Drugi osnutek podnebnega zakona slabši od prvega

­­­Nevladne organizacije Focus, Umanotera, Greenpeace Slovenija, Brez izgovora Slovenija in Pravno informacijski center nevladih organizacij – PIC ugotavljajo, da je drugi osnutek predloga Zakona o podnebnih spremembah še bolj pomanjkljiv od prvega.

­

Organizacije v drugem osnutku predloga zakona med drugim pogrešajo jasne in konkretne cilje ter ukrepe za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Poudarjajo tudi, da osnutek zakona ne vsebuje vzpodbujevalnih mehanizmov. »Za doseganje zastavljenih ciljev zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov je nujno potrebno spremeniti tako življenjske navade kot tudi poslovna ravnanja. Za doseganje tega pa je potrebno osveščanje in nagrajevanje dobrih praks z vzpodbujevalnimi mehanizmi, tudi finančnimi,« pravijo organizacije. Opozarjajo še, da osnutek zakona ne določa ustreznega mehanizma za nadzor izvajanja ukrepov za doseganje ciljev, saj po njihovem mnenju pripravljalec dokumentov ne more biti hkrati tudi nadzorno telo.

Zato ocenjujejo, da zaradi odsotnosti bistvenih vsebin, ki so zakonska materija (jasni cilji, zavezanci, ukrepi, nadzor) drugi osnutek še ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlagajo, naj hkrati z izboljšanim besedilom predloga zakona država pripravi tudi osnutek državne podnebne strategije in operativnega programa.

Pripombe NVO na drugi osnutek Zakona o podnebnih spremembah.
Sporočilo za javnost.