno družbo. Zato je zlata vredno, da v prostoru, ki bo s svojimi trajnostnimi rešitvami sam po sebi deloval izobraževalno in motivacijsko, mladi razpravljajo in iščejo rešitve za aktivno državljanstvo na področju podnebnih sprememb.«

Načrtovanje na Livada LAB. Fotografija: Carina Sylvie Leone

Načrtovanje prostora in njegovih trajnostnih elementov je že v polnem teku, o čemer vas bomo seveda obveščali v prihodnjih tednih. Aktualnemu dogajanju na Livada LAB pa lahko sledite tudi na FB strani tukaj.

 

 

 

 

 

V okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE, katerega namen je s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov spodbuditi izvajanje ukrepov za doseganje ciljev zmanjšanja emisij TGP, v Umanoteri in Focusu podpiramo lokalne skupnosti pri izvajanju demonstracijskih skupnostnih projektov, ki blažijo podnebne spremembe. LIFE IP CARE4CLIMATE je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi iz evropskega programa LIFE ter Sklada za podnebne spremembe.