Deregulacija na področju gensko spremenjenih organizmov (GSO) ni pot do trajnostnih prehranskih sistemov

Umanotera je med 162. podpisniki odprtega pisma, naslovljenega na podpredsednika Evropske komisije, v katerem ga pozivamo, naj zagotovi, da bo pridobivanje organizmov s pomočjo novih tehnik genskega inženiringa na ravni EU še naprej regulirano v skladu z obstoječimi standardi na področju gensko spremenjenih organizmov (GSO).

Podpisane civilno-družbene organizacije, pridelovalci hrane in podjetja nasprotujemo slabitvi že obstoječih predpisov o GSO na evropski ravni ter zato pozivamo k zaščiti pravic kmetov in potrošnikov pri izbiri tega, kaj bomo sadili in jedli. To pomeni, da mora biti za vse GSO prehranske izdelke opravljena ocena tveganja, biti morajo jasno označeni, prav tako pa mora biti njihov izvor sledljiv.

Z vidika zdravja in varstva okolja je tehnični potencial novih tehnik genskega inženirstva izjemno zaskrbljujoč. Več o tem si lahko preberete  v publikaciji Gensko inženirstvo ogroža preživetje prihodnjih generacij – zakaj je za nove genske tehnike potrebna stroga zakonodaja na povezavi tukaj.

Za prehod v trajnostni prehranski sistem tehnološke rešitve, kakršne se ponujajo z deregulacijo področja GSO, niso pot, ki bi jo želeli izbrati. Več o pismu pa na povezavi tukaj.

 

Fotografija: Markus Spiske (Unsplash)