Dogodek o uporabi načela “da se ne škoduje bistveno”

V maju se je v organizaciji Umanotere odvil dogodek o uporabi načela “da se ne škoduje bistveno” (ang. do no significant harm; DNSH). Namen je bil zainteresirane članice mreže Plan B za Slovenijo, ki jo koordinira Umanotera, seznaniti s tem relativno novim instrumentom Evropske komisije za vrednotenje naložb glede na njihov vpliv na okolje in naravo, seznanitev z nekaterimi dosedanjimi primeri njegove uporabe in razmislek o tem, kako načelo učinkovito uporabljati pri prizadevanjih v prihodnosti.

Prvotno je bilo načelo vpeljano kot del EU taksonomije, kasneje pa kot obvezno pravilo za presojanje predvidenih naložb in reform v Načrtih za okrevanje in odpornost ter v okviru evropske kohezijske politike. Skladno z načelom DNSH nobena naložba in reforma načrta ne sme bistveno škodovati nobenemu od šestih opredeljenih okoljskih ciljev: blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, trajnostna uporaba in varstvo vodnih virov, preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja, prehod v krožno gospodarstvo ter varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov. Načelo bo uporabljeno tudi v okviru porabe sredstev iz Sklada za podnebne spremembe, prav tako pa bo osrednji del metodologije za zeleno proračunsko načrtovanje, ki jo razvija Ministrstvo za finance. 

Gradivo iz dogodka je dostopno tu.

 

Zapis je nastal v okviru projekta “V smeri podnebno nevtralne Evrope: Učinkovito razporejanje evropskih sredstev”, ki je del European Climate Initiative (EUKI, www.euki.de).

The project is part of the European Climate Initiative (EUKI) of the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK).