Dobre prakse zniževanja CO2: Kako jim je uspelo?

Od septembra 2011 poteka projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« s podnaslovom »Kako jim je uspelo?«.

V okviru projekta Umanotera pripravlja pregled obstoječih dobrih praks na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje v Sloveniji in državah Evropske unije. Dvajset primerov dobrih praks bomo predstavili javnosti in oblikovali priporočila za njihovo nadaljnje širjenje. Projekt se osredotoča na osem prednostnih področij: obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije, trajnostna mobilnost, ekološko kmetovanje, trajnostni razvoj podeželja, vrednostna veriga lesa, trajnostna proizvodnja in potrošnja ter prilagajanje na podnebne spremembe.

Več lahko preberete tukaj.