Demonstracijski projekt na Kraterju [VIDEO]

Umanotera in Focus v sodelovanju z društvom za razvoj trajnostnega oblikovanja Trajna na Kraterju vzpostavljata nov demonstracijski projekt: prenosni ogrevalni sistem zunaj omrežja s pomočjo vročega kompostiranja, ki prihaja s področja energetske samooskrbe.

O novem demonstracijskem projektu smo pripravili krajši video, v katerem Primož Turnšek odgovarja na naslednja vprašanja:

  • Kaj je vroče kompostiranje?
  • Zakaj so se v Trajni tega projekta lotili?
  • Katere so potrebne komponente za izvedbo projekta?
  • Kako pomembna je skupnost?
  • V katera druga okolja bi ta projekt lahko prenesli?
  • Ali jim je poskus v prvo uspel?

Umanotera in Focus s Trajno sodelujeta pri pripravi akcijskega načrta projekta ter jo strokovno podpirata pri izvedbi aktivnosti; v sklopu končnega poročila o projektu pa bodo objavljene tudi merljive informacije o prihrankih in koristih, ki jih tak način ogrevanja lahko doprinese (npr. finančni prihranki, znižane emisije CO2 …). Projekt se bo sicer zaključil do decembra 2022.

Krater je začasni produkcijski prostor, ki nastaja na opuščenem, kraterju podobnem gradbišču v bližini mestnega jedra Ljubljane. Deluje kot nekakšen prototip mehanizma za regeneriranje zemeljskega površja, ki na ruševinah urbanih ekosistemov oblikuje nove svetove. Na njem so že vzpostavljene mobilne proizvodne postaje – delavnica za izdelavo papirja, lesna delavnica in mikolaboratorij, kjer raziskujejo inovativno uporabo gob.

 

 

V okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE, katerega namen je s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov spodbuditi izvajanje ukrepov za doseganje ciljev zmanjšanja emisij TGP, v Umanoteri in Focusu podpiramo lokalne skupnosti pri izvajanju demonstracijskih skupnostnih projektov, ki blažijo podnebne spremembe. LIFE IP CARE4CLIMATE je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi iz evropskega programa LIFE ter Sklada za podnebne spremembe.