Umanotera in Focus v sodelovanju z društvom za razvoj trajnostnega oblikovanja Trajna združujeta moči pri vzpostavitvi novega demonstracijskega projekta, ki tokrat prihaja s področja energetske samooskrbe. V ospredju bo projekt prenosnega ogrevalnega sistema zunaj omrežja s pomočjo vročega kompostiranja, ki bo vzpostavljen na skupnostnem začasnem prostoru Krater.

Krater je začasni produkcijski prostor, ki nastaja na opuščenem, kraterju podobnem gradbišču v bližini mestnega jedra Ljubljane. Deluje kot nekakšen prototip mehanizma za regeneriranje zemeljskega površja, ki na ruševinah urbanih ekosistemov oblikuje nove svetove. Na njem so že vzpostavljene mobilne proizvodne postaje – delavnica za izdelavo papirja, lesna delavnica in mikolaboratorij, kjer raziskujejo inovativno uporabo gob. In ravno inovativni način ogrevanja mikolaboratorija bo postal predmet novega demonstracijskega projekta, ki bo prispeval k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

Gaja Brecelj iz Umanotere o izbiri demonstracijskega projekta na Kraterju izpostavlja: »Za sodelovanje pri vzpostavitvi malce drugačnega načina energetske samooskrbe na skupnostnem začasnem prostoru Krater smo se odločili, ker je poleg inovativnosti izbrani projekt tudi replikabilen. Dodaten razlog pa je najti tudi v zagnani ekipi, ki projekt inovira na participatoren način in tako znanje širi še naprej.«

Skupnostni začasni prostor Krater najdete v Ljubljani.

Replikabilnost je bila eden izmed glavnih razlogov za izbiro projekta na Kraterju, saj se ogrevanja na tak način lahko poslužijo na številnih začasnih prostorih po Sloveniji ter tudi na kmetijskih površinah – kjerkoli se nahajajo mobilne (neogrevane) enote. Še bolje pa je, da nam po koncu izkoriščanja ogrevanja ne ostane kup odpadkov – kvalitetni kompost namreč lahko uporabimo kar na naših vrtovih.

Umanotera in Focus bosta s Trajno sodelovala pri pripravi akcijskega načrta projekta ter jo strokovno podpirala pri izvedbi aktivnosti; v sklopu končnega poročila o projektu pa bodo objavljene tudi merljive informacije o prihrankih in koristih, ki jih tak način ogrevanja lahko doprinese (npr. finančni prihranki, znižane emisije CO2 …). Projekt se bo sicer zaključil do decembra 2022.

Z načrtovanjem in pripravo vročega komposta smo že pričeli; o tem, kako se bo vse skupaj odvijalo, pa vas bomo seveda obveščali v prihodnjih tednih in mesecih. Aktualnemu dogajanju na Kraterju lahko sledite tukaj.

Fotografije: Amadeja Smrekar

V okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE, katerega namen je s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov spodbuditi izvajanje ukrepov za doseganje ciljev zmanjšanja emisij TGP, v Umanoteri in Focusu podpiramo lokalne skupnosti pri izvajanju demonstracijskih skupnostnih projektov, ki blažijo podnebne spremembe. LIFE IP CARE4CLIMATE je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi iz evropskega programa LIFE ter Sklada za podnebne spremembe.