Dovolj za vse – katalog dobrih praks skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri

V okviru projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri smo Umanotera, Društvo Focus, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in Inštitut za politike prostora so izdali katalog 12 tujih in domačih dobrih praks skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri, s katerim želimo motivirati občine, nevladne organizacije, zadruge, civilne iniciative in druge oblike organiziranja na lokalni ravni, naj prevzamejo aktivno vlogo pri izgradnji svoje blaginje s trajnostnim upravljanjem z življenjskimi viri v svojih okoljih. 

Pri izboru dobrih praks so bila upoštevana področja, na katerih ima Slovenija glede na svoj trajnostni in sonaravni kapital največje možnosti za prehod v nizkoogljično in trajnostno družbo: (1) energetska učinkovitost in oskrba z energijo iz lokalnih obnovljivih virov, (2) oskrba s sonaravno pridelano hrano (3) trajnostna mobilnost, (4) stanovanjske skupnosti in celovita urbana regeneracija, (5) upravljanje z gozdom in (6) trajnostni turizem. Vključen je tudi opis participatornega proračuna kot mehanizma za aktivacijo občanov in povrnitev zaupanja v demokracijo.

Izbrane uspešne zgodbe navdihujejo in prepričajo, da so korenite spremembe na poti v nizkoogljično in trajnostno družbo možne ter da prinašajo vrsto sinergijskih učinkov: ustvarjajo prihranke in delovna mesta, ponujajo inovativne rešitve in razvojne priložnosti, varujejo okolje in zdravje ljudi, prinašajo priložnosti za zmanjševanje javnofinančnih stroškov oziroma povečanje prihodkov ter zvišujejo kakovost bivanja.

Izbrane so bile naslednje dobre prakse: Vetrna kooperativa Dingwall, Solarni skupnostni energetski projekt Recklinghausen, Energetsko samozadostna osnovna šola Ostrog, Partnersko kmetijstvo na kmetiji Romane Rejc, Skupnostni urbani vrtički v Slovenj Gradcu, Pešbus in bicivlak – program Zdrav šolar, Zadruga za souporabo avtomobilov Mobility, Stanovanjska kooperativa Codha, Skupaj na ploščad!, Gozdna zadruga Remscheid, Razpršeni hotel Borgo Soandri in Participatorni proračun v Reykjaviku.

Katalog dobrih praks sicer nadaljuje serijo katalogov prejšnjih let; v zadnjih petih letih je Umanotera javnosti že predstavila več kot 100 dobrih praks zniževanja emisij CO2, zelenih delovnih mest in trajnostnih skupnostnih praks, ki so predstavljene v katalogih (Katalog 2012Katalog 2013Katalog 2014Katalog 2015(1) in Katalog 2015(2)) in na spletnih straneh (www.slovenija-co2.si, www.zelenadelovnamesta.si in www.umanotera.org).

———————————

Katalog dobrih praks 2016 je na voljo na tej spletni povezavi.

 

Več o konceptu trajnostnega skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri in njegovih večplastnih koristih je na voljo v vodniku, objavljenem na spletni strani projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri.

 

logo_kvadrat_ColorBrezTeksta